Buscador

Encontrado(s) 2195839 resultado(s)
Encontrada(s) 219584 página(s)

Multi-state models for evaluating conversion options in life insurance

 • D'Amico, Guglielmo
 • Guillén, Montserrat
 • Manca, Raimondo
 • Petroni, Filippo
In this paper we propose a multi-state model for the evaluation of the conversion option contract. The multi-state model is based on age-indexed semi-Markov chains that are able to reproduce many important aspects that influence the valuation of the option such as the duration problem, the time non-homogeneity and the ageing effect. The value of the conversion option is evaluated after the formal description of this contract.
Proyecto:


Breakthroughs in Medicinal Chemistry: New targets and mechanisms, new drugs, new hopes

 • Muñoz-Torrero López-Ibarra, Diego
 • Mangoni, Arduino A.
 • Guillou, Catherine
 • Collina, Simona
 • Vanden Eynde, Jean Jacques
 • Rautio, Jarkko
 • Keseru, György M.
 • Hulme, Christopher
 • Chibale, Kelly
 • Luque Garriga, F. Xavier
 • Karaman, Rafik
 • Gütschow, Michael
 • Liu, Hong
 • Ragno, Rino
The Editorial Board of the Medicinal Chemistry section of the journal Molecules publishes here its first Editorial, which has been prepared by highlighting, in sub-editorials of about one hundred words, some selected recently published articles that may have a profound impact on drug discovery and therapy. In particular, this editorial highlights new drug targets and mechanisms of action and new classes of drugs, as well as new therapeutic uses for known drugs or the involvement of known biological targets in new diseases. We also discuss some structural biology studies and new computational tools that may pave the way for the rational design or identification of more efficacious and safer drugs. Overall, the findings reported in these highlighted papers raise our hopes for the management of difficult-to-treat diseases that are posing a growing health threat, with new or repurposed drugs that overcome the limitations of currently applied therapies.
Proyecto:


El futur és dels graus universitaris lliures

 • Canela Campos, Enric I.
El sistema espanyol d'aprovació de graus és lent i original. Sense entrar en valoracions sobre l'encert quant a la qualitat dels graus que s'aproven, la lentitud fa que sovint es perdi l'oportunitat de fer modificacions o ajustos que permetrien mantenir la formació més actualitzada [...]
Proyecto:


Occupational contact allergy to omeprazole and ranitidine

 • Herrera Mozo, Inmaculada
 • Sanz Gallen, Pere
 • Martí Amengual, Gabriel
Omeprazole is a proton pump inhibition and ranitidine is an H2 histamine receptor antagonist widely used in the treatment of gastroesophageal reflex disease, peptic ulcer disease, Zollinger-Ellison syndrome and as a protector of the gastric mucosae. We report a case of occupational contact allergy to omeprazole and ranitidine. A 48-year-old man, with no pre-existing history of atopy or lifestyle factors. He neither had any medical history of consumption of drugs such as ranitidine and omeprazole. He worked for 19 months in the pharmaceutical company that manufactured ranitidine base. He presented rash in the face and eczema on the dorsum of the hands with itching. The study by prick tests with ranitidine gave negative response. Patch testing with ranitidine base and ranitidine hydrochloride gave positive response. A month later, when the patient was asymptomatic he returned to the pharmaceutical company, being switched from this previous job to the reactor manufacturing omeprazole. A few days after that, he presented erythematous eruptions involving face and neck with itching. Prick tests, path tests and in vitro laboratories studies with omeprazole gave positives. In this case the patient presented hypersensitivity type I at omeprazole and hypersensitivity type IV at omeprazole and ranitidine. Our aportation indicates the importance of careful analysis of the occupational exposure histories of patients with the suspected type I or type IV hypersensitivity to allergens, to determine whether work exposure is the cause.
Proyecto:


Memòria de Lorenzo Milani (1923-1967): pedagogia popular i pastoral radical

 • Vilanou, Conrad
No és la primera vegada que ens ocupem des d'aquestes pàgines del pensament de Lorenzo Milani (1923-1967), del qual s'escau enguany el cinquantenari del seu traspàs després d'una llarga malaltia produïda per una leucèmia. De fet, Milani -que pertanyia a una família d'ascendència jueva assimilada de la burgesia florentina- va portar a terme, després de convertir-se el 1943 i ordenar-se capellà el juliol de 1947, una de les experiències pedagògiques més singulars del segle passat que s'ha posat en relació amb l'escola pia de Sant Josep de Calassanç i amb la pedagogia critico-emancipadora de Paulo Freire. Ens referim a l'escola popular, una pedagogia laica i aconfessional per infants i adolescents basada en els valors del personalisme, una experiència que va endegar a San Donato a Calenzano entre 1947 i 1954 on feia de vicari de Don Pugi, i que va continuar a Sant'Andrea a Barbiana com a priore, dues parròquies de la diòcesi de Florència. Després d'uns anys a Calenzano, va ser desterrat -exiliat segons el llibre que ens ocupa- a Barbiana per disposició de la cúria florentina i a on va obrir -enmig de la muntanya, un llogaret mal comunicat i sense cap nucli urbà important, amb cases disseminades distants una de l'altra- una escola que funcionava tots els dies de l'any, una escola contínua, que romania sempre oberta, des de primera hora fins les onze de la nit.
Proyecto:


Recesión de la obra Pancera, C. (1993) Estudios de la historia de la Infancia. Barcelona: PPU

 • Ventura Blanco, J. Javier (José Javier)
Per al professor Carlo Pancera (Catedràtic d'Història de l'educació de la Universitat de Ferrara) no constitueix cap novetat preocupar-se per temes relacionats amb la infantesa. Reconegut estudiós d'aspectes de la vida quotidiana en l'Edat Moderna Europea, resultat de les investigacions que ha fet sobre la història social de l'educació, nombrosos treballs publicats sobre els eixos temàtics de la Revolució Francesa, la història de les mentalitats, la infantesa i diverses monografies sobre personalitats pioneres del pensament modern, avalen el seu indiscutible prestigi.
Proyecto:


La investigación historicoeducativa des de Catalunya. Moments interessants de la història de l'educació contemporània. Presentació

 • Moreu, Àngel C.
Una mirada al panorama de la Història de l'Educació en aquests anys del canvi de segle (XX-XXI) permet un cert optimisme tant des d'una perspectiva nacional com internacional. és un fet innegable que la presència de la Història de l'Educació a societats científiques, departament universitaris i editorials especialitzades passa per un bon moment, si més no des d'un punt de vista quantitatiu. Si focalitzem la nostra mirada a Catalunya, destaca, en primer lloc, la trajectòria de la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana (SHEPLC, culminació fins aquests moments d'una llarga tradició que s'inicia a casa nostra el 1973 amb la fundació del Seminari d'Història de l'Ensenyament. Al poc temps, aquest Seminariesdevindrà marc i bresol de la SHEPLC, que iniciarà el seu recorregut sis anys més tard sota el mestratge de Jordi Monés.
Proyecto:


Importància dels guarets ambientals com a font d'insectes per a la conservació del sisó (Tetrax tetrax) i altres ocells esteparis en els secans cerealístics

 • Estrada Bonell, Joan
 • Mañosa, Santi
 • Bota Cabau, Gerard
Els sistemes agrícoles d'Europa occidental (entre els quals els secans cerealístics, amb una rica comunitat d'ocells esteparis greument amenaçada) han sofert una important intensificació que ha comportant fortes disminucions de les comunitats de plantes, d'ocells i d'insectes. Aquests darrers, sobretot els ortòpters, són la base de l'alimentació de molts ocells esteparis, fins i tot de polls d'espècies no insectívores, com el sisó (Tetrax tetrax). Tot i que els marges dels camps són un hàbitat clau com a font d'invertebrats i, en general, per a la conservació de la biodiversitat dels entorns conreats, poden ser insuficient per compensar la pèrdua d'hàbitat en el seu conjunt. La introducció de guarets ambientals dins de la matriu agrícola de cereal constitueix una eina útil per a la diversificació dels paisatges agraris excessivament homogenis. En el cas del sisó, poden proporcionar zones de cant, de nidificació i d'alimentació tant de polls com adults. Per revertir la negativa situació del sisó a Catalunya, a partir de l'any 2006 es van començar a implantar a la ZEPA Secans de Belianes-Preixana (entre altres) guarets ambientals, bé amb vegetació natural o bé sembrats amb alfals. Per avaluar els resultats de les actuacions realitzades, entre el 2010 i 2012 es va realitzar un total 140 censos d'ortòpters i lepidòpters en els diferents medis entre finals de juny-primers de juliol, quan hi ha els polls de sisó. Dels resultats es desprèn que els guarets ambientals presenten l'abundància més alta d'ortòpters i lepidòpters, seguits per les parcel·les amb ordi, els rostoll i finalment els llaurats. Així, els guarets ambientals, sobretot amb alfals, tenen de mitjana entre 2,5 i 4 vegades més ortòpters que els camps de cereal abans de la sega i entre 9 i 14 vegades més que els rostolls, essent els ortòpters pràcticament absents als llaurats. Un cas semblant, tot i que menys marcat, s'observa també en els lepidòpters. La precipitació de finals d'hivernprimavera sembla també un paràmetre important per explicar el nombre d'artròpodes dels diferents medis, sobretot dels guarets amb alfals. Per tot l'anterior, es considera que l'establiment de guarets ambientals és una pràctica clarament positiva per a les poblacions d'artròpodes, que pot afavorir també l'èxit reproductor del sisó i altres ocells esteparis en les àrees cerealistes intensificades.
Proyecto:


L'ensenyament de les humanitats: perspectives de futur?

 • Monserrat i Molas, Josep, 1967-
El monogràfic <<L'ensenyament de les humanitats: perspectives de futur>> presenta un conjunt de reflexions, per part de diferents responsables acadèmics de les universitats catalanes, sobre l'ensenyament de les disciplines humanístiques a la universitat. Les reflexions plantegen molts dels problemes principals amb què actualment es troben aquests estudis i també les tensions que actualment els caracteritzen, tant en la seva concepció general com en les diferents propostes didàctiques i pràctiques acadèmiques que es retraten.
Proyecto:


Predicting the effect of improved socioeconomic health determinants on the tuberculosis epidemic

 • Migliori, Giovanni Battista
 • García-Basteiro, Alberto L.
Two important public health documents have recently established programmatic goals for tuberculosis control. The first is WHO's End TB Strategy, which represents the evolution of previous DOTS (directly observed treatment, short-course) and Stop TB strategies.1 End TB is built around three pillars: pillar 1 focuses on diagnosis, treatment, and prevention; pillar 2 on ways to tackle socioeconomic factors (eg, poverty reduction, social protection, and universal access); and pillar 3 on scientific research.
Proyecto:


Buscador avanzado