Buscador

Encontrado(s) 2202163 resultado(s)
Encontrada(s) 220217 página(s)

Reconstruction and activation of the artistic heritage thanks to audiovisual technology. Experience of Taüll 1123

 • Gifreu Castells, Arnau
With the aim of preserving artistic heritage, in the past museums have removed paintings and furniture from the places they were created for. Over the decades the curators of these places have begun to request that these artistic works be returned, conscious of the significance that many of these works now have. Some institutions and museums have responded to these requests by providing copies of the original works. Traditionally these copies were handmade but now digital resources are used, such as audiovisual technology. The project Taüll1123(Lleida, Spain) is an example of the use of these new tools for the benefit of the artistic heritage and its visitors.
Proyecto:


Using MOOCs as a research approach and as contributors to local knowledge

 • Lazo Galán, Juan Carlos
 • Contreras, Ruth S. (Ruth Sofhía)
This project shows the results of a research focused on instructional design of a MOOC course to be used as a tool to increase knowledge in a local environment. The objective is to generate knowledge based on the distributed shared. It was designed through a Delphi study. Students were requested to submit a final project related to the local area. The material received feed a repository that serves to expand and spread research and knowledge.
Proyecto:


Intermediate care: An important contribution to integrate care for older people , in Osona.

 • Espaulella Panicot, Joan
 • Romeu Fabre, Àngels
 • Ramon Bofarull, Isabel
 • Vila Ribas, Ester
 • Roca Casas, Jordi
Geriatric care, has been playing a key role in the integration of services. Development of intermediate care is a good example. In modern hospitals alternative services to hospitalization had been developed, especially those for elderly patients who are the main users of hospitals. There is an internationally significant interest to create services that occupy the virtual space between primary and hospital care, which is known as intermediate care. The main functions of intermediate care is to provide different options to hospitalization, like preventing admission or easing discharge. The process should last less than 6 weeks and can take place in hospital or at home.
Proyecto:


Efficacy of a smartphone game in smoking cessation for pregnant women attending primary care: A randomized controlled clinical trial

 • Marín, Xavier
Tobacco consumption is the most preventable cause of morbidity-mortality in the world and their effects during pregnancy are specially demonstrated as harmful for mother and child. The trial evaluate the efficacy of a smartphones’ game for smoking cessation among pregnant women who attend to a sexual and reproductive health unit (ASSIR) in primary care. It is expected that the percentage of ex-smoker women in the intervention group is significantly higher than in control group at the end of their pregnancy and continues postpartum.
Proyecto:


Density-dependent effects as key drivers of intraspecific size structure of six abundant fish species in lakes across Europe

 • Arranz Urgell, Ignasi
 • Mehner, Thomas
 • Benejam Vidal, Lluís
 • Argillier, Christine
 • Holmgren, Kerstin
 • Lauridsen, Torben L.
 • Volta, Pietro
 • Winfield, Ian J.
 • Brucet Balmaña, Sandra
Fish size structure has traditionally been used for elucidating trophic interactions and patterns of energy transfer through trophic levels(Trebilco et al.2013). We analysed the siz estructure of six common freshwater fish species in several hundred European lakes. We found little effect on the strength of the environmental gradients of size structure. The intraspecific density-dependent effect was the strongest and most consistent predictor.
Proyecto:


Advanced respiratory disease care. Psychological and emotional needs of patients and caregivers

 • Costa Tadeo, Xavier
 • Pla Consuegra, Margarida
 • Gómez-Batiste, Xavier
Care for people with advanced chronic respiratory disease often focuses on clinical management aspects to control severe symptoms that impact on their lives and their caregivers. This common practice reduces the management time that professionals could devote to other kind of latent needs such as psychological and emotional needs.
Proyecto:


Convergència mediàtica digital: el consum de continguts i l'ús de nous mitjans per dones a Catalunya

 • Contreras, Ruth S. (Ruth Sofhía)
 • García Medina, Irene
 • González Romo, Zahaira Fabiola
 • Massana Molera, Eulàlia
 • Navarro Güere, Héctor
Des de fa 20 anys, el sector audiovisual viu una important transformació, tant de l’oferta com del consum, en el marc de la convergència digital. La convergència anuncia la coexistència dels nous mitjans digitals amb l’apogeu d’una cultura participativa, protagonitzada per comunitats d’usuaris amb una activitat quasi frenètica (Jenkins,2008). Noves modalitats de treball cooperatiu que permeten la creació i recreació grupal de continguts, i la creació de comunitats d’usuaris que utilitzen i reutilitzen les noves modalitats de serveis. En aquest context, augmenta la segmentació, la fragmentació i l’abonament dels usuaris (Tous, 2009), perquè la tipologia de les plataformes de continguts ha variat de manera significativa, s’han incorporat els dispositius mòbils i s’han diversificat i sofisticat les ofertes a Internet.
Proyecto:


1r Informe de Competitivitat de la Comarca d'Osona

 • Creacció
L’Informe, a més a més d’analitzar les dades pròpies de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona, es nodreix amb informes elaborats per diferents organismes, i en properes edicions hi ha la intenció d’avançar cap a una visió supracomarcal. L’Informe utilitza un sistema d’indicadors per facilitar l’anàlisi de la competitivitat i s’actualitzarà periòdicament per seguir-ne l’evolució. En definitiva, aquest recurs ens aporta dades precises i una visió més àmplia del territori, que ens ha de permetre dissenyar i posar en marxa nous projectes que atenguin millor les necessitats d’Osona.
Proyecto:


2n Informe de Competitivitat de la Comarca d'Osona

 • Creacció
 • Observatori Socioeconòmic d'Osona
Aquest és el segon Informe de competitivitat realitzat per l’Observatori. Partint de les principals idees recollides en l’anterior, el present Informe de competitivitat de la comarca d’Osona continua la interpretació de la sèrie d’indicadors definits i busca alhora aprofundir en tres qüestions considerades clau: 1- Mantenint i reforçant la filosofia d’oferir una visió detallada dels diferents factors de la competitivitat a nivell de desagregat territorial, s’inclou –dels punts on ha estat possible– la distribució dels principals indicadors a nivell municipal, amb l'objectiu d’extreure possibles conclusions pel que fa a les diferències i desequilibris que es puguin donar en el marc de la diversitat de la comarca. Amb l’objectiu de valorar el risc que existeix d'evolucionar cap a un territori dual s’han reforçat les anàlisis desagregades i les presentacions visuals a nivell territorial que en facilitin la comparativa, conscients que les polítiques públiques haurien de ser capaces d'identificar aquestes diferents realitats i treballar perquè la sortida de la crisi i l'avanç cap al benestar sigui conjunt a tot el territori. 2- De l'anterior informe se n’extreia el pes i la importància de la indústria com a element transformador del model productiu de la comarca. En el present informe hem aprofundit en aquesta anàlisi incorporant noves variables que permetin veure el comportament dels diferents sectors al llarg de la crisi. 3-Per la seva banda, la creació d'ocupació dependrà també de tenir una població apropiadament formada, i en aquest sentit les dades del darrer informe indicaven aquí un clar espai de millora i preocupació. En aquest sentit, l’actual informe aprofundeix en el factor de la formació, incorporant nous indicadors referenciats amb el marc europeu i establint una comparativa amb els objectius Europa 2020. Seguint en aquesta línia, els reptes s’han plantejat des de quatre dimensions: La productiva, la formativa, la social i la territorial, i s’hi han incorporat també un seguit de reptes transversals. Entenem que la generació de les dades i la informació, així com el paper de les institucions, espais i processos en què s'analitzen i debaten resulten claus per al desenvolupament d'una intel·ligència estratègica comarcal. La definició de reptes incorporats a l’informe han estat treballats de manera participativa amb agents i tècnics del territori. Finalment, i a nivell metodològic, per poder disposar d'una millor perspectiva del posicionament de la comarca d'Osona, el present informe inclou comparatives amb la mitjana catalana, amb la mitjana de la província de Barcelona i amb les comarques que la conformen (Alt Penedès, Anoia, Bages, Barcelonès, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf,Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental).
Proyecto:


Els refranys més usuals de la llengua catalana

 • Fontana, Joan
 • Gargallo, José Enrique
 • Pàmies, Víctor
 • Ugarte i Ballester, Xus
Proyecto:


Buscador avanzado