Buscador

Encontrado(s) 2073935 resultado(s)
Encontrada(s) 207394 página(s)

Estudi i primera fase per la implementació del FOFB al Sincrotró ALBA

  • Serra Gallifa, Xavier
Aquest treball és la culminació de les pràctiques realitzades al sincrotró ALBA. Situat a Cerdanyola del Vallès, ALBA és un accelerador de 3a generació que permet emmagatzemar un feix d'electrons confinat de fins a 400 mA a 3GeV d'energia, amb l'objectiu d'obtenir llum a partir dels girs provocats al feix. Els sincrotrons moderns com el d'ALBA, el que pretenen és aconseguir un major control i estabilitat de la llum. Per aconseguir-ho, cal que el feix d'electrons que creen la llum estigui controlat al màxim i la seva òrbita sigui estable. Amb aquest objectiu els sincrotrons estant implementant sistemes de Fast Orbit FeedBack (FOFB) o sistemes realimentats de correcció ràpida de l'òrbita, per realitzar correccions d'almenys 100Hz que estabilitzin el feix d'electrons amb menys d'un 10% de l'amplada del feix (5-10μm). El treball exposa el desenvolupament d'una part del sistema de correcció ràpida de l'òrbita dels electrons (FOFB) que s'està duent a terme al sincrotró ALBA. Concretament, s’han revisat els estudis previs realitzats durant la fase de disseny del sincrotró, s’han recalculat funcions de transferència i retards de tots els elements involucrats al sistema. També s’han realitzat simulacions per confirmar la viabilitat del sistema amb les noves dades i finalment s’ha desenvolupat part de la unitat de control determinant el Hardware i s'ha adquirit dades que permetran analitzar el soroll de l'òrbita que en futurs treballs determinaran millor l'algorisme de la unitat de control., This project is the end of a stage in the Alba Light Source. Placed in Cerdanyola del Vallès, ALBA is a 3rd generation Light source that allows to store an electrons beam of 400 mA at 3GeV. We have to keep in mind that modern light sources like ALBA, want to achieve the maximum control and stability of light, the way to attain the target is that the electrons beam that generate the light were very controlled and their orbit very stable. With that target light sources are implementing Fast Orbit FeedBack (FOFB) systems, that have to correct the electrons orbit at least at 100Hz and stabilize the electrons beam at 10% of their thickness (5-10μm). The project shows the development of part a Fast orbit FeedBack (FOFB) that is being implemented in ALBA Light Source. Particularly, all the modelling and studies done in the ALBA design has been reviewed including a empirical calculation of transfer function and latency time of all the subsystems involved in FOFB. These system characterization have been used to confirm the viability of the system and to develop the control unit, determining its Hardware and acquire data that will allow analyse the noise figures that will determine the best beam orbit correction algorithm.
Proyecto:
Ver en:


De Dallas als "Friquis": El llenguatge col·loquial al doblatge d'un capítol de The Inbetweeners

  • Palau Lleó, Susanna
“De Dallas als “friquis”: El llenguatge col•loquial al doblatge d'un capítol de The Inbetweeners” és una proposta de doblatge en el que es dóna una importància equitativa a les dues parts del procés: la traducció, en la qual s'analitzen principalment el tractament del llenguatge col•loquial, el sentit de l'humor i els trets específicament culturals i l'ajust del text., “De Dallas als “friquis”: El llenguatge col•loquial al doblatge d'un capítol de The Inbetweeners” is a dubbing work in which both stages of the process are given the same importance: translation, focusing on colloquial language, sense of humour and cultural aspects, and text adjusting.
Proyecto:
Ver en:


Labyrinth de Congost. Disseny i desenvolupament d’un videojoc amb Unity

  • Sanchez Arrey, Daniel
L’objectiu principal del projecte és la creació d'un prototip de videojoc basat en el joc clàssic Laberint de Congost, utilitzant l’eina de creació de videojocs Unity, per dispositius mòbils i webs., The main objective of the project is to create a prototype video game based on the classic game Labyrinth by Congost, using the Unity game creation tool for websites and mobile devices.
Proyecto:
Ver en:


Pots&Plants Aplicació de Realitat Augmentada

  • Mosquera Mayo, Jesús
Joc de Realitat Augmentada on l’usuari haurà de complir petits reptes interactuant amb els elements virtuals de l’escena. Aquests elements es presentaran fent us de marcadors. El projecte és un joc on l’usuari ha de cuidar unes plantes. Per a poder fer aquesta feina el jugador realitzarà 3 tipus de reptes. Aquests reptes són petits jocs, és a dir, que hi ha tres tipus de “mini-jocs” dintre de la Aplicació. Degut a que cada jugador té preferències diferents, aquesta divisió́ de jocs permet accedir a un major nombre d’usuaris. Pel seu desenvolupament s'ha fet un recull d’informació i evolució històrica de la Realitat Augmentada. S'han agafant referents de jocs similars en el mercat: PC, Apps i videoconsoles com a base d’inspiració per a la creació de la historia del joc. I finalment una recollida de requeriments tècnics per al desenvolupament tecnològic a nivell de programació i disseny. Amb tota aquesta informació i tenint com a medis de desenvolupament Blender, Unity + Vuforia s'ha complert la implementació del joc., Augmented Reality game where the user must solve small challenges interacting with virtual elements of the scene. These elements are presented using markers. The project is a game where the user must take care of some plants. To do it the player ought to performed three types of challenges . These challenges are mini games, in fact, there are three types of "mini-games" running inside the application. Because each player has different preferences, this division of the games allows to access to a greater number of users. To develop the game, the first we need is collect information about historical development of Augmented Reality. To have the inspiration for the creation of the history of the game is necessary to know similar games on the market: PCs, game consoles and Apps. And the last part of the benchmark is done to get requirements about the programming and the design techniques. With this information and having Blender and Unity + Vuforia as frameworks we can complete the implementation of the game.
Proyecto:
Ver en:


Study of tergal glands morphogenesis through an integrative analysis of genomic data

  • Ylla Bou, Guillem
About 50% of living species are holometabolan insects. Therefore, unraveling the ori- gin of insect metamorphosis from the hemimetabolan (gradual metamorphosis) to the holometabolan (sudden metamorphosis at the end of the life cycle) mode is equivalent to explaining how all this biodiversity originated. One of the problems with studying the evolution from hemimetaboly to holometaboly is that most information is available only in holometabolan species. Within the hemimetabolan group, our model, the cock- roach Blattella germanica, is the most studied species. However, given that the study of adult morphogenesis at organismic level is still complex, we focused on the study of the tergal gland (TG) as a minimal model of metamorphosis. The TG is formed in tergites 7 and 8 (T7-8) in the last days of the last nymphal instar (nymph 6). The comparative study of four T7-T8 transcriptomes provided us with crucial keys of TG formation, but also essential information about the mechanisms and circuitry that allows the shift from nymphal to adult morphogenesis.
Proyecto:
Ver en:


Integrating quantitative proteomics and metabolomics in a cellular model of diabetic retinopathy

  • Capellades Tomàs, Jordi
Diabetic retinopathy is the leading cause of visual loss in individuals under the age of 55. Most investigations into the pathogenesis of diabetic retinopathy have been concentrated on the neural retina since this is where clinical lesions are manifested. Recently, however, various abnormalities in the structural and secretory functions of retinal pigment epithelium that are essential for neuroretina survival, have been found in diabetic retinopathy. In this context, here we study the effect of hyperglycemic and hypoxic conditions on the metabolism of a human retinal pigment epithelial cell line (ARPE-19) by integrating quantitative proteomics using tandem mass tagging (TMT), untargeted metabolomics using MS and NMR, and 13C-glucose isotopic labeling for metabolic tracking. We observed a remarkable metabolic diversification under our simulated in vitro hyperglycemic conditions of diabetes, characterized increased flux through polyol pathways and inhibition of the Krebs cycle and oxidative phosphorylation. Importantly, under low oxygen supply RPE cells seem to consume rapidly glycogen storages and stimulate anaerobic glycolysis. Our results therefore pave the way to future scenarios involving new therapeutic strategies addressed to modulating RPE metabolic impairment, with the aim of regulating structural and secretory alterations of RPE. Finally, this study shows the importance of tackling biomedical problems by integrating metabolomic and proteomics results.
Proyecto:
Ver en:


Finding and characterizing Partially Methylated Domains in human haematopoietic cells

  • Duran Ferrer, Martí
DNA cytosine methylation has been demonstrated to be a central epigenetic modification that has essential roles in a myriad of cellular processes. Some examples of these include gene regulation, DNA-protein interactions, cellular differentiation, X-inactivation, maintenance of genome integrity by suppressing transposable elements and viruses, embryogenesis, genomic imprinting and tumourigenesis. This list is increasingly growing thanks to recent advances in genome-wide technologies, like Whole Genome Bisulfite Sequencing (WGBS-Seq). The development of this technology in research has allowed the identification of new features of the DNA methylation landscape that was not possible using previous technologies, like Partially Methylated Domains (PMDs). PMDs have been found in several cell lines, as well as in both healthy and cancer primary samples. They have been described as regions with high variability in methylation levels across individual CpG sites and intermediate methylation levels on average with respect to the genome. Here, we performed an extensive search of PMDs in a big dataset of different haematopoietic primary cells from both myeloid and lymphoid lineages. We found and characterized significant PMDs in plasma B cells, confirming that PMDs are a phenomenon that is restricted to certain differentiated cells. Additionally, we found loci aberrantly hypomethylated in a myeloma sample which overlapped with plasma B cell PMDs. Genome-wide comparison of the myeloma and plasma B cell sample revealed that this is probably also the case for other loci.
Proyecto:
Ver en:


Desenvolupament d'una app

  • Fernàndez Bosch, Toni
El TFM ha consistit en participar i conèixer de prop tots el passos de desenvolupament d’una aplicació: elaboració d’un guió, realització de la part gràfica, programació i màrqueting. Per aquest motiu he realitzat unes hores de pràctiques a l'empresa Factoria Interactive SL. Durant aquest periòde vaig realitzar diversos guions per diferents apps relacionades amb continguts matemàtics i vaig participar en el programació de l'app "Dress up". I l'últim pas va consistir en penjar l'app a la botiga de Google Play. Per poder accedir a l'aplicació cal seguir el següent enllaç de Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.lafactoria.dressup&hl=es, TFM consisted in taking part and learning about all different stages of app development: developing a script, performing the graphics, programming and marketing. For this reason I made an internship in the company Factory Interactive SL. During this period I did some scripts for apps related to mathematics and I programmed a part of the app "Dress up". Finally I uplaoded this app to Google Play store. The app is accesible by this link in Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.lafactoria.dressup&hl=es
Proyecto:
Ver en:


Traducción técnica del capítulo III del libro Advanced Data Warehouse design: from conventional to spatial and temporal applications

  • Brenes Roldán, Patricia M.
The proposal to work on this final project came after several discussions held with Dr. Elzbieta Malinowski Gadja, who in 2008 published the book entitled Advanced Data Warehouse Design: From Conventional to Spatial and Temporal Applications (Data-Centric Systems and Applications). The project was carried out under the technical supervision of Dr. Malinowski and the direct beneficiary was the University of Costa Rica (UCR) where Dr. Malinowski is a professor at the Department of Computer Science and Informatics. The purpose of this project was twofold: First, to translate chapter III of said book with the intention of generating educational material for the use of the UCR and, second, to venture in the field of technical translation related to data warehouse. For the first component, the goal was to generate a final product that would eventually serve as an educational tool for the post-graduate courses of the UCR. For the second component, this project allowed me to acquire new skills and put into practice techniques that have helped me not only to perfom better in my current job as an Assistant Translator of the Inter-American BAnk (IDB), but also to use them in similar projects. The process was lenggthy and required torough research and constant communication with the author. The investigation focused on the search of terms and definitions to prepare the glossary, which was the basis to start the translation project. The translation process itself was carried out by phases, so that comments and corrections by the author could be taken into account in subsequent stages. Later, based on the glossary and the translated text, illustrations had been created in the Visio software were translated. In addition to the technical revision by the author, professor Carme Mangiron was in charge of revising the non-technical text. The result was a high-quality document that is currently used as reference and study material by the Department of Computer Science and Informatics of Costa Rica., La propuesta de realizar la presente tesina surgió a partir de conversaciones con la Dra. Elzbieta Malinowski Gajda, quien en el año 2008 publicó el libro titulado Advanced Data Warehouse Design: From Conventional to Spatial and Temporal Applications (Data-centric Systems and Applications). El trabajo se realizó con la supervisión técnica de la Dra. Malionowski y la traducción fue elaborada para el beneficio directo de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde la Dra. Malinowski es catedrática en la carrera de Computación y Ciencias de la Información. El objetivo doble de esta tesina fue traducir el capítulo 3 del libro en cuestión con el fin de crear material didáctico para uso de la UCR e incursionar en el campo de la traduccióntécnica relacionada con el tema de almacenes de datos. Para el primer componente, la meta fue generar un producto final que se convierta en un instrumento educativo para los cursos de posgrado de la UCR. Con respecto al segundo componente, este proyecto me dio la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y aplicar técnicas que me han servido no sólo para desempeñarme mejor mi actual trabajo como Asistente de Traducción el banco Interamericano de Desarrollo (BID), sino también para aplicarlos en cualquier otro proyecto de índole similar. El proceso fue lento y requirió una exhaustiva investigación y una constante comunicación con la autora. La investigación se centró en la búsqueda de términos y definiciones para elaborar el glosario, el cual sirvió de base para iniciar el trabajo de traducción. El proceso de traducción propiamente dicho se llevó a cabo por partes, ello con el fin de que los comentarios y correcciones de la autora pudieran irse tomando en cuenta en los pasos siguientes de la traducción. Posteriormente, con base en el glosario y el texto de la traducción, se tradujeron las ilustraciones que habían sido creadas en el programa informático Visio. Además de la técnica de la autora, se contó con la revisión de la redacción por parte de la tutora, la profesora Carmen Mangiron. El resultado fue un documento de alta calidad que sirve actualmente de referencia y material de estudio para la Facultad de Computación y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica.
Proyecto:
Ver en:


Marta Pessarrodona, traductora

  • Suriñach Ayats, Marta
Marta Pessarrodona és una de les traductores més representatives del segle XX en llengua catalana i castellana, juntament amb altres noms femenins que han cultivat l’art de la traducció com Maria Antònia Salvà, Carme Montoriol, Maria Teresa Vernet, Carme Serrallonga, Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Abelló, Roser Berdagué, Maria Àngels Anglada, HelenaValentí, Maria Antònia Oliver, Maria Mercè-Marçal, entre d’altres. Tanmateix, per a la majoria, la tasca de torsimanys correspon a una activitat secundària per aquestes autores, en tant que prioritzen la seva faceta com a escriptores i l'ofici de la traducció sovint respon a una voluntat econòmica. De la mateixa manera, Marta Pessarrodona també ha destacat en altres camps de la literatura, concretament en la poesia, però també en l’assaig i la narració curta. Malgrat això, en tota la seva obra té intrínseca la traducció tant pel recurs d’usar paraules d’altres idiomes com també per la temàtica de les seves obres. La seva passió per les diferents llengües i cultures la porten a voler donar-les a conèixer a la nostra llengua i cultura, i per aquest motiu, té una prolífica activitat traductora, que ha restat sempre en la penombra, eclipsada per la seva activitat com a autora, principalment poeta, però també assagista, dramaturga, prologuista i articulista. L’activitat traductològica de Pessarrodona l’ha acompanyat al llarg de la seva carrera com a autora i ha publicat un llarg llistat d’obres, majoritàriament d’autores de parla anglesa, en llengua catalana i castellana. Tanmateix, tot i l’aportació tan important que ha realitzat a la nostra cultura a través de la traducció, la faceta de Marta Pessarrodona com a traductora no ha estat gaire estudiada enfront a la seva activitat com a escriptora, que gaudeix de més rellevància. És per aquest motiu que volem donar reconeixement a aquesta activitat en la qual Pessarrodona hi ha dedicat tant temps i esforç i que ens ha apropat obres cabdals de la literatura universal. Així doncs, l’objectiu principal d’aquest treball és donar a conèixer la faceta traductora de Marta Pessarrodona amb la finalitat de recuperar les veus traductològiques de la nostra història literària. Cal entendre aquesta traductora en relació amb el conjunt de la tradició literària alhora que en el context d’una geneologia femenina de la literatura que ha començat a esbossar-se d’un temps ençà.
Proyecto:
Ver en:


Buscador avanzado