Resultados totales (Incluyendo duplicados): 34260
Encontrada(s) 3426 página(s)
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65371
Dataset. 2006

DADES RELATIVES AL NOMBRE DE CERQUES AL CATÀLEG DE FONS MODERN DEL CRAI DE LA UB (2005-2006)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades relatives al nombre de cerques al catàleg de fons modern del CRAI de la UB durant el curs 2005-2006. Inclou en format csv les dades mensuals desglossades per tipus de cerca i per la ubicació des d'on s'ha fet la consulta.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/65371
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65371
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/65371
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65371
PMID: http://hdl.handle.net/2445/65371
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65371
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/65371
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65371

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65372
Dataset. 2007

DADES RELATIVES AL NOMBRE DE CERQUES AL CATÀLEG DE FONS MODERN DEL CRAI DE LA UB (2006-2007)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades relatives al nombre de cerques al catàleg de fons modern del CRAI de la UB durant el curs 2006-2007. Inclou en format csv les dades mensuals desglossades per tipus de cerca i per la ubicació des d'on s'ha fet la consulta.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/65372
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65372
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/65372
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65372
PMID: http://hdl.handle.net/2445/65372
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65372
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/65372
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65372

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65397
Dataset. 2008

DADES RELATIVES AL NOMBRE DE CERQUES AL CATÀLEG DE FONS MODERN DEL CRAI DE LA UB (2007-2008)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades relatives al nombre de cerques al catàleg de fons modern del CRAI de la UB durant el curs 2007-2008. Inclou en format csv les dades mensuals desglossades per tipus de cerca i per la ubicació des d'on s'ha fet la consulta. No inclou les dades corresponents als mesos de juliol i agost

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/65397
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65397
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/65397
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65397
PMID: http://hdl.handle.net/2445/65397
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65397
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/65397
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65397

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65398
Dataset. 2006

DADES RELATIVES AL NOMBRE DE CERQUES AL CATÀLEG DE FONS ANTIC DEL CRAI DE LA UB (2005-2006)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades relatives al nombre de cerques al catàleg de fons antic del CRAI de la UB durant el curs 2005-2006. Inclou en format csv les dades mensuals desglossades per tipus de cerca i per la ubicació des d'on s'ha fet la consulta.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/65398
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65398
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/65398
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65398
PMID: http://hdl.handle.net/2445/65398
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65398
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/65398
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65398

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65401
Dataset. 2007

DADES RELATIVES AL NOMBRE DE CERQUES AL CATÀLEG DE FONS ANTIC DEL CRAI DE LA UB (2006-2007)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades relatives al nombre de cerques al catàleg de fons antic del CRAI de la UB durant el curs 2006-2007. Inclou en format csv les dades mensuals desglossades per tipus de cerca i per la ubicació des d'on s'ha fet la consulta.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/65401
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65401
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/65401
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65401
PMID: http://hdl.handle.net/2445/65401
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65401
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/65401
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65401

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65402
Dataset. 2008

DADES RELATIVES AL NOMBRE DE CERQUES AL CATÀLEG DE FONS ANTIC DEL CRAI DE LA UB (2007-2008)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades relatives al nombre de cerques al catàleg de fons antic del CRAI de la UB durant el curs 2007-2008. Inclou en format csv les dades mensuals desglossades per tipus de cerca i per la ubicació des d'on s'ha fet la consulta

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/65402
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65402
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/65402
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65402
PMID: http://hdl.handle.net/2445/65402
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65402
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/65402
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/65402

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/66010
Dataset. 2015

INFLUENCE OF A HYPERLIPIDIC DIET ON THE COMPOSITION OF THE NON-MEMBRANE LIPID 6 POOL OF RED BLOOD CELLS OF MALE AND FEMALE RATS (RAW DATA)

 • Remesar Betlloch, Xavier
 • Antelo, Arantxa
 • Llivina, Clàudia
 • Albà, Emma
 • Berdié Rabanaque, Lourdes
 • Agnelli, Silvia
 • Arriarán, Sofía
 • Fernández López, José Antonio
 • Alemany, Marià, 1946-
Dades primàries associades a l'article publicat a la revista PeerJ disponible a l'adreça http://dx.doi.org/10.7717/peerj.1083, Podeu consultar l'article associat a: http://hdl.handle.net/2445/66497, El material que es diposita correspon a les dades experimentals, i part del procés de tabulació d'aquestes, d'un estudi de distribució d'àcids grassos en el lípids d'un nou compartiment lipídic dels glòbuls vermells de rata.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/66010
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/66010
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/66010
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/66010
PMID: http://hdl.handle.net/2445/66010
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/66010
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/66010
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/66010

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69228
Dataset. 2016

GUIA DE MEDICAMENTS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA QUE REQUEREIXEN UNA VIGILÀNCIA ESPECIAL PER LA SEVA DISPENSACIÓ EN PACIENTS AMB FUNCIÓ RENAL DISMINUÏDA.

 • March Pujol, Marian
 • Via Sosa, Ma. de los Ángeles
 • Rubio Valera, Maria
 • Roig Martínez, Marta
 • Travé i Mercadé, Pere
 • Martínez Castelao, Alberto
 • Gorris Teruel, José Luis
 • Alcázar, Roberto (Alcázar Arroyo)
 • Martínez Fernández, Isabel
Projecte: AVCRI 279 Requeriments tècnics: L’entorn és l’EXCEL de Microsoft. L'accés al codi no estarà disponible fins la fi de la data d'embargament. Si esteu interessats a accedir-hi, contacteu amb idea(at)fbg.ub.edu, Aquesta Base de Dades (Guia de Medicaments) recull informació per tal d’indicar quins medicaments són susceptibles d'ajustos de dosi per evitar la iatrogènia medicamentosa en pacients amb deteriorament de la funció renal. Aquesta informació s'ha consensuat entre farmacèutics i metges nefròlegs a partir de la informació disponible en diferents bases de dades nacionals i internacionals. Per agilitzar l'ús de la Guia s'ha consensuat categoritzar en nivell baix, moderat o alt el risc que suposa pel pacient l’ús d'aquests medicaments segons el seu filtrat glomerular. A més la Guia recull els ajustos de dosi a realitzar, les interaccions medicamentoses i la simptomatologia per sobre dosificació en pacients amb funció renal disminuïda. A partir d'aquesta Base de Dades, s'ha dissenyat una aplicació web que facilita al professional sanitari la presa de decisions per a l'ajust de dosis de medicaments en funció del filtrat glomerular del pacient.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/69228
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69228
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/69228
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69228
PMID: http://hdl.handle.net/2445/69228
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69228
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/69228
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69228

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69384
Dataset. 2014

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (CURS 2013-2014)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de préstec del CRAI de la UB del curs 2013-2014. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades per renovacions i préstecs desglossades per tipus d'usuari, tipus de préstecs, i ubicació. També estan disponibles les dades relacionades amb les màquines d'autopréstec.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/69384
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69384
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/69384
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69384
PMID: http://hdl.handle.net/2445/69384
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69384
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/69384
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69384

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69421
Dataset. 2015

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (CURS 2014-2015)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de préstec del CRAI de la UB del curs 2014-2015. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades per renovacions i préstecs desglossades per tipus d'usuari, tipus de préstecs, i ubicació. També estan disponibles les dades relacionades amb les màquines d'autopréstec.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/69421
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69421
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/69421
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69421
PMID: http://hdl.handle.net/2445/69421
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69421
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/69421
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/69421

Buscador avanzado