Buscador

Encontrado(s) 2073935 resultado(s)
Encontrada(s) 207394 página(s)

La migració primaveral d'ocells als Aiguamolls de l'Empordà (Girona): primer anellament de Becadell Gros (Gallinago Media) a la Península Ibèrica

 • Puigderrajols Roca, Pere
 • Bas Lay, Josep Maria
 • Casadevall, Margarida
En aquest treball s'exposen els resultats obtinguts en la campanya 1994 d'anellament d'ocells inclosa dins del projecte italià Piccole Isole. Es demostra que el factor meteorològic afecta directament la fenologia migratòria de diferents espècies d'ocells. Es pretén també estudiar la influència dels diferents hàbitats en el nombre i en la diversitat de captures. Es recullen també en aquest treball les principals espècies visualitzades durant la campanya, com també l'elevat nombre de controls estrangers recuperats. Dintre de les captures i l'anellament posterior, destaca sobretot la d'un becadell gros (Gallinago media) fets per primera vegada a la peninsula Ibèrica, The results obtained on the birds' ringing scientific campaign included in the Italian project Piccole Isole 1994, are exposed. The purpose of this project is to study the role of the islands and the coast territories in the birds' spring migration. The direct effect of the meteorological factors to the migratory fenology of different species, and too, the habitat influences on the number and diversity of captures, are showed. The main visualized species and the high nnmber of recaptured foreign controls are also exposed. The capture and later ringing of a Great Snipe (Gallinago media) is emphasized because it's the first time that this specie is ringed in the Iberian Peninsula
Proyecto:


Passarel·la de Can Gili. Granollers, Barcelona

 • Font Solà, Xavier
La construcció d’aquesta passarel.la era una vella reivindicació dels habitants dels dos barris separats per la trinchera de la carretera BV-1432, que va de Granollers a Lliça d’Amunt. Aquestes dues zones residencials, Can Gili en el costat nord i Terra Alta en el marge sud, són d’una naturalesa molt diferent. Can Gili es una zona densament poblada, amb predomini d’habitatge plurifamiliar, amb botigues i equipaments però amb un dèficit important de zones verdes. En canvi, Terra Alta es un àrea residencial de baixa densitat, amb un percentatge elevat d’edificis unifamiliars, o plurifamiliars de pocs habitatges, sense comerç ni equipaments però amb una extensa zona verda, situada entre l’espai urbanitzat i la carretera. Fins ara, qui volia anar d’un a l’altre barri havia de donar una gran volta travessant la carretera per un pont paral.lel a la línia de ferrocarril del Nord, que va de Barcelona a Puigcerdà, que té una única vorera estreta en un dels seus dos costats. És per tot això que a l’any 2001 l’ajuntament de Granollers ens va encarregar el desenvolupament del disseny conceptual i la redacció del projecte constructiu d’una nova connexió per a vianants i bicicletes entre ambdós barris., Postprint (published version)
Proyecto:


Área residencial estratégica Sector l’Estació (Barberà del Vallès)

 • Aginako, Ander
 • Bellosta, Emma
 • Celaya, Amaya
 • Mayorga Cárdenas, Miguel Yuri
El ARE ‘Sector Estació’, es una propuesta para generar una centralidad en un entorno de baja densidad, utilizando como foco un gran vacío-parque que viene generado por la afección aérea del Aeródromo de Sabadell, y que resuelva la conexión viaria interna a través del ferrocarril. Se trata de generar un tejido residencial diverso y versátil, rico en gradaciones entre espacio público y privado, que incorpore criterios sencillos de urbanismo sostenible, y conseguir un espacio de identidad y de referencia en el municipio., Postprint (published version)
Proyecto:


Un lungomare per Cannigione - La Conia

 • Mayorga Cárdenas, Miguel Yuri
 • Fontana, Maria Pia
 • di Giorgio, Pasquale
 • Moi, Roberto
Studio della sponda ovest del Golfo di Arzachena, quale elemento di ricucitura del tessuto insediativo, finalizzato ad una fruizione turistica a misura d’uomo dell’intero compendio balneare, Postprint (published version)
Proyecto:


Construcció del condicionament arquitectònic de l’estació de La Sagrera

 • Gascón Climent, Eduardo
 • Roig Navarro, Jorge
 • Cobo del Arco, Diego
Award-winning, Postprint (published version)
Proyecto:


Selecció dels paràmetres de fabricació per CN per obtenir acabats òptims mitjançant una eina CAM

 • Delgado Sanglas, Jordi
L’ús dels sistemes CAD/CAM s’ha fet un lloc important a les indústries en què intervenen els processos de mecanització, ja que aquests softwares redueixen el temps per crear un programa de control numèric i permeten mecanitzar superfícies complicades de dues i tres dimensions. La introducció en el mercat d’aquests sistemes de fabricació assistida per ordinador ha fet que apareguessin un elevat nombre de paràmetres de control associats a cada un dels cicles de mecanització. L’elecció del cicle i dels paràmetres repercuteix també en el temps de tall, l’acabat superficial, la vida i el desgast de l’eina, i en el preu final de la peça entre d’altres. L’equip d’investigació del GREPP (Grup de Recerca en Enginyeria de Procés, Producte i Producció) va fer un estudi previ de diferents paràmetres, controlant quatre estratègies de mecanització i tres paràmetres de procés, del sistema CAM per tal d’obtenir el millor acabat superficial. L’objecte del projecte final de carrera és fer noves experimentacions de la investigació iniciada pel grup de recerca del GREPP, ampliant les geometries i algun factor de control per tal de tenir un major nombre de dades i així, poder saber el comportament que tenen aquests factors en el temps de tall i la rugositat superficial
Proyecto:


Feeding of nauplii, copepodites and adults of Calanipeda aquaedulcis (Calanoida) in Mediterranean salt marshes

 • Brucet Balmaña, Sandra
 • Compte Ciurana, Jordi
 • Boix Masafret, Dani
 • López i Flores, Rocío
 • Quintana Pou, Xavier
Feeding of the different developmental stages of Calanipeda aquaedulcis on natural particles (bacterio-, phyto- and microzooplankton) was measured in a Mediterranean salt marsh (Empordà wetlands, NE Iberian Peninsula). Bottle incubations were performed in the field both in autumn and spring. The results showed differences in the diet of the different developmental stages due to both prey type and size. In general, the size of the ingested prey increased with increasing size of the C. aquaedulcis stage. While C. aquaedulcis adults had high ingestion rates and selection coefficients for large prey (micro- and nanoplankton), nauplii preferentially consumed smaller prey items (picoplankton). Copepodites showed the widest prey size range, including pico-, nano- and microplankton. Nevertheless, the lower size limit for particle capture was similar for all stages, i.e. between 1.7 and 2.1 μm. Omnivory was observed in all stages of C. aquaedulcis. Heterotrophic prey (picoplankton, dinoflagellates and ciliates) were the most ingested items. The ability to partition the available food among the different developmental stages could represent an advantage in times of ood scarcity because it may reduce intraspecific competition. This may explain how C. aquaedulcis is able to predominate in the zooplankton community for several weeks during spring and summer ven in situations of low food availability
Proyecto:


Community structure in mediterranean shallow lentic ecosystems: size-based vs. taxon-based approaches

 • Quintana Pou, Xavier
 • Boix Masafret, Dani
 • Badosa i Salvador, Anna
 • Brucet Balmaña, Sandra
 • Compte Ciurana, Jordi
 • Gascón Garcia, Stéphanie
 • López i Flores, Rocío
 • Sala Genoher, Jordi
 • Moreno i Amich, Ramon
The main environmental variables determining the community structure and the functioning of Mediterranean shallow lentic ecosystems are described. These ecosystems are characterized by the unpredictability of their water inputs and the high variability in their water level and physical and chemical composition. Variations in flooding, salinity, and water turnover are determinant in species composition and nutrient dynamics. Taxon-based and size-based approaches to the study of the community structure of aquatic organisms that colonise these ecosystems are also compared. The conventional taxonomic approach, based on the determination of species composition, has been used for the identification of patterns in species richness, distribution and temporal dynamics, and for ecological requirements of species and their potential use as ecological indicators. This taxonbased approach has been compared with a size-based approach, where individuals are classified by their size. Size-based approach gives complementary information about community structure and dynamics, especially when communities are dominated by a single species. The use of size diversity combined with species diversity is suggested for a more complete understanding of community structuring in this type of ecosystem. Detailed examples of two Mediterranean shallow lentic ecosystems, the salt marshes of the Empordà wetlands and the Espolla temporary karstic pond, which differ in hydrology and water origin, are used to discuss the suitability of these different approaches, Los ecosistemas leníticos someros mediterráneos se caracterizan por la impredictibilidad en las entradas de agua y por la elevada variabilidad en el nivel del agua y su composición física y química. Se describen aquí las principales variables ambientales que determinan la estructura de la comunidad y el funcionamiento de estos ecosistemas. Variaciones en la inundación, la salinidad y la tasa de renovación del agua son determinantes en la composición de especies y en la dinámica de nutrientes. Se comparan también aproximaciones al estudio de la comunidad basadas en la composición taxonómica con las basadas en la distribución de tamaños. La aproximación taxonómica convencional, basada en la determinación de la composición de especies, es adecuada para la identificación de patrones en la distribución y en la dinámica temporal de la especies, así como para el análisis de los requerimientos ambientales de las diferentes especies y su uso potencial como indicadores ecológicos. Esta aproximación taxonómica se ha comparado con otra aproximación basada en el tamaño corporal, donde los individuos se clasifican por su tamaño. La aproximación basada en el tamaño proporciona información complementaria de la estructura y dinámica de las comunidades, especialmente cuando en estas comunidades hay una especie dominante. Se sugiere el uso combinado de una diversidad de tamaños y una diversidad de especies para una comprensión más completa de la estructuración de las comunidades en este tipo de ecosistemas. Para discutir si estas diferentes aproximaciones son o no adecuadas, se presentan datos de dos ecosistemas mediterráneos leníticos y someros: las marismas de Aiguamolls de l’Empordà y la laguna de Espolla, una surgencia cárstica de inundación temporal
Proyecto:


Agenda web modular

 • Sandín Polo, Danny
El proyecto consiste en la realización de una agenda web modular, utilizando para ello las tecnologías de la plataforma J2EE mediante frameworks (Hibernate y Spring) y un patrón de arquitectura (MVC). La agenda se ha realizado para ser gestionada por un servidor Apache Tomcat y sus datos almacenados en MySQL., El projecte consisteix en la realització d'una agenda web modular, utilitzant per a això les tecnologies de la plataforma J2EE mitjançant frameworks (Hibernate i Spring) i un patró d'arquitectura (MVC). L'agenda s'ha fet per ser gestionada per un servidor Apache Tomcat i les seves dades emmagatzemades en MySQL.
Proyecto:


Buscador avanzado