Encontrado(s) 693 resultado(s)
Encontrada(s) 70 página(s)

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere Mesures per la Igualtat LGTBI 2016 - 2020

 • Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
 • Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI
 • Grup d'Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació (GETLIHC)
 • Coll-Planas, Gerard
 • Missé Sánchez, Miquel
 • Barrientos, Sara
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/105921, Mesura de govern presentada al Plenari del Consell Municipal de 28-10-2016, Podeu consultar una altra versió del document en català a: http://hdl.handle.net/11703/98748
Proyecto:


Conferència Internacional sobre Democràcia Local [bàner]

 • Direcció de Serveis de Participació i Associacionisme
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Proyecto:


Agenda dones Barcelona. Març 2019, primera quinzena

 • Departament de Feminismes i LGTBI
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Proyecto:


Report on the services and programmes that make up the Agency for a Comprehensive Approach to Sex Work (ABITS), ABITS report for 2016

 • Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
 • Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/109221 i la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/109219
Proyecto:


Manifest del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona i entitats de la Xarxa d'Acollida a Persones Immigrades en relació al procediment de concessió de Nacionalitat Espanyola per residència

 • Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
 • Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració
 • Consell Municipal d'Immigració (Barcelona)
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Proyecto:


Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, #igualsendrets, Tinc dret a treballar i tenir un sou digne

 • Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Proyecto:


Hacia una política pública de acción comunitaria : marco conceptual, estratégico y operativo

 • Direcció de Serveis d'Acció Comunitària
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/98672
Proyecto:


SAS Social and Educational Care Service Agency : Agency for a Comprehensive Approach to Sex Work (ABITS), SAS targeta de visita. Anglès

 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
 • Departament de Feminismes i LGTBI
Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/115188, Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/115191, Podeu consultar la versió en romanès a: http://hdl.handle.net/11703/115192
Proyecto:


Programa d'Actuació Municipal 2016-2019 [aportacions de gerències i àmbits municipals], PAM 2016-2019: 73 Barris, una Barcelona: Cap a la ciutat dels drets i les oportunitats

 • Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
 • Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Document base creat a partir de les aportacions de les diferents gerències municipals, i dels treballadors i les treballadores de tots els àmbits municipals. Aquest document s'ampliarà i concretarà amb les aportacions que es rebin a partir del procés participatiu, Aquest pla s'inicia amb la mesura de govern relativa al procés participatiu per a l'elaboració del Programa d'Actuació Municipal (PAM) i dels Programes d'Actuació dels Districtes (PAD) 2016-2019
Proyecto:


Manifest del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona per la dignificació del treball de la llar i les cures

 • Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
 • Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat
 • Consell Municipal d'Immigració (Barcelona)
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/110835, You can see spanish version at: http://hdl.handle.net/11703/110835, Pueden consultar la versión en castellano en: http://hdl.handle.net/11703/110835
Proyecto:


Buscador avanzado