Buscador

Encontrado(s) 2242200 resultado(s)
Encontrada(s) 224220 página(s)

A logic of graph conditions extended with paths

 • Navarro Gomez, Marisa
 • Orejas Valdés, Fernando
 • Pino Blanco, Elvira
 • Lambers, Leen
In this paper we tackle the problem of extending the logic of nested graph conditions with paths. This means, for instance, that we may state properties about the existence of paths between some given nodes. As a main contribution, a sound and complete tableau method is defined for reasoning about this kind of properties., Peer Reviewed
Proyecto:


Re-disseny d’un llit d’hospital per parts naturals

 • Moreno Solé, Andrea
Aquest projecte consisteix en el disseny d'un llit d’hospital modular, enfocat a poder adoptar les típiques postures tant del part medicalitzat, com del part natural. S’ha partit de l’experiència de mares i professionals del món de l’obstetrícia per a identificar les limitacions dels llits actuals i aconseguir un producte adaptable a les necessitats que es generen en tots dos tipus de parts. També s'ha simplificat el disseny, en quant a necessitats externes, per poder obtenir un llit amb la màxima funcionalitat sense necessitat de corrent elèctrica, reduint així el seu cost, facilitant la seva implementació al màxim de centres i arribant a països i llocs menys desenvolupats o amb recursos més limitats. El prototip resultant ofereix una gran varietat de posicions variant únicament un dels mòduls del llit. A més s’innova en la geometria de certes parts actuals i complements, prioritzant el benestar i les necessitats emocionals de la mare, com per exemple, la proximitat de la persona acompanyant, en comptes de centrar el disseny del producte en la comoditat de l’equip mèdic.
Proyecto:


Creación de conocimiento en el mundo de la consultoría

 • Mesegué Terradas, Clara
El presente proyecto pretende adaptar y validar una escala de medida de la creación de conocimiento en el mundo de la consultoría. Dicha escala se obtiene a partir de una escala ya existente y ampliamente conocida: la escala SECI (por las siglas correspondientes a Socialización, Externalización, Combinación e Internalización) que formuló Ikujiro Nonaka en 1991. La aplicación de esta escala al mundo de la consultoría es de gran interés puesto que las consultoras son organizaciones intensas en conocimiento. En efecto, el modelo de negocio de este tipo de empresa está basado en el conocimiento de las personas que la forman. No se encuentran muchos casos en la literatura en los que se haya aplicado esta escala al mundo de la consultoría, lo que hace este proyecto más atractivo. La escala planteada cuenta de 20 ítems para definir las cuatro dimensiones de la creación de conocimiento. Además se plantea una escala de medida tanto para el compromiso (del cual se distinguen tres niveles: compromiso afectivo, compromiso normativo y compromiso de continuidad) como de la performance a partir de escalas ya existentes y validadas. Dichas escalas son las escritas por Meyer et al. (1993) y Delaney y Huselit (1996) y Sirca et al. (2013) respectivamente. En segundo lugar se propone un modelo que relaciona los tres constructos, siendo la creación de conocimiento, en sus cuatro dimensiones) el constructo mediador en la relación entre el compromiso de los consultores y la performance de la organización. Este modelo se planta a partir de la revisión de la literatura en la que se ve que existe una relación directa y positiva entre el compromiso y la performance y entre la creación de conocimiento y la performance. Así pues, se pretende con este proyecto validar dichos hallazgos en el mundo de la consultoría. Dado que el blanco del estudio es un sector muy específico, se obtiene una muestra limitada a partir de la cual hacer el análisis. Por ello, no se puede hacer un análisis de ecuaciones estructurales, sino que se recurre al análisis factorial exploratorio que se ejecuta mediante el programa SPSS. Después de demostrar la fiabilidad y validez de los datos obtenidos, los resultados demuestran la relación positiva y directa del compromiso con la performance y la relación positiva y directa también, aunque en menor medida, entre la combinación (una de las cuatro dimensiones que definen la creación de conocimiento) y la performance.
Proyecto:


Disseny d’una joguina voladora

 • Martínez Molina, Miquel
En aquest projecte es desenvolupa el disseny d’una joguina voladora, amb la dificultat afegida que se la vol dotar d’aparença humana. Un cop superades algunes fases de disseny de producte, es realitza un estudi aerodinàmic fent ús de mètodes numèrics. El disseny culmina amb la confecció d’un prototip que permet determinar si s’assoleixen els objectius i especificacions que se n’esperen. Per començar s’acoten les possibilitats del disseny restringint el producte segons uns perfils determinats d’usuari, preu i funcionalitat. Tot seguit, es fa necessari el repàs d’algunes bases aerodinàmiques, que són el fonament per a un disseny adequat i rigorós. Per aquesta fase s’estableix un criteri i un procediment de prova i error que acaba portant fins el model definitiu. El criteri esmentat consisteix en la confecció de models previs fent ús del disseny assistit per ordinador (CAD en anglès) i la seva posterior simulació sota unes condicions de contorn preestablertes, que permet verificar-ne o no la validesa. Cada model previ intenta millorar respecte l’anterior observant els resultats i fent ús de criteris teòrics prèviament estudiats. Un cop dissenyada i optimitzada la joguina voladora, es simula un cop més el seu comportament sota el flux d’aire pertinent. La convergència de resultats determina la validesa dels mateixos, i es pot donar per tancada la fase de disseny. En aquest punt, es procedeix a l’elaboració d’un prototip. Per la condició de projecte particular aquest es limitat i cal tenir en compte algunes consideracions addicionals alhora de fer les proves de vol. Aquestes permeten obtenir conclusions de forma empírica i extreure’n valuoses experiències del camp de l’aerodinàmica. Finalment per tancar alguns dels objectius previs del projecte es fa un incís dels mètodes que possibilitarien la seva posterior producció, així com se n’elabora una cotització aproximada. D’aquesta manera culmina l’estudi del disseny d’una joguina voladora amb forma humana i es compleix amb la majoria d’objectius principals del projecte.
Proyecto:


Tweet-SCAN: an event discovery technique for geo-located tweets

 • Capdevila Pujol, Joan
 • Cerquides, Jesús
 • Nin, Jordi
 • Torres Viñals, Jordi
Twitter has become one of the most popular Location-based Social Networks (LBSNs) that bridges physical and virtual worlds. Tweets, 140-character-long messages, are aimed to give answer to the What’s happening? question. Occurrences and events in the real life (such as political protests, music concerts, natural disasters or terrorist acts) are usually reported through geo-located tweets by users on site. Uncovering event-related tweets from the rest is a challenging problem that necessarily requires exploiting different tweet features. With that in mind, we propose Tweet-SCAN, a novel event discovery technique based on the popular density-based clustering algorithm called DBSCAN. Tweet-SCAN takes into account four main features from a tweet, namely content, time, location and user to group together event-related tweets. The proposed technique models textual content through a probabilistic topic model called Hierarchical Dirichlet Process and introduces Jensen–Shannon distance for the task of neighborhood identification in the textual dimension. As a matter of fact, we show Tweet-SCAN performance in two real data sets of geo-located tweets posted during Barcelona local festivities in 2014 and 2015, for which some of the events were identified by domain experts beforehand. Through these tagged data sets, we are able to assess Tweet-SCAN capabilities to discover events, justify using a textual component and highlight the effects of several parameters., Peer Reviewed
Proyecto:


Uso del simulador SimpleReuse

 • Álvarez Martínez, Carlos
 • Valero Cortés, Mateo
Este report explica el funcionamiento del simulador SimpleReuse (una evolución de SimpleScalar y Wattch) para su uso en simulación de reuso de instrucciones o regiones. Este simulador realiza medidas de tiempo, instrucciones y consumo de potencia de códigos Alpha ejecutados en máquinas de muy distinta complejidad. El simulador no se encuentra disponible en la Web en este momento debido a que está en constante mejora, pero si hay alguien interesado en su uso puede pedirlo directamente a través de la dirección: carlos.alvarez@upc.edu.
Proyecto:


Creació d'un entorn virtual mitjançant una engine 3D per a la simulació de Smart Cities

 • Espinosa Yxart, Víctor
 • Guillem Fragoso, Jordi
L'objectiu d'aquest treball és desenvolupar una plataforma virtual en tres dimensions que permeti estudiar i provar models de gestió d'una ciutat sota el paradigma de les Smart Cities. Algunes de les coses que veurem en aquest treball són: Semàfors que permeten una gestió intel·ligent del tràfic d'acord amb la situació de cada via. Simulacions de situacions d'emergència on els semàfors es reconfiguren per permetre el pas de les ambulàncies. Sensors que permeten captar informació d'aquest entorn virtual i serveixen per generar Big Data. Aquesta plataforma virtual proveïda d'una sèrie de components smart té com a finalitat la creació d'un entorn atractiu per a totes aquelles persones interessades en Smart Cities que vulguin desenvolupar i provar les seves pròpies aplicacions o models. Tot això desenvolupat en tres dimensions, fent servir una de les eines de creació de videojocs més potent en l'actualitat i de codi lliure. Amb la inclusió del 3D busquem donar un punt de vista més real a la simulació i a l'entorn en enfront de les simulacions purament matemàtiques i no visuals, permetent així als usuaris de la plataforma una millor comprensió del que està passant en la simulació. L'ús de tecnologies 3D també fa que aquesta plataforma serveixi com eina per didàctica per aprendre sobre el paradigma smart.
Proyecto:


Fotomacrografia a diferents augments

 • López Ribó, Anna
El projecte tracta sobre la fotomacrografia, pertanyent al camp de la fotografia tècnico-científica. Amb l’objectiu de descriure un objecte a diferents nivells de detall (o augments), es realitzen fotografies d’apropament i fotomacrografies de les parts d’una Petúnia, iniciant amb la descripció de la mostra sencera fins al màxim detall assolible amb els equipaments disponibles.
Proyecto:


Fleet rerouting strategies with real-time traffic information

 • Barceló Bugeda, Jaime
 • Orozco, J.A.
The design and evaluation of City Logistics applications requires an integrated framework in which all components could work together. Therefore, City Logistics models should account for vehicle routing applications and fleet management models capable of including also the dynamic aspects of the underlying road network, namely when ICT applications are taken into account. This paper develops a methodological proposal based on an integration of vehicle routing models and real-time traffic information. In the computational experiments conducted in this paper, a dynamic traffic simulation model has been used to emulate the actual traffic conditions providing, at each time interval, estimates of the traffic state on each link of the road network that are then used, by a real time fleet management system, to determine the optimal dynamic routing and scheduling of the fleet.
Proyecto:


A distributed processor state management architecture for large-window processors

 • González, Isidro
 • Galluzzi, Marco
 • Veidenbaum, Alexander V.
 • Ramírez, Marco Antonio
 • Cristal Kestelman, Adrián
 • Valero Cortés, Mateo
Processor architectures with large instruction windows have been proposed to expose more instruction-level parallelism (ILP) and increase performance. Some of the proposed architectures replace a re-order buffer (ROB) with a check-pointing mechanism and an out-of-order release of processor resources. Check-pointing, however, leads to an imprecise processor state recovery on mis-predicted branches and exceptions and re-execution of correct-path instructions after state recovery. It also requires large register files complicating renaming, allocation and release of physical registers. This paper proposes a new processor architecture called a Multi-State Processor (MSP). The MSP does not use check-pointing, avoids the above-mentioned problems, and has a fast, distributed state recovery mechanism. The MSP uses a novel register management architecture allowing implementation of large register files with simpler and more scalable register allocation, renaming, and release. It is also key to precise processor state recovery mechanism. The MSP is shown to improve IPC by 14%, on average, for integer SPEC CPU2000 benchmarks compared to a check-pointing based mechanism ([2]) when a fast and simple branch predictor is used. With a very aggressive branch predictor the IPC improvement is 1%, on average, and 3% if some of the programs are optimized for the MSP. The MSP also reduces the average number of executed instructions by 16.5% (12% for the aggressive branch predictor), mostly due to precise state recovery. This improves the MSP processor energy efficiency even though it uses a larger register file., Peer Reviewed
Proyecto:


Buscador avanzado