Buscador

Encontrado(s) 8399 resultado(s)
Encontrada(s) 840 página(s)

Unes cançons amoroses inèdites de la primera meitat del segle XVI. Estudi i edició

  • Amengual, Jaume
Abstract: A philological edition and literary study of 22 anonymous love songs found in an accounting manuscript in the Chapter Archive of Mallorca.
Proyecto:


El teatre procedent del Principat representat a València (1833-1936)

  • Frasquet, Gabriel
Abstract: Catalonian Theatre is translated into Spanish when performed in València. This is a clear cofirmation of the failure of the «Renaixença Valenciana».
Proyecto:


El suport musical en la gimnàstica rítmica esportiva

  • Castañer Balcells, Marta
Quan es parla de gimnàstica rítmica esportiva el mateix nom ja ens delata l'essència rítmica de l'activitat, però no hauríem d'entendre el concepte d'una forma exclusivista, que faci ignorar que la resta de les disciplines esportives també tenen una base rítmica, i això pel simple fet de no utilitzar l'element musical ni cap ritme extern. L'especificitat de la GRE rau en el treball corporal expressiu i simbòlic que suscita la música. Això ens fa pensar que hi ha moltes maneres de classificar les diverses activitats fisico-esportives i que, si s'escau de classificar-les en funció del ritme motor que representen, la GRE, igual que la gimnàstica artística, gaudeix d'un ritme motor diferenciable de les altres activitats esportives. ¿Qui no ha sentit, per exemple, en un entrenament d'atletisme, en un partit de bàsquet i en circumstàncies semblants frases tals com: no canviïs el ritme!, manté aquest ritme,! abaix el ritme, és massa fort!, i d'altres de semblants? Quant a la possible classificació de les activitats fisiques esportives com a ritmes motors, podríem fer referència a la idea d'Henri Lamour, el qual en fa un intent de classificació al seu llibre: Pédagogie du Rythme.
Proyecto:


Dansa-Jazz

  • Castañer Balcells, Marta
Modern Jazz Dance, Rock Jazz, Comedia-musical-Jazz, Disco-Jazz, FunkyJazz, Free Style Jazz... són diverses accepcions que hom pot trobar arreu en submergir-se en la complexa forma d'expressió artística que és la DANSA-JAZZ. Apropant-nos més al nostre mercat, la gimnàstica-Jazz, l'Aerobic's, voreigen la Dansa-Jazz i en entrar en el terreny de designació de la "dansa" mètodes i objectius es confonen, sobretot per qui perd la visió teleològica, si no filosòfica de cadascuna d'aquestes activitats. Estem acostumats a veure-les com a mercaderies de consum on els valors artístics, pedagògics i formatius generen una amalgama poc delimitada per a cadascuna d'aquestes activitats. La gimnàstica, per la seva aplicació utilitària, esdevé molt més popular que la dansa, malgrat ser la manifestació artística més primària de l'home, per tant hom acostuma a fer extensible la concepció gimnoesportiva de la Gym-Jazz a la Dansa-Jazz en detriment de la seva essència artística. La Dansa-Jazz es fonamenta en un valor tècnic-artístic la finalitat de la qual és el propi desenvolupament de l'acció dancística i les seves dimensions de cóm i què desenvolupar vers l'espectacle. L'especificitat rau en la sol.licitud d'estètica i creació dins l'expressió del moviment. De forma molt més recent i alhora coetàniament a la Dansa-Jazz, la Gimnàstica-Jazz es fonamenta en un valor gímnico-utilitari on l'important són els resultats fisico-motrius de determinades accions. L'objectiu de millora de la forma física i la salut troba en el Jazz un suport motivacional i d'excitació emocional del sistema nerviós en emprar la música com a potenciador dels moviments gimnàstics. Certament ambdues activitats solen convergir en alguns objectius comuns quant al coneixement del propi cos i al tipus de soLlicitud fisic-motor; de fet la Gimnàstica-Jazz és el resultat d'un tipus de gimnàstica tradicional que ha absorbit alguns trets de la Dansa-Jazz tals com: els moviments d'oposició i dissociació i el fet d'emprar uns estils de música semblants.
Proyecto:


Buscador avanzado