Buscador

Encontrado(s) 2242222 resultado(s)
Encontrada(s) 224223 página(s)

Banc didàctic de diagnòstic de màquines per anàlisi de vibracions

  • Alemany Juan, José Juan
L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar un banc didàctic de diagnòstic de màquines que permeti simular defectes en components de màquines, que puguin ser diagnosticats mitjançant la mesura i l’anàlisi de les vibracions que generen. El que es pretén és dotar a l’usuari d’un aprenentatge en el camp del diagnòstic de màquines. El projecte inclou el disseny i càlcul de tots els elements mecànics, el càlcul de l’accionament del banc, i del fre que serveix per simular una càrrega resistent. També inclou un anàlisis de mercat, la realització del muntatge, el funcionament, el manteniment, un estudi econòmic i un anàlisi mediambiental. No inclou la part de l’adquisició de dades. La metodologia seguida es basa en primer lloc en realitzar un estudi previ del que es pot trobar en el mercat per tal d’observar les característiques que ofereixen. Posteriorment definir les prestacions del banc i a partir d’aquestes realitzar el disseny del banc i de tots els seus elements. Els tipus de defectes que permet simular el banc són desalineaments tant angulars com radials entre dos eixos que s’uneixen mitjançant algun acoblament, efectes provocats per un desgast superficial en les pistes d’un rodament o en alguna de les boles, una corretja que funciona en una politja excèntrica i una transmissió per engranatges en la que alguna dent d’un dels engranatges presenta algun defecte.
Proyecto:


L’aigua com a font de conflicte a les conques internes catalanes

  • Bernadet Prats, Maria
El principal objectiu del projecte és definir les possibles causes que poden arribar a generar un conflicte dins de les conques internes catalanes. Per això, ens basarem en realitzar un analisis de la situació de Catalunya i de l’estat de les conques internes sota el paraigües de la sostenibilitat. Treballarem amb aquest projecte fent una clara fotografia de la situació de Catalunya i extreure’n les possibles fonts que creen conflictes a les conques internes catalanes. Per arribar aquí, triarem els indicadors més adeqüats.
Proyecto:


Service Level Agreement Driven Adaptive Resource Management For Web Applications on Heterogeneous Compute Clouds

  • Iqbal, Waheed
Cloud computing is an emerging topic in the field of parallel and distributed computing. Many IT giants such as IBM, Sun, Amazon, Google, and Microsoft are promoting and offering various storage and compute clouds. Clouds provide services such as high performance computing, storage, and application hosting. Cloud providers are expected to ensure Quality of Service (QoS) through a Service Level Agreement (SLA) between the provider and the consumer. In this research, I develop a heterogeneous testbed compute cloud and investigate adaptive management of resources for Web applications to satisfy a SLA that enforces specific response time requirements. I develop a system on top of EUCALYTPUS framework that actively monitors the response time of the compute resources assign to a Web application and dynamically allocates the resources required by the application to satisfy the specific response time requirements.
Proyecto:


Impact of multipurpose culture spaces on postindustrial european cities

  • Gyurkovich, Mateusz
From the beginning of human history and civilization, the meaningful architectural pieces have been widely visited by the millions of tourists, frequently called themselves piligrims, merchands or conquerors. Even though they have been not aware of the fact, that they were really tourists, they have often underlined their appreciation to the architecture of visited or conquered foreign cities, in the documents which we can find in the libraries and archives all over the world. In the past centuries the most prestigious buildings and urban spaces were usually connected with the manifestation of civic or religious power and they were those, which have been admired the most. In the era of globalization, situation have changed. The democracy and transparency of the civic power together with the simplicity of sacral architecture have moved the interest of the tourists to the other public objects. The historical monuments and urban masterpieces are still the most attractive for the millions of tourists. But to attract more people, the post-industrial European cities have needed to invent new urban attractions and create new monuments. The ones without the remarkable historical heritage would like also benefit from the mass tourism, and now- they can. Nowadays, that are the museums, operas and other public buildings connected with culture, together with new kind of public spaces, which brings an enormous amount of tourists to the European cities. For the humans of post-industrial civilization, the single object has become already not enough to be attracted by. Multipurpose complexes of culture objects, hybrid culture buildings and public spaces devoted to the presentation of art and the achievements of civilization appeared in numerous European cities within the last twenty-five years. Those complexes strongly contributed to the revitalization of some degraded areas and districts and to the touristic promotion of the cities where they had come into existence. In the paper, the new attempt of such a complex, which have appeared recently in one of the major Poland cities, on the background of the most prominent European example will be presented, to help formulate the new theoretical reflexion., Peer Reviewed
Proyecto:


Recorrido geológico, geomorfológico y mineralógico por la provincia de Granada: desde Órgiva a Trevélez y a Lanjarón : día 30 de Diciembre del 2011

  • Mata Perelló, Josep Maria
  • Sanz Balagué, Joaquim
Recorridos fundamentalmente geológicos, geomorfológicos y mineros entre las poblaciones de Órgiva y Lanjarón, pasando por Torvizcón, Lobras, Timar, Nieles, Cástaras, Trevélez, Busquistar, Pórtugos, Pitres, Pampaleira, Soportújar, Canar y Órgiva (de nuevo). En este recorrido, se recorrerá buena parte de la comarca histórica de las Alpujarras, discurriendo íntegramente por la provincia de Granada.
Proyecto:


Buscador avanzado