Resultados totales (Incluyendo duplicados): 34303
Encontrada(s) 3431 página(s)
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/125380
Dataset. 2018

MOUTH GAPE DETERMINES THE RESPONSE OF MARINE TOP PREDATORS TO LONG-TERM FISHERY-INDUCED CHANGES IN FOOD WEB STRUCTURE (RAW DATA)

 • Drago, Massimiliano
 • Franco-Trecu, Valentina
 • Segura, Angel M.
 • Valdivia, Meica
 • González, Enrique M.
 • Aguilar, Àlex
 • Cardona Pascual, Luis
Dades primàries associades a un article acceptat publicat a la revista Scientific Reports https://doi.org/10.1038/s41598-018-34100-8, Palate breadth of South American sea lions (Otaria flavescens), South American fur seals (Arctocephalus australis) and Franciscana dolphins (Pontoporia blainvillei) from Río de la Plata estuary. Stable isotope values (δ13C and δ15N) and standard length of the Franciscana dolphin (Pontoporia blainvillei) and potential prey species off Río de la Plata estuary. δ13C and δ15N: values not corrected for isotopic baseline shifts; δ13Ccor and δ15Ncor: values corrected for isotopic baseline shifts.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/125380
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/125380
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/125380
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/125380
PMID: http://hdl.handle.net/2445/125380
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/125380
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/125380
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/125380

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127197
Dataset. 2014

DADES RELATIVES AL NOMBRE DE CONSULTES REBUDES AL SERVEI D'ATENCIÓ ALS USUARIS DEL CRAI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (CURS 2013-14)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades relatives al nombre de consultes rebudes al Servei d'Atenció als Usuaris del CRAI de la Universitat de Barcelona el curs 2013-14, desglossades per tipus d'usuari i per tipus de consulta o assumpte. Dades mensuals des d'octubre de 2013 fins a setembre de 2014.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/127197
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127197
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/127197
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127197
PMID: http://hdl.handle.net/2445/127197
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127197
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/127197
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127197

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127202
Dataset. 2015

DADES RELATIVES AL NOMBRE DE CONSULTES REBUDES AL SERVEI D'ATENCIÓ ALS USUARIS DEL CRAI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (CURS 2014-15)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades relatives al nombre de consultes rebudes al Servei d'Atenció als Usuaris del CRAI de la Universitat de Barcelona el curs 2014-15, desglossades per tipus d'usuari i per tipus de consulta o assumpte. Dades mensuals des de setembre de 2014 fins a agost de 2015.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/127202
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127202
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/127202
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127202
PMID: http://hdl.handle.net/2445/127202
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127202
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/127202
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127202

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127203
Dataset. 2016

DADES RELATIVES AL NOMBRE DE CONSULTES REBUDES AL SERVEI D'ATENCIÓ ALS USUARIS DEL CRAI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (CURS 2015-16)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades relatives al nombre de consultes rebudes al Servei d'Atenció als Usuaris del CRAI de la Universitat de Barcelona el curs 2015-16, desglossades per tipus d'usuari i per tipus de consulta o assumpte. Dades mensuals des de setembre de 2015 fins a agost de 2016.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/127203
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127203
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/127203
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127203
PMID: http://hdl.handle.net/2445/127203
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127203
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/127203
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127203

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127204
Otros (other). 2017

DADES RELATIVES AL NOMBRE DE CONSULTES REBUDES AL SERVEI D'ATENCIÓ ALS USUARIS DEL CRAI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (CURS 2016-17)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades relatives al nombre de consultes rebudes al Servei d'Atenció als Usuaris del CRAI de la Universitat de Barcelona el curs 2016-17, desglossades per tipus d'usuari i per tipus de consulta o assumpte. Dades mensuals des de setembre de 2016 fins a agost de 2017.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/127204
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127204
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/127204
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127204
PMID: http://hdl.handle.net/2445/127204
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127204
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/127204
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127204

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127211
Dataset. 2011

DADES RELATIVES A LES CONSULTES DEL CATÀLEG WEB OPAC DEL CRAI DE LA UB (2009-2011)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades anuals corresponents als anys 2009, 2010 i 2011 relatives al nombre i tipologia de les cerques al catàleg Web OPAC del CRAI de la UB.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/127211
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127211
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/127211
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127211
PMID: http://hdl.handle.net/2445/127211
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127211
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/127211
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127211

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127212
Dataset. 2012

DADES RELATIVES A LES CONSULTES DEL CATÀLEG WEB OPAC DEL CRAI DE LA UB (2011-2012)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades mensuals, des d'octubre de 2011 fins a setembre de 2012, relatives al nombre de cerques al catàleg del CRAI de la UB. Inclou les dades mensuals totals i les desglossades segons la ubicació des d'on s'ha fet la consulta, és a dir des d'ordinadors de la UB i des d'ordinadors de fora de la UB.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/127212
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127212
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/127212
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127212
PMID: http://hdl.handle.net/2445/127212
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127212
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/127212
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127212

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127222
Dataset. 2013

DADES RELATIVES A LES CONSULTES DEL CATÀLEG WEB OPAC DEL CRAI DE LA UB (CURS 2012-2013)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades mensuals, des d'octubre de 2012 fins a setembre de 2013, relatives al nombre de cerques al catàleg del CRAI de la UB. Inclou les dades mensuals totals i les desglossades segons la ubicació des d'on s'ha fet la consulta, és a dir des d'ordinadors de la UB i des d'ordinadors de fora de la UB.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/127222
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127222
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/127222
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127222
PMID: http://hdl.handle.net/2445/127222
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127222
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/127222
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127222

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127223
Dataset. 2014

DADES RELATIVES A LES CONSULTES DEL CATÀLEG WEB OPAC DEL CRAI DE LA UB (2013-2014)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades mensuals, des d'octubre de 2013 fins a setembre de 2014, relatives al nombre de cerques al catàleg del CRAI de la UB. Inclou les dades mensuals totals i les desglossades segons la ubicació des d'on s'ha fet la consulta, és a dir des d'ordinadors de la UB i des d'ordinadors de fora de la UB.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/127223
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127223
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/127223
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127223
PMID: http://hdl.handle.net/2445/127223
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127223
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/127223
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127223

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127224
Otros (other). 2015

DADES RELATIVES A LES CONSULTES DEL CATÀLEG WEB OPAC DEL CRAI DE LA UB (2014-2015)

 • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades mensuals, des d'octubre de 2014 fins a setembre de 2015, relatives al nombre de cerques al catàleg del CRAI de la UB. Inclou les dades mensuals totals i les desglossades segons la ubicació des d'on s'ha fet la consulta, és a dir des d'ordinadors de la UB i des d'ordinadors de fora de la UB.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/127224
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127224
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/127224
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127224
PMID: http://hdl.handle.net/2445/127224
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127224
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/127224
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/127224

Buscador avanzado