Buscador

Encontrado(s) 29283 resultado(s)
Encontrada(s) 2929 página(s)
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/18556
Imagen (Image). 2020

L'ESTAT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA SEGONS L'OBSERVATORI DE L'ACCÉS OBERT

 • Universitat de Girona. Biblioteca
Infografia que mostra l'estat de la Universitat de Girona segons l'Observatori de l'Accés Obert. A través de representacions gràfiques es visualitza el tipus de via de publicació en accés obert per any i la seva evolució en tant per cent des de l'any 2011 al 2019

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/18556
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/18556
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/18556
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/18556
PMID: http://hdl.handle.net/10256/18556
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/18556
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/18556
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/18556

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/19958
Imagen (Image). 2021

OURIGINAL, DETECCIÓ DE PLAGI

 • Universitat de Girona. Biblioteca
Aquesta és una nova versió que susbtitueix la infografia del 2020 "Urkund, sistema antiplagi", disponible a http://hdl.handle.net/10256/18552, Fins al 2020 el sistema era Urkund, i a partir del 2021 és Ouriginal, fruit de la fusió d’Urkund i Plagscan, Infografia que explica el funcionament d'Ouriginal, sistema basat en el "text-matching" que serveix per detectar possibles casos de plagi acadèmic en treballs generats en el marc de la docència i la recerca de la Universitat

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/19958
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/19958
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/19958
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/19958
PMID: http://hdl.handle.net/10256/19958
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/19958
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/19958
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/19958

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/20022
Imagen (Image). 2021

ZOTERO: GESTOR BIBLIOGRÀFIC

 • Universitat de Girona. Biblioteca
Infografia que explica el funcionament del gestor bibliogràfic Zotero

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/20022
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/20022
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/20022
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/20022
PMID: http://hdl.handle.net/10256/20022
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/20022
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/20022
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/20022

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22016
Imagen (Image). 2022

INFANTS, JOVES I COMUNITATS RESILIENTS: IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE PRÀCTIQUES SOCIALS I EDUCATIVES DES D’UNA PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL I INTERSECCIONAL PER A FER FRONT A LA PANDÈMIA

 • Universitat de Girona. Liberi, Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat
 • Universitat de Girona. Grup de recerca en Diversitat
 • Universitat de Girona. Grup de Recerca en Cultura, Educació i Desenvolupament Humà
 • Universitat de Girona. Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades (CISA)
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació
 • Universitat de Girona. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP)
Convocatòria "Pandèmies 2020". Projecte finançat per l'AGAUR, Informative leaflet on the project "Children, young people and resilient communities: identification and analysis of social and educational practices from a multidimensional and intersectional perspective to deal with the pandemic". This project is one of the winners of the AGAUR's 'PANDEMIES 2020' call, Folleto informativo sobre el proyecto “Niños, jóvenes y comunidades resilientes: identificación y análisis de prácticas sociales y educativas desde una perspectiva multidimensional e interseccional para hacer frente a la pandemia”. Uno de los proyectos ganadores de la convocatoria 'PANDEMIES 2020' de la AGAUR, Fullet informatiu sobre el projecte “Infants, joves i comunitats resilients: identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia”. Un dels projectes guanyadors de la convocatòria ‘PANDEMIES 2020’ de l’AGAUR

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22016
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22016
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22016
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22016
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22016
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22016
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22016
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22016

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22018
Imagen (Image). 2022

NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y COMUNIDADES RESILIENTES: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PRÁCTICAS SOCIALES Y EDUCATIVAS DESDE UNA PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL E INTERSECCIONAL PARA AFRONTAR LA PANDEMIA

 • Universitat de Girona. Liberi, Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat
 • Universitat de Girona. Grup de recerca en Diversitat
 • Universitat de Girona. Grup de Recerca en Cultura, Educació i Desenvolupament Humà
 • Universitat de Girona. Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades (CISA)
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació
 • Universitat de Girona. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP)
Convocatòria "Pandèmies 2020". Projecte finançat per l'AGAUR, Informative leaflet on the project "Children, young people and resilient communities: identification and analysis of social and educational practices from a multidimensional and intersectional perspective to deal with the pandemic". This project is one of the winners of the AGAUR's 'PANDEMIES 2020' call, Folleto informativo sobre el proyecto “Niños, jóvenes y comunidades resilientes: identificación y análisis de prácticas sociales y educativas desde una perspectiva multidimensional e interseccional para hacer frente a la pandemia”. Uno de los proyectos ganadores de la convocatoria 'PANDEMIES 2020' de la AGAUR, Fullet informatiu sobre el projecte “Infants, joves i comunitats resilients: identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia”. Un dels projectes guanyadors de la convocatòria ‘PANDEMIES 2020’ de l’AGAUR

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22018
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22018
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22018
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22018
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22018
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22018
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22018
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22018

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22020
Imagen (Image). 2022

CHILDREN, YOUTH AND RESILIENT COMMUNITIES: IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF SOCIAL AND EDUCATIONAL PRACTICES TO DEAL WITH THE PANDEMIC FROM A MULTIDIMENSIONAL AND INTERSECTIONAL PERSPECTIVE

 • Universitat de Girona. Liberi, Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat
 • Universitat de Girona. Grup de recerca en Diversitat
 • Universitat de Girona. Grup de Recerca en Cultura, Educació i Desenvolupament Humà
 • Universitat de Girona. Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades (CISA)
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació
 • Universitat de Girona. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP)
Informative leaflet on the project "Children, young people and resilient communities: identification and analysis of social and educational practices from a multidimensional and intersectional perspective to deal with the pandemic". This project is one of the winners of the AGAUR's 'PANDEMIES 2020' call, Folleto informativo sobre el proyecto “Niños, jóvenes y comunidades resilientes: identificación y análisis de prácticas sociales y educativas desde una perspectiva multidimensional e interseccional para hacer frente a la pandemia”. Uno de los proyectos ganadores de la convocatoria 'PANDEMIES 2020' de la AGAUR, Fullet informatiu sobre el projecte “Infants, joves i comunitats resilients: identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia”. Un dels projectes guanyadors de la convocatòria ‘PANDEMIES 2020’ de l’AGAUR

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22020
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22020
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22020
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22020
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22020
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22020
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22020
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22020

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8454
Imagen (Image). 2013

XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MUJERES EN TOKIO

 • Instituto Cervantes de Tokio;
XXIV Festival Internacional de Cine de Mujeres de Tokio. De izquierda a derecha, plano general de la escritora española Elvira Lindo; la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; y la gestora cultural del Instituto Cervantes de Tokio, Teresa Iniesta.

Proyecto: //
DOI: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8454
HANDLE: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8454
PMID: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8454
Ver en: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8454

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8592
Imagen (Image). 2013

MESA REDONDA «LA CIENCIA FICCIÓN QUE YA HEMOS LEÍDO» EN EL INSTITUTO CERVANTES

 • Instituto Cervantes
De izquierda a derecha, Elia Barceló, escritora española; Fernando Ángel Moreno, profesor español; José María Merino, escritor español; y Luis Alberto de Cuenca, poeta español, durante la mesa redonda «La ciencia ficción que ya hemos leído».

Proyecto: //
DOI: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8592
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8592
HANDLE: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8592
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8592
PMID: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8592
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8592
Ver en: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8592
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8592

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8593
Imagen (Image). 2013

MESA REDONDA «LA CIENCIA FICCIÓN QUE YA HEMOS LEÍDO» EN EL INSTITUTO CERVANTES

 • Instituto Cervantes
La escritora Elia Barceló tras la mesa redonda "La ciencia ficción que ya hemos leído".

Proyecto: //
DOI: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8593
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8593
HANDLE: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8593
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8593
PMID: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8593
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8593
Ver en: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8593
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8593

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8594
Imagen (Image). 2013

MESA REDONDA «LA CIENCIA FICCIÓN QUE YA HEMOS LEÍDO» EN EL INSTITUTO CERVANTES

 • Instituto Cervantes
De izquierda a derecha, Elia Barceló, escritora española; Fernando Ángel Moreno, profesor español; José María Merino, escritor español; y Luis Alberto de Cuenca, poeta español, durante la mesa redonda «La ciencia ficción que ya hemos leído».

Proyecto: //
DOI: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8594
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8594
HANDLE: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8594
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8594
PMID: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8594
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8594
Ver en: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8594
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8594

Buscador avanzado