Buscador

Encontrado(s) 28240 resultado(s)
Encontrada(s) 2824 página(s)
r-INCLIVA. Repositorio Institucional de Producción Científica de INCLIVA
Otros (other)

LAPAROSCOPIC NEPHROURETERECTOMY AS TREATMENT IN OBSTRUCTED HEMIVAGINA AND IPSILATERAL RENAL AGENESIS (OHVIRA) SYNDROME.

 • Medina-Gonzalez M
 • Panach-Navarrete J
 • Valls-Gonzalez L
 • Castello-Porcar A
 • Martinez-Jabaloyas J

Proyecto: //
DOI: https://www.fundanet.incliva.es/publicaciones/ProdCientif/PublicacionFrw.aspx?id=4067
r-INCLIVA. Repositorio Institucional de Producción Científica de INCLIVA
HANDLE: https://www.fundanet.incliva.es/publicaciones/ProdCientif/PublicacionFrw.aspx?id=4067
r-INCLIVA. Repositorio Institucional de Producción Científica de INCLIVA
PMID: https://www.fundanet.incliva.es/publicaciones/ProdCientif/PublicacionFrw.aspx?id=4067
r-INCLIVA. Repositorio Institucional de Producción Científica de INCLIVA
Ver en: https://www.fundanet.incliva.es/publicaciones/ProdCientif/PublicacionFrw.aspx?id=4067
r-INCLIVA. Repositorio Institucional de Producción Científica de INCLIVA

DUGiDocs – Universitat de Girona
Imagen (Image)

COM TROBAR ARTICLES EN UN MINUT

 • Universitat de Girona. Biblioteca
Infografia que explica com trobar articles electrònics a text complet a través del Cercador de la biblioteca

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/15948
DUGiDocs – Universitat de Girona
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/15948
DUGiDocs – Universitat de Girona
PMID: http://hdl.handle.net/10256/15948
DUGiDocs – Universitat de Girona
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/15948
DUGiDocs – Universitat de Girona

DUGiDocs – Universitat de Girona
Imagen (Image)

MENDELEY. COM GESTIONAR LA BIBLIOGRAFIA DEL TEU TREBALL

 • Universitat de Girona. Biblioteca
Infografia que explica com utilitzar el gestor bibliogràfic Mendeley

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/16349
DUGiDocs – Universitat de Girona
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/16349
DUGiDocs – Universitat de Girona
PMID: http://hdl.handle.net/10256/16349
DUGiDocs – Universitat de Girona
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/16349
DUGiDocs – Universitat de Girona

DUGiDocs – Universitat de Girona
Imagen (Image)

COM TROBAR VERSIONS D'ARTICLES EN ACCÉS OBERT = LOCALIZAR VERSIONES DE ARTÍCULOS EN ACCESO ABIERTO =HOW TO FIND VERSIONS OF ARTICLES IN OPEN ACCESS

 • Universitat de Girona. Biblioteca
Infographics aimed at users of the university community who need articles that are not available through the CercadorUdG. Briefly explain what tools, resources, and services can be useful for locating the different versions of these open access articles: Unpaywall, Google Scholar Button, Open Access Button, Kopernio, Base, Core, Infografia adreçada als usuaris de la comunitat universitària que necessiten articles i que no troben disponibles a través del CercadorUdG. Explica breument quines eines, recursos i serveis poden ser útils per a localitzar les diferents versions d'aquests articles en accés obert: Unpaywall, Google Scholar Button, Open Access Button, Kopernio, Base, Core

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/18133
DUGiDocs – Universitat de Girona
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/18133
DUGiDocs – Universitat de Girona
PMID: http://hdl.handle.net/10256/18133
DUGiDocs – Universitat de Girona
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/18133
DUGiDocs – Universitat de Girona

DUGiDocs – Universitat de Girona
Imagen (Image)

URKUND, SISTEMA ANTIPLAGI

 • Universitat de Girona. Biblioteca
Aquesta és una versió anterior substituïda per la infografia 'Ouriginal, detecció de plagi' de 2021, disponible a http://hdl.handle.net/10256/19958, Infografia que explica el funcionament general d'Urkund, el sistema antiplagi que s'utilitza a la Universitat de Girona fins al 2020. A partir de 2021 el sistema per detectar casos de plagi és 'Ouriginal', fruit de la fusió d’Urkund i Plagscan

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/18552
DUGiDocs – Universitat de Girona
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/18552
DUGiDocs – Universitat de Girona
PMID: http://hdl.handle.net/10256/18552
DUGiDocs – Universitat de Girona
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/18552
DUGiDocs – Universitat de Girona

DUGiDocs – Universitat de Girona
Imagen (Image)

LA PUBLICACIÓ EN OBERT A LA UDG. QUINS BENEFICIS APORTA?

 • Universitat de Girona. Biblioteca
Infografia que mostra la publicació en accés obert a la Universitat de Girona i els beneficis que aporta. Les diferents representacions gràfiques de les dades mostren: el número de documents de recerca oberts i embargats dipositats al DUGiDocs, els documents per tipologies, els documents publicats al DUGiDocs per any i l'evolució de la publicació en obert al repositori de la UdG des de l'any 2011 al 2019

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/18555
DUGiDocs – Universitat de Girona
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/18555
DUGiDocs – Universitat de Girona
PMID: http://hdl.handle.net/10256/18555
DUGiDocs – Universitat de Girona
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/18555
DUGiDocs – Universitat de Girona

DUGiDocs – Universitat de Girona
Imagen (Image)

L'ESTAT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA SEGONS L'OBSERVATORI DE L'ACCÉS OBERT

 • Universitat de Girona. Biblioteca
Infografia que mostra l'estat de la Universitat de Girona segons l'Observatori de l'Accés Obert. A través de representacions gràfiques es visualitza el tipus de via de publicació en accés obert per any i la seva evolució en tant per cent des de l'any 2011 al 2019

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/18556
DUGiDocs – Universitat de Girona
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/18556
DUGiDocs – Universitat de Girona
PMID: http://hdl.handle.net/10256/18556
DUGiDocs – Universitat de Girona
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/18556
DUGiDocs – Universitat de Girona

DUGiDocs – Universitat de Girona
Imagen (Image)

OURIGINAL, DETECCIÓ DE PLAGI

 • Universitat de Girona. Biblioteca
Aquesta és una nova versió que susbtitueix la infografia del 2020 "Urkund, sistema antiplagi", disponible a http://hdl.handle.net/10256/18552, Fins al 2020 el sistema era Urkund, i a partir del 2021 és Ouriginal, fruit de la fusió d’Urkund i Plagscan, Infografia que explica el funcionament d'Ouriginal, sistema basat en el "text-matching" que serveix per detectar possibles casos de plagi acadèmic en treballs generats en el marc de la docència i la recerca de la Universitat

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/19958
DUGiDocs – Universitat de Girona
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/19958
DUGiDocs – Universitat de Girona
PMID: http://hdl.handle.net/10256/19958
DUGiDocs – Universitat de Girona
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/19958
DUGiDocs – Universitat de Girona

DUGiDocs – Universitat de Girona
Imagen (Image)

ZOTERO: GESTOR BIBLIOGRÀFIC

 • Universitat de Girona. Biblioteca
Infografia que explica el funcionament del gestor bibliogràfic Zotero

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/20022
DUGiDocs – Universitat de Girona
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/20022
DUGiDocs – Universitat de Girona
PMID: http://hdl.handle.net/10256/20022
DUGiDocs – Universitat de Girona
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/20022
DUGiDocs – Universitat de Girona

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
Imagen (Image)

XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MUJERES EN TOKIO

 • Instituto Cervantes de Tokio;
XXIV Festival Internacional de Cine de Mujeres de Tokio. De izquierda a derecha, plano general de la escritora española Elvira Lindo; la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; y la gestora cultural del Instituto Cervantes de Tokio, Teresa Iniesta.

Proyecto: //
DOI: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
HANDLE: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
PMID: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
Ver en: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes

Buscador avanzado