Buscador

Encontrado(s) 170565 resultado(s)
Encontrada(s) 17057 página(s)

El paper dels laboratoris municipals valencians en el control de qualitat dels aliments (1881-1936)

 • Guillem Llobat, Joaquín
Municipal laboratories were created all over Europe in order to control the problems in food quality appeared with the industrialisation process of the nineteenth century. The paper will first deal with food quality controls in several European countries and it will then focus in a particular case study, the case of the Valencian Country.
Proyecto:


El neolític antic a la Marina Alta.

 • Bemabeu Auban, Joan
 • Orozco Köhler, Teresa
Joan Bemabeu Auban - No citado en usuarios UV
Proyecto:


Les confiscacions de béns als austriacistes de Dénia. Una primera aproximació.

 • López Camps, Joaquim Enric
Lopez Camps, Joaquin Enrique - Joaquim.Lopez@uv.es, La caiguda de Dénia en mans de les tropes borbòniques el novembre de 1708 va afavorir el desplegament d'un procés de confiscació dels béns dels austriacistes de la ciutat amb el qual es pretenia incrementar els ingressos de la Corona i compensar la fidelitat dels borbònics valencians. No obstant, la despoblació quasi completa de la ciutat i la paralització de les activitats econòmiques va dificultar extraordinàriament aquest procés. L'article analitza quantitativa i qualitativament el procés confiscatori a Dénia i mostra les dificultats que la política de segrest dels béns dels austriacistes va tenir en el conjunt del País Valencià.
Proyecto:


Els paisatges del Montgó i del seu entorn. Aspectes geomorfològics i evolució quaternària.

 • Fumanal García, María Pilar
Maria Pilar Fumanal - No aparece en el registro de usuarios.
Proyecto:


El paisatge vegetal de la Marina, a partir dels carbons prehistòrics

 • Badal, Ernestina
Badal Garcia, Ernestina - Ernestina.Badal@uv.es
Proyecto:


La Guerra de Successió i el bloqueig de Dénia del 1705

 • Pérez Aparicio, Carmen
Perez Aparicio, Carmen - Carmen.Perez@uv.es, Dénia va ser la primera població de la Corona d’Aragó a proclamar rei l’arxiduc Carles. Ho va fer sense que s’haguera produït cap desembarcament de tropes aliades, amb l’impuls dels mateixos valencians. Aquest treball estudia l’operació que va posar en marxa el govern borbònic per tal de recuperar-la; una empresa que es considerava fàcil, però que va esdevindre impossible per la mancança de tropes i d’artilleria per a posar un setge formal. Tot va quedar reduït a només un bloqueig i a aplicar represàlies dures contra les poblacions dels voltants, una situació a què va posar final la defecció de les mateixes tropes, que van abraçar la causa austriacista, cosa que va desencadenar la rebel·lió general.
Proyecto:


Hemeroskopeion=Thynnoskopeion. El final d'un problema històric mal enfocat.

 • Fernández Nieto, Francisco Javier
Fernandez Nieto, Fco Javier - E-mail @uv.es: privado (a solicitud del interesado), El nom d'hemeroskopeion no designa cap colònia o emporion, sinó que va correspondre a una talaia situada sobre el castell de Dénia i utilitzada pels grecs de l'àmbit de Massàlia per a practicar la pesca de la tonyina per mitjà de sentinella (thynnoskopeion) i almadraves. S'estudien també els aspectes tècnics d'aquesta manera de pesca, els econòmics (factoria de saladura a Dénia, sal) i religiosos (consagració de la talaia a Artemis com a divinitat que propicia la pesca).
Proyecto:


Conquista i repoblació de Dénia.

 • López Elum, Pedro
Lopez Elum, Pedro - Pedro.Lopez-Elum@uv.es
Proyecto:


Roc Chabàs, historiador medievalista.

 • Rodrigo Lizondo, Mateu
Rodrigo Lizondo, Mateu - Mateu.Rodrigo@uv.es
Proyecto:


L'historiador Chabàs i el passat islàmic valencià.

 • Barceló Torres, María del Carmen
Barcelo Torres, M.Carmen - E-mail @uv.es: privado (a solicitud del interesado)
Proyecto:


Buscador avanzado