Resultados totales (Incluyendo duplicados): 45603
Encontrada(s) 4561 página(s)
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:69916
Imagen (Image). 2011

LES COL·LECCIONS DE LA BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓ AL DDD

 • Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
 • Santos Prados, Teresa
 • Calvet Renedo, Sergio
 • Sierra Hinojosa, Montserrat
Exposició presencial i virtual organitzada per la Biblioteca de Comunicació entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2011, L'exposició ofereix una mostra de les diverses col·leccions de la Biblioteca de Comunicació presents al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD). La tipologia va des d'aquells documents d'un interès purament acadèmic (com exàmens o programes de curs) a aquells més interessants des d'un punt de vista històric com les revistes antigues d'art i cultura o les col·leccions de premsa política clandestina i de cartells provinents del CEDOC.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/69916
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:69916
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/69916
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:69916
PMID: https://ddd.uab.cat/record/69916
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:69916
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/69916
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:69916

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:88882
Imagen (Image). 2012

UN NÚVOL EN L'HORITZÓ : ENTENDRE ELS MITJANS EN L'ERA DE LA INFORMACIÓ 2.0

 • Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
 • Calvet Renedo, Sergio
 • Sierra Hinojosa, Montserrat
Exposició presencial i virtual sobre els mitjans de comunicació en el context d'aquesta anomenada "era digital". Una era en la que els mitjans tradicionals han esdevingut digitals gràcies a les noves vies de difusió i els nous dispositius mòbils, on el contingut de la informació pot tenir caires molt diferents depenent de qui sigui l'emissor i on la identitat o intencions d'aquest emissors poden arribar a ser no gaire clares. Els efectes i els perills que tradicionalment s'associaven als mitjans s'han multiplicat de forma exponencial., L'exposició presencial es va muntar a les vitrines de la planta baixa de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 21 de març i el 4 de maig de 2012

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/88882
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:88882
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/88882
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:88882
PMID: https://ddd.uab.cat/record/88882
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:88882
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/88882
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:88882

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:89637
Imagen (Image). 2012

EDUCACIÓ EN MITJANS

 • Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
 • Calvet Renedo, Sergio
 • Sierra Hinojosa, Montserrat
Exposició presencial i virtual sobre l'educació en mitjans, vital per al desenvolupament dels individus en l'anomenada societat de la informació, L'exposició presencial es va muntar a les vitrines de la planta baixa de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 9 de maig i el 6 de juny de 2012

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/89637
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:89637
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/89637
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:89637
PMID: https://ddd.uab.cat/record/89637
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:89637
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/89637
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:89637

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:97788
Imagen (Image). 2009

LLIBERTAT DE PREMSA : OPINIÓ, INFORMACIÓ, PENSAMENT

 • Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
 • Morer, Juan
 • Calvet Renedo, Sergio
 • Sierra Hinojosa, Montserrat
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General els mesos de maig i juny de 2009. Consta de llibres, revistes, cartells i audiovisuals sobre l'estat de la llibertat de premsa al món.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/97788
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:97788
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/97788
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:97788
PMID: https://ddd.uab.cat/record/97788
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:97788
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/97788
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:97788

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:97852
Imagen (Image). 2010

PROPAGANDA : PUBLICITAT IDEOLÒGICA D'ESTAT

 • Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
 • Bravo San José, Montserrat
 • Calvet Renedo, Sergio
 • Sierra Hinojosa, Montserrat
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre l'1 de juny i el 31 de juliol de 2010 formada per material bibliogràfic sobre la manipulació ideològica generada pels estats.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/97852
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:97852
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/97852
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:97852
PMID: https://ddd.uab.cat/record/97852
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:97852
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/97852
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:97852

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100018
Imagen (Image). 2010

CINEMA I LITERATURA

 • Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
 • Pardo, Esther
 • Calvet Renedo, Sergio
 • Sierra Hinojosa, Montserrat
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre l'1 de setembre i el 4 d'octubre de 2010 formada per material bibliogràfic sobre adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/100018
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100018
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/100018
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100018
PMID: https://ddd.uab.cat/record/100018
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100018
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/100018
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100018

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100021
Imagen (Image). 2010

FACTOR COMUNICACIÓ, L'AFINITAT ELEMENTAL : EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA

 • Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
 • Bravo San José, Montserrat
 • Calvet Renedo, Sergio
 • Sierra Hinojosa, Montserrat
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 5 d'octubre i el 10 de desembre de 2010 per acompanyar l'exposició virtual "L'afinitat elemental: una visió múltiple sobre la comunicació", Organitzada dins de l'Any de la Comunicació 2010

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/100021
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100021
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/100021
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100021
PMID: https://ddd.uab.cat/record/100021
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100021
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/100021
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100021

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100375
Imagen (Image). 2011

REPORTATGE PERIODÍSTIC

 • Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
 • Morer, Juan
 • Calvet Renedo, Sergio
 • Sierra Hinojosa, Montserrat
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre l' 1 de febrer i el 31 de març de 2011 i formada per material bibliogràfic i audiovisual sobre la fotografia periodística

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/100375
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100375
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/100375
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100375
PMID: https://ddd.uab.cat/record/100375
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100375
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/100375
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100375

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100469
Imagen (Image). 2011

PUBLICISTES : IMATGE DE LA PROFESSIÓ

 • Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
 • Bravo San José, Montserrat
 • Calvet Renedo, Sergio
 • Sierra Hinojosa, Montserrat
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre l'1 de juny i el 31 de juliol de 2011. Formada per material bibliogràfic i audiovisual sobre els publicitaris i la percepció que d'ells i de la seva professió es té entre el públic i als mitjans de comunicació.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/100469
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100469
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/100469
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100469
PMID: https://ddd.uab.cat/record/100469
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100469
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/100469
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100469

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100470
Imagen (Image). 2011

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA DELS PROFESSORS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ DE LA UAB : BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓ I HEMEROTECA GENERAL, 40 ANYS

 • Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
 • Galceran, M. Antònia
 • Calvet Renedo, Sergio
 • Sierra Hinojosa, Montserrat
Exposició organitzada amb motiu dels 40 anys de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 12 de setembre i el 31 d'octubre de 2011 i formada per obres representatives de la producció científica dels professorat de la Facultat de Ciències de la Comunicació UAB

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/100470
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100470
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/100470
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100470
PMID: https://ddd.uab.cat/record/100470
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100470
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/100470
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:100470

Buscador avanzado