Buscador

Encontrado(s) 35327 resultado(s)
Encontrada(s) 3533 página(s)

Seguiment del medi marí al Parc Natural de Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Memòria 2017

 • Hereu Fina, Bernat
 • Aspillaga Cuevas, Eneko
 • Capdevila Lanzaco, Pol
 • Rovira Mestres, Graciel·la
 • Garrabou Vancells, Joaquim
 • López-Sanz, Ángel
 • Medrano Cuevas, Alba
 • Montero Serra, Ignasi
 • Pagès Escolà, Marta
 • Linares Prats, Cristina
 • Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Aquesta memòria recull els resultats del grup de treball del Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona relatiu al seguiment del medi marí al Parc Natural de Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter de l’any 2017, tal i com consta al plec de prescripcions amb expedient PTOP-2017-130 en compliment de la llei 19/1990 de 10 de desembre del Parlament de Catalunya, i amb les millores proposades a l’oferta tècnica homònima Els resultats dels treballs de camp tenen com a objectiu central l’avaluació de l’estat de les poblacions i dels hàbitats marins en relació tant amb les activitats humanes que es duen a terme als espais naturals estudiats com amb els factors ambientals. Així mateix s’analitza la seva evolució en el temps dels descriptors i s’intenta avaluar l’efecte de la protecció. El darrer objectiu és de detectar altres situacions de risc pel patrimoni natural com podrien ser l’arribada d’espècies alienes o invasores o bé els possibles efectes del canvi climàtic.
Proyecto:


La Confraria de Santa Apol·lònia de Barcelona

 • Ustrell i Torrent, Josep Maria, 1953-
Com explica el martirilogi, la nostra patrona Santa Apol·lònia fou turmentada, i a cops de pedra li trencaren les dents, tot per no blasfemar contra Crist. Aquests fets succeï­ren en el segle III a la ciutat d'Alexandria. Però no és fins que es publica el tractat 'Thesaurus pau­perum', que data del segle XIII, atribuït per uns investiga­dors a Arnau de Vilanova i per altres a Petrus Hispanus o Papa Joan XXI, que s'esmenta per primera vegada a Apol·lònia com a advocada del mal de queixal. Concreta­ment es recomana seguir el consell del mestre Lucano, segons el qual 'tot home que tingui mal de queixal i s'encomani a la santa fent-li oració, se li treurà tot el dolor'.
Proyecto:


Gramática, pragmática e interacción multimodal

 • Sendra Rovira, Montserrat
 • Payrató, Lluís, 1960-
El objetivo general del proyecto Gramática, pragmática e interacción multimodal es investigar cómo se usan y despliegan los mecanismos gramaticales de la lengua en la interacción comunicativa, Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2014-56258-P)
Proyecto:


Sistema de capitació

 • Ustrell i Torrent, Josep Maria, 1953-
Els dies 23, 24 i 25 de maig de 1990, el Ministeri de Sanitat i Consum organitza unes Jornades sobre Salut Buco-dental, a la seu del mateix Ministeri. En sessions matinals varem poder saber sobre els Sistemes de Salut a la República Federal Alemanya, als Països Baixos, a l'URSS i a Gran Bretanya, per seguir amb el Sistema de Capita­ció, utilitzat en aquest últim país per finançar el tractament odontològic infantil, i finalment la fluoració de les aigües a USA i l'Educació Dental a la Gran Bretanya...
Proyecto:


La salut dental a Catalunya

 • Cuenca Sala, Emili
Treball realitzat per encàrrec de l'Institut d'Estudis de la Salut, del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. L'estudi abasta una mostra de 1.500 escolars, d'entre 6 i 14 anys. Amb una mostra estratificada representativa dels escolars a Catalunya. S'investigaren la prevalença de càries, els nivells d'higiene dental i d'atenció odontològica.
Proyecto:


Cova de Can Sadurní, la transformació d'un jaciment. L'episodi sepulcral del neolític postcardial

 • Edo, Manuel
 • Antolín, Ferran
 • Martínez, Pablo
 • Castellana, Concepció
 • Bardera, Remei
 • Sañá Seguí, María
 • Bergadà i Zapata, M. Mercè
 • Barrio, M. Jesús
 • Castillo, Trini
 • Fierro, Elicínia
 • Fornell, Eva
La cova de Can Sadurní és un dels jaciments que més anys du immers en projectes d'investigació sempre liderats pel Cipag a l'empara de la Universitat de Barcelona. La seva excavació científica i sistemàtica s'inicià ara fa 38 anys. Amb un lapse de 10 anys sense actuacions arqueològiques, ha viscut dues etapes d'intervencions. En la primera fase (1978-1983) els objectius plantejats foren modestos encara que agosarats.
Proyecto:


Comparison of how different feed phosphates affect performance, bone mineralization and phosphorus retention in broilers

 • Hamdi, Manel
 • Solà Oriol, David
 • Franco Rosselló, Rosa
 • Aligué i Alemany, Rosa Maria
 • Pérez, José F.
The objective of this work was to evaluate the comparative P bio-avalability of different sources of phosphate based on their effects on animal performance, bones mineralization and mineral retention in broilers. To achieve this goal, two experiments were conducted. In Experiment 1, twenty diets were prepared including five different phosphorus sources, either mono-calcium phosphate (MCP) or 4 different batches of di-calcium phosphate, to supplement non phytic P (NPP) levels at 3.0, 3.5, 4.0 and 4.5 g/kg in the diets. In Experiment 2, three treatments were used: the low MCP diet was deficient in NPP (3.1 g/kg for the starter phase and 2.8 g/kg for the grower phase); the high MCP diet and the high TCP (tri-calcium phosphate) diet included adequate levels of NPP (4.4-4.7 g/kg for the starter phase and 4.2-4.3 g/kg for the grower phase). Phytase was not added to experimental diets. Results of Exp. 1 indicated that an increase of NPP in the diet from 3.0 to 4.0 g/ kg increased weight gain and feed intake between d 1 and d 21 (Trial 1). Alternatively, tibia weight and ash percentage at d 21 responded up to the level of 4.5 g/kg and showed significant difference with birds of the 4.0 g/kg NPP group. In Trial 2, chickens fed with the high MCP and TCP had improved growth performances and bone mineralization. No differences were observed on the P availability among different mineral P sources. A level of 4.5 g/kg, NPP is recommended when phytase is not included to maximize both performance and bone mineralization in broiler chickens up to d 21.
Proyecto:


Cannabigerol action at cannabinoid CB1 and CB2 receptors and at CB1-CB2 heteroreceptor complexes

 • Navarro Brugal, Gemma
 • Varani, Katia
 • Reyes-Resina, Irene
 • Sánchez de Medina, Verónica
 • Rivas Santisteban, Rafael
 • Sánchez-Carnerero Callado, Carolina
 • Vincenzi, Fabrizio
 • Casano, Salvatore
 • Ferreiro-Vera, Carlos
 • Canela Campos, Enric I.
 • Borea, Pier Andrea
 • Nadal, Xavier
 • Franco Fernández, Rafael
Cannabigerol (CBG) is one of the major phytocannabinoids present in Cannabis sativa L. that is attracting pharmacological interest because it is non-psychotropic and is abundant in some industrial hemp varieties. The aim of this work was to investigate in parallel the binding properties of CBG to cannabinoid CB1 (CB1R) and CB2 (CB2R) receptors and the effects of the compound on agonist activation of those receptors and of CB1-CB2 heteroreceptor complexes. Using [3H]-CP-55940, CBG competed with low micromolar Ki values the binding to CB1R and CB2R. Homogeneous binding in living cells, which is only possible for the CB2R, provided a nanomolar Ki value. In contrast, CBG competed the binding of [3H]-WIN-55,212-2 to CB2R but not to CB1R (2.7 versus >30 µM). The phytocannabinoid modulated signaling mediated by receptors and receptor heteromers even at low concentrations of 0.1-1 µM. cAMP, pERK, ÿ-arrestin recruitment and label-free assays in HEK-293T cells expressing the receptors and treated with endocannabinoids or selective agonists proved that CBG is a partial agonist of CB2R. The action on cells expressing heteromers was similar to that obtained in cells expressing the CB2R. The effect of CBG on CB1R was measurable but the underlying molecular mechanisms remain uncertain. The results indicate that CBG is indeed effective as regulator of endocannabinoid signaling.
Proyecto:


Buscador avanzado