Buscador

Encontrado(s) 2202152 resultado(s)
Encontrada(s) 220216 página(s)

On the Existence of Central Configurations of p Nested n-gons

 • Corbera Subirana, Montserrat
 • Delgado, Joaquin
 • Llibre, Jaume
In this paper we prove the existence of central configurations of the pnbody problem where the masses are at the vertices of p nested regular n-gons with a common center for all p ≥ 2 and n ≥ 2. In such configurations all the masses on the same n-gon are equal, but masses on different n-gons could be different.
Proyecto:


Infinitely Many Periodic Orbits for the Octahedral 7-Body Problem

 • Corbera Subirana, Montserrat
 • Llibre, Jaume
We prove the existence of infinitely many symmetric periodic orbits for a regularized octahedral 7-body problem with six small masses placed at the vertices of an octahedron centered in the seventh mass. The main tools for proving the existence of such periodic orbits is the analytic continuation method together with the symmetry of the problem.
Proyecto:


Periodic motion in perturbed elliptic oscillators revisited

 • Corbera Subirana, Montserrat
 • Llibre, Jaume
 • Valls, C.
We analytically study the Hamiltonian system in R4 with Hamiltonian H = 1 2 p2 x +p2 y + 1 2 ω2 1x2 +ω2 2y2 − εV (x, y) being V (x, y) = −(x2y + ax3) with a ∈ R, where ε is a small parameter and ω1 and ω2 are the unperturbed frequencies of the oscillations along the x and y axis, respectively. Using averaging theory of first and second order we analytically find seven families of periodic solutions in every positive energy level of H when the frequencies are not equal. Four of these seven families are defined for all a ∈ R whereas the other three are defined for all a = 0. Moreover, we provide the shape of all these families of periodic solutions. These Hamiltonians may represent the central parts of deformed galaxies and thus have been extensively used and studied mainly numerically in order to describe local motion in galaxies near an equilibrium point.
Proyecto:


Knowledge Management in Kinaxis community A Case Study at Schneider Electric in Barcelona

 • Shahid, Hamza
L'inventari de vendes i la planificació d'operacions (SIOP) ha obtingut un major reconeixement, ja que els mercats volàtils i les cadenes de subministrament complexes augmenten la necessitat de determinar accions futures i col·laborar en la creació de plans de vendes i operacions. Per obtenir el màxim rendiment del procés SIOP, es va implementar l'aplicació Kinaxis® RapidResponse® que té la capacitat d'avaluar, col·laborar i triar un pla de vendes i operacions que s'adhereixi millor als objectius financers corporatius de la companyia. Atès que SE s’està beneficiant però, al mateix temps, es troba amb els problemes a l’hora de beneficiar-se el màxim del seu procés SIOP i Kinaxis. SE no ha pogut obtenir el màxim potencial de SIOP i Kinaxis a causa de la manca de gestió del coneixement i l’alta rotació dels empleats. SIOP és un procés continu que implica cinc passos, cadascun amb terminis i lliuraments específics. En aquest treball, només ens centrarem en el Collaborative Sales Forecast (CSF) que donà suport al pas 2 del procés SIOP. Tenint en compte amb tot lo que hem dit, els objectiu d'aquest treball es va formular com: crear un sistema de gestió de coneixement en la qual pugui centralitzar el coneixement en una única eina. Amb els assoliments dels objectius, podem millorar encara més l'adaptació i autonomia de l'usuari a Kinaxis segon el context CSF de la companyia. El treball es va realitzar a SE en Barcelona, Espanya. Es van formular set activitats de recerca (AR) per assolir els objectius esmentat anteriorment. AR1 es refereix a identificar el procés de CSF actual i la creació de Knowledge Conceptual Map (KCM). AR2 es basa en un estudi que té el objectiu de mapejar el tema de les consultes amb el KCM creat en el AR1. El propòsit de AR3 és identificar el suport / documentació per cada un de les nodes de KCM. AR4 es formula per triar la millor eina disponible per a la implementació de Knowledge Management (KM). AR5 definirà les responsabilitats per un grup de persones i la comunicació d’aquestes responsabilitats es farà durant l’activitat 6. L'objectiu de l'última activitat es basa en la implementació de KM sobre una de les eines seleccionades i publicar els documents pertinents trobades durant l’AR4. Les contribucions teòriques i de gestió d'aquest treball rauen principalment en el desenvolupament d'un mapa conceptual del coneixement (KCM) del procés de CSF, identificació del material de suport existent i la manca d'altres tipus de documents que són crucials per als usuaris durant el cicle de CSF. La preselecció per a l'eina de gestió del coneixement (KM) i la implementació d'aquesta també va ser una de les contribucions d'aquest treball. També es van definir les responsabilitats proposades (subjectes a l'aprovació) que contribuiran a la bona marxa d'aquest projecte en el futur. Amb tots aquests resultats, l'adaptació de l'usuari i l'autonomia a Kinaxis millorarà de forma incremental.
Proyecto:


Un análisis de los masters universitarios españoles especializados en Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa curso 2016-2017 desde la perspectiva de las Relaciones Públicas

 • Cuenca, Joan
 • Compte, Marc
 • Matilla, Kathy
 • Hernández, Salvador
En el curso académico 2016-2017 han seguido ofertándose en España nuevas titulaciones de master universitario junto a las que superaron la revisión de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Mediante un muestreo no probabilístico en base al universo de titulaciones de master universitario presentes en el buscador web de ANECA y posterior análisis de contenidos se identifica si en 2016-2017 hay nueva oferta de masters universitarios en Relaciones Públicas y/o Comunicación Corporativa, cuales son sus asignaturas específicas en Relaciones Públicas, y si están vinculadas al “entry-level” del GBOK-Global Body of Knowledge de la GA-Global Alliance.
Proyecto:


Sustainability values for business: A perspective of value alignment in a supplier–client relationship for case aqualogy

 • Hurtado Jaramillo, Carlos H.
 • Arimany Serrat, Núria
 • Meijide Vidal, Dulcinea
 • Ferràs Hernández, Xavier
Purpose: The study’s goal is focused on determining a common set of sustainability-related issues and drivers relevant for business-makers, for being used as a framework to inter-organizational communications and thereby to reduce value perception dissonances on supplier-client business relationships. Design/methodology: The study was methodologically based on a documentary review and different work sessions (interviews, workshop, and discussion) with a focus group composed of decision-makers in the water industry sector, of both the supplier and the client company. Findings: The study makes as main contributions a differentiation within the scope of ‘sustainability practices of global interest’ and ‘sustainability practices into business scope’ from the business-makers’ value perception, providing a set of sustainability value drivers, allowing reduction of value dissonances in business relationships, shedding light on solutions' value creation capacity and at the same time enhancing inter-organizational communications. Research limitations/implications: The final set of sustainability-related issues (and drivers) presented aren’t exhaustive and are delimited by the particular scenario generated around Aqualogy’s business scope; therefore, it cannot be considered as a standard application mode. Practical implications: This study sheds light on the importance of aligning business expectations around sustainability, and create a value framework that can be useful for fully embedding sustainability into the portfolio, business models, marketing strategies, technologies, and manufacturing processes. This framework can also be useful for analysing value dissonances on supplier–client relationships, identifying value gaps into business models. Originality/value: The empirical study provides detailed insight into how the key decision-makers understand and perceive the sustainability value concept in the mainstream business. The alignment of their value perception shows to companies which sustainability values are expected in business, and how business strategy must use them as value creation drivers.
Proyecto:
Ver en:


Anthropometric and fitness profile of high-level basketball, handball and volleyball players

 • Peña López, Javier
 • Moreno-Doutres, Daniel
 • Coma Bau, Jordi
 • Cook, M.
 • Buscà Safont-Tria, Bernat
Objective: The aim of this study was to compare several anthropometric and physiological variables between high-level basketball, handball and volleyball players. Method: Forty-six Spanish first division professional players took part in our study. Height, standing reach, body weight, body fat percentages (by using Jackson & Pollock equation), vertical jumps (assessed by Bosco tests), 4 m × 5 m agility test and maximal power output in a bench press exercise were assessed. Results: A one-way ANOVA, showed that basketball players had significant higher average height and standing reach values (p < 0.01) while volleyball players displayed the lowest body mass and handball players presented the highest body mass values. Body fat percentage was significantly lower (p < 0.05) in basketball and volleyball. Jump levels were significantly better in volleyball for the countermovement (p < 0.05) and the countermovement jump with arm swing (p < 0.001). Results of the agility test were significantly better in basketball (p ≤ 0.01). In the concentric actions of maximal power tests basketball players obtained a higher mean power output for all loads (p < 0.05). In the eccentric phase volleyball players presented the lower outcome (p < 0.001). Conclusions: There is evidence of anthropometric and physiological differences among the high-level team sports analyzed. Its assessment seems capital for the improvement of training strategies and accurate talent identification processes.
Proyecto:


L’educació representada als documentals de propaganda a Espanya (1914-1939)

 • Casanovas i Prat, Josep
 • Prat Viñolas, Pilar
 • Gómez Mundó, Anna
 • Carrillo, Isabel
 • Padrós Tuneu, Núria
 • Collelldemont Pujadas, Eulàlia
En aquest article es descriuen les principals conclusions de la investigació sobre els documentals i noticiaris de temàtica educativa elaborats en el primer terç del segle xx a Espanya. En primer lloc, es presenta de manera general i sintètica la metodologia utilitzada per dur a terme l’estudi i, posteriorment, es mostra la panoràmica que hem construït sobre la representació de l’educació en els films analitzats, tant des del punt de vista formal i contextual com des de l’anàlisi dels continguts. Aquesta panoràmica ens retorna una imatge complexa de l’educació i l’atenció dels infants de l’època. Així mateix, i malgrat les prevencions que cal tenir quan ens aproximem a les fonts visuals, podem afirmar que la seva anàlisi permet centrar-nos en els matisos dels detalls i obrir noves perspectives sobre la història de l’educació.
Proyecto:


Frail-VIG index: a concise frailty evaluation tool for rapid geriatric assessment

 • Amblàs-Novellas, Jordi
 • Martori, Joan Carles
 • Espaulella Panicot, Joan
 • Oller, Ramon
 • Molist-Brunet, Núria
 • Inzitari, Marco
 • Romero-Ortuno, Roman
Background: Demographic changes have led to an increase in the number of elderly frail persons and, consequently, systematic geriatric assessment is more important than ever. Frailty Indexes (FI) may be particularly useful to discriminate between various degrees of frailty but are not routinely assessed due, at least in part, to the large number of deficits assessed (from 30 to 70). Therefore, we have developed a new, more concise FI for rapid geriatric assessment (RGA)—the Frail-VIG index (“VIG” is the Spanish/Catalan abbreviation for Comprehensive Geriatric Assessment), which contains 22 simple questions that assess 25 different deficits. Here we describe this FI and report its ability to predict mortality at 24 months. Methods: Prospective, observational, longitudinal study of geriatric patients followed for 24 months or until death. The study participants were patients (n = 590) admitted to the Acute Geriatric Unit at the at the University Hospital of Vic (Barcelona) during the year 2014. Participants were classified into one of seven groups based on their Frail-VIG score (0–0.15; 0.16–0.25; 0.26–0.35; 0.36–0.45; 0.46–0.55; 0.56–0.65; and 0.66–1). Survival curves for these groups were compared using the log-rank test. ROC curves were used to assess the index’s capacity to predict mortality at 24 months. Results: Mean (standard deviation) patient age was 86.4 (5.6) years. The 24-month mortality rate was 57.3% for the whole sample. Significant between-group (deceased vs. living) differences (p < 0.05) were observed for most index variables. Survival curves for the seven Frail-VIG groups differed significantly (X2 = 433.4, p < 0.001), with an area under the ROC curve (confidence interval) of 0.90 (0.88–0.92) at 12 months and 0.85 (0.82–0.88) at 24 months. Administration time for the Frail-VIG index ranged from 5 to 10 min. Conclusions: The Frail-VIG index, which requires less time to administer than previously validated FIs, presents a good discriminative capacity for the degree of frailty and a high predictive capacity for mortality in the present cohort. Although more research is needed to confirm the validity of this instrument in other populations and settings, the Frail-VIG may provide clinicians with a RGA method and also a reliable tool to assess frailty in routine practice.
Proyecto:
Ver en:


Detecció, correcció i justificació d’errors de normativa en l’alumnat universitari: la formació lingüística dels futurs mestres

 • Comajoan, Llorenç
 • Casas, Mariona
Aquest article presenta un estudi sobre la detecció, la correcció i la justificació d’errors de normativa per part d’un grup d’alumnes de primer dels graus de mestre. A la introducció, s’exposen les tendències actuals en recerca en implantació de la normativa. Al segon apartat, es presenta un estudi que pretén donar resposta a les següents preguntes de recerca: 1) els alumnes universitaris són capaços de detectar errors de normativa?; 2) quines variables sociolingüístiques es relacionen amb la seva capacitat de detectar errors?; 3) els alumnes que detecten els errors de normativa són capaços de corregir-los i justificar-los?, i 4) quines implicacions didàctiques tenen els resultats sobre la detecció, la correcció i la justificació dels errors? En l’estudi es van proporcionar a cent seixanta-dos alumnes de primer any universitari una sèrie de frases que contenien almenys un error de normativa i se’ls va demanar que detectessin, corregissin i justifiquessin els errors que hi trobaven. Els resultats mostren que només la meitat dels errors van ser detectats i que els alumnes que procedien del batxillerat eren capaços de detectar més errors que els que provenien d’altres vies d’accés a la universitat, independentment de la llengua primera. A més, es posa en relleu que la detecció d’un error no n’assegura la correcció satisfactòria ni la justificació. Al final de l’article, se suggereixen propostes per a millorar la situació de l’ensenyament-aprenentatge de llengües en l’àmbit universitari.
Proyecto:


Buscador avanzado