Buscador

Encontrado(s) 6572 resultado(s)
Encontrada(s) 658 página(s)

Projecte d'idees per a la urbanització de la Rambla de la ciutat d'Asunció. Sant Andreu (Barcelona) 2010

 • Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
El projecte de realitzar una rambla al barri de Baró de Viver en un tram del Carrer Ciutat d'Asunció sorgeix d'un taller de participació ciutadana que es du a terme l'any 2007 amb joves del barri vinculats al servei de dinamització de joves a l'Escola de l'Esperança, organitzat pel Centre de Recerca Polis (UB). La tipologia de rambla es decideix a partir d'un diagnòstic de l'espai públic del barri, on s'identifiquen aquells espais que són susceptibles d'algun tipus d'intervenció que millori la imatge de Baró de Viver.
Proyecto:


A Antonio Machín

 • Direcció Tècnica d'Urbanisme
 • Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
Taller de Subías i Berlinghieri, Primer pla d'un monument en homenatge a Antonio Machín. Aquest es situa a la plaça Vicenç Martorell. La placa i el medalló de l'obra són de bronze patinat verd, sobre pedra.
Proyecto:


Fossar de les Moreres

 • Direcció Tècnica d'Urbanisme
 • Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
Materials utilitzats: mur aplacat de granit vermell polit, paviment de totxo manual a sardinell, peveter d'acer pintat., Fiol Costa, Carme, Primer pla de l'obra. Peveter situat al capdamunt d'una estructura metàl·lica de 15 metres d'alçada, pintada del mateix vermell del terra i plantat al mig del fossar, inclinat cap a Santa Maria del Mar. Als màrtirs de 1714.
Proyecto:


Mitgera Pavia

 • Direcció Tècnica d'Urbanisme
 • Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
La planta baixa, es va emmarcar i protegir., DRAC; Cerdan, Rafael; Mitjans, Andreu (realitzadors artístics), Primer pla, de la mitgera.Els pintors van simular la continuació de la façana imitant, un a un, els seus elements, en aquest cas un home en un balcó.
Proyecto:


Els quatre angelots

 • Direcció Tècnica d'Urbanisme
 • Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
També conegut com a Angelots de l'estany dels magnoliers. De bronze, cada angelot mesura diferent., Granero Sierra, Lluïsa (escultora); Casamor, Joaquim (arquitecte), Primer pla d'un dels angelots de l'estany. L'entrada situada a la part del darrere del Palau empalma amb un joc d'aigua que va baixant entre magnoliers. Quatre angelots per ornamentar l'estany amb el joc d'aigua acaba desembocant.
Proyecto:


La cançó popular

 • Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
 • Direcció Tècnica d'Urbanisme
Mesura 2,10 x 1,40 x 0,70 metres, i fou realitzada en pedra., Blay, Miquel (escultor); Domènech i Montaner, Lluís (arquitecte), Pla en detall, contrapicat, de la part superior del relleu de la façana del Palau de la Música anomenat La cançó popular. Aquesta escultura es troba a la cantonada dels carrers Sant Pere Més Alt i Amadeu Vives. L'escultor va ser Miquel Blay
Proyecto:


Casa d'apostes

 • Direcció Tècnica d'Urbanisme
 • Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
Pla general de la placa de la Casa d'Apostes de la ciutat de Barcelona.
Proyecto:


Bombardeigs del 1938

 • Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
 • Direcció Tècnica d'Urbanisme
Pla detall de la placa en record a les victimes del bombardeig del 1938. La placa mesura 0,60 x 0,80 metres i és d'acer.
Proyecto:


Estatuts de la Universitat de Barcelona

 • Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
 • Direcció Tècnica d'Urbanisme
Primer pla, contrapicat, de la placa en record a l'any en que es van modificar i aprovar els nous estatuts. Mesura 1,50 x 1,35 metres i és de ciment.
Proyecto:


Esportius de la mar

 • Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
 • Sector d’Urbanisme
 • Departament d'Arquitectura i Projectes Urbans
Ros Sabaté, Joaquim, Primer pla de l'escultura creada el 1969 en homenatge als que practiquen esports marítims. Es tracta d'una obra realitzada a partir de planxa d'acer sobre pedestal de pedra i representa un vaixell entre onades.
Proyecto:


Buscador avanzado