Resultados totales (Incluyendo duplicados): 34357
Encontrada(s) 3436 página(s)
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22430
Imagen (Image). 2022

SOMAQUÍ! DETECCIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DES DE LA PERSPECTIVA DELS NENS I LES NENES: RESPOSTES DELS INFANTS AL QÜESTIONARI

 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Planas Lladó, Anna
 • Iglesias Vidal, Edgar
 • Garcia-Molsosa, Marta
 • Boned, Paula
Recerca duta a terme pel Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat Liberi, de la Universitat de Girona, Recerca finançada per Fundació "La Caixa", Children's questionnaire answers on sexist violence, Respuestas del alumnado de educación primária i secundária al cuestionario sobre violencia machista, Respostes de l'alumnat d'educació primària i secundària al qüestionari sobre violència masclista

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22430
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22430
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22430
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22430
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22430
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22430
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22430
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22430

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22431
Imagen (Image). 2022

SOMAQUÍ! DETECCIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DES DE LA PERSPECTIVA DELS NENS I LES NENES: RESPOSTES DELS EQUIPS DIRECTIUS I DOCENTS AL QÜESTIONARI

 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Planas Lladó, Anna
 • Iglesias Vidal, Edgar
 • Garcia-Molsosa, Marta
 • Boned, Paula
Recerca duta a terme pel Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat Liberi, de la Universitat de Girona, Recerca finançada per Fundació "La Caixa", Answers from management and teaching teams to the questionnaire on sexist violence, Respuestas de los equipos directivos y docentes al cuestionario sobre violencia machista, Respostes dels equips directius i docents al qüestionari sobre violència masclista

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22431
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22431
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22431
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22431
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22431
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22431
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22431
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22431

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22432
Imagen (Image). 2022

WEAREHERE! DETECCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS: RESPUESTAS DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS Y DOCENTES AL CUESTIONARIO

 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Planas Lladó, Anna
 • Iglesias Vidal, Edgar
 • Garcia-Molsosa, Marta
 • Boned, Paula
Recerca duta a terme pel Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat Liberi, de la Universitat de Girona, Recerca finançada per Fundació "La Caixa", Answers from management and teaching teams to the questionnaire on sexist violence, Respuestas de los equipos directivos y docentes al cuestionario sobre violencia machista, Respostes dels equips directius i docents al qüestionari sobre violència masclista

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22432
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22432
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22432
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22432
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22432
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22432
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22432
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22432

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433
Imagen (Image). 2022

WEAREHERE! DETECTING GENDER-BASED VIOLENCE FROM CHILDREN'S PERSPECTIVE: ANSWERS FROM MANAGEMENT AND TEACHING TEAMS TO THE QUESTIONNAIRE

 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Planas Lladó, Anna
 • Iglesias Vidal, Edgar
 • Garcia-Molsosa, Marta
 • Boned, Paula
Recerca duta a terme pel Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat Liberi, de la Universitat de Girona, Recerca finançada per Fundació "La Caixa", Answers from management and teaching teams to the questionnaire on sexist violence, Respuestas de los equipos directivos y docentes al cuestionario sobre violencia machista, Respostes dels equips directius i docents al qüestionari sobre violència masclista

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22433
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22433
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22433
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22433
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23371
Imagen (Image). 2023

AMB QUÈ ESTAN D’ACORD ELS I LES PROFESSIONALS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A L’HORA DE PROPOSAR UN ACOLLIMENT EN FAMÍLIA ALIENA?

 • Sitjes-Figueras, Rosa
 • Montserrat Boada, Carme
 • Llosada Gistau, Joan
La presa de decisions entorn els acolliments familiars per tal que un infant en situació de desemparament sigui acollit per una família alinea és un procés molt complex, en el qual poden incidir molts factors. L'estudi se centra precisament en analitzar els factors que intervenen en la presa de decisions dels i les professionals pel que fa als acolliments en família aliena a Catalunya, Estudi encarregat per l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) i finançat per l’Obra Social "la Caixa"

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/23371
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23371
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/23371
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23371
PMID: http://hdl.handle.net/10256/23371
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23371
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/23371
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23371

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23910
Imagen (Image). 2023

PROCESSOS DE PRESA DE DECISIONS EN ELS ACOLLIMENTS D’URGÈNCIA I DIAGNÒSTIC: COM MILLORAR-LOS [FULLET]

 • Sitjes-Figueras, Rosa
 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Llosada Gistau, Joan
Infografia sobre com millorar els processos de presa de decisions en els acolliments familiars d'urgència i diagnòstic, on es resumeixen els principals punts de l'estudi relatius a objectius, metodologia, anàlisi de resultats i conclusions. L'objectiu general d'aquest estudi és aprofundir en el coneixement dels acolliments d'urgència i diagnòstic per tal de fer propostes de millora i facilitar la presa de decisions dels responsables tècnics i polítics, fent servir una metodologia qualitativa basada en la realització de grups de discussió i entrevistes semiestructurades. Finalment s'exposen els resultats més rellevants a partir de les valoracions realitzades per les persones, famílies, i els/les professionals participants en l'estudi i es presenten les conclusions i unes recomanacions pràctiques sorgides de l'estudi, La recerca ha rebut el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, concretament del programa d'ajuts predoctorals FI_SDUR, 3

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/23910
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23910
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/23910
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23910
PMID: http://hdl.handle.net/10256/23910
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23910
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/23910
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23910

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319483
Imagen (Image). 2011

MAPA SOBRE LA NATURALEZA DEL FONDO DE LA RESERVA MARINA DE CALA RATJADA

 • Mata-Chacón, Dulce
 • Tello-Antón, María Olvido
 • Revenga Martínez de Pazos, Silvia
Mapa de que contiene información de los límites de la Reserva Marina de Cala Ratjada (isla de Mallorca) y de la naturaleza de su fondo: la delimitación de las zonas de roca y de los diferentes tipos de sedimentos, Instituto Español de Oceanografía (IEO); Secretaría General del Mar (SGM), Evaluado

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10508/350, http://hdl.handle.net/10261/319483
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319483
HANDLE: http://hdl.handle.net/10508/350, http://hdl.handle.net/10261/319483
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319483
PMID: http://hdl.handle.net/10508/350, http://hdl.handle.net/10261/319483
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319483
Ver en: http://hdl.handle.net/10508/350, http://hdl.handle.net/10261/319483
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319483

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319487
Imagen (Image). 2011

MAPA SOBRE LA NATURALEZA DEL FONDO DE LA RESERVA MARINA DE LA ISLA DE LA GRACIOSA E ISLOTES DEL NORTE DE LANZAROTE

 • Mata-Chacón, Dulce
 • Tello-Antón, María Olvido
 • Revenga Martínez de Pazos, Silvia
Mapa de que contiene información de los límites de la Reserva Marina de La Isla de la Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote y de la naturaleza de su fondo: la delimitación de las zonas de roca y de los diferentes tipos de sedimentos, Instituto Español de Oceanografía (IEO); Secretaría General del Mar (SGM), Evaluado

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10508/351, http://hdl.handle.net/10261/319487
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319487
HANDLE: http://hdl.handle.net/10508/351, http://hdl.handle.net/10261/319487
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319487
PMID: http://hdl.handle.net/10508/351, http://hdl.handle.net/10261/319487
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319487
Ver en: http://hdl.handle.net/10508/351, http://hdl.handle.net/10261/319487
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319487

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319933
Imagen (Image). 2015

3D VIEW OF THE BALEARIC SEA

 • Rivera, Jesús
 • Acosta-Yepes, Juan

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10508/8949, http://hdl.handle.net/10261/319933
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319933
HANDLE: http://hdl.handle.net/10508/8949, http://hdl.handle.net/10261/319933
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319933
PMID: http://hdl.handle.net/10508/8949, http://hdl.handle.net/10261/319933
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319933
Ver en: http://hdl.handle.net/10508/8949, http://hdl.handle.net/10261/319933
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/319933

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/320032
Imagen (Image). 2011

MAPA DE BIONOMÍA DE CABO DE PALOS – ISLAS HORMIGAS

 • Tello-Antón, María Olvido
 • Pastor-García, Elena
 • Hermida Jiménez, Nuria
 • Revenga Martínez de Pazos, Silvia
Mapa de que contiene información de los límites de la Reserva Marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas así como de la bionomía presente en la Reserva, Instituto Español de Oceanografía (IEO); Secretaría General del Mar (SGM), Peer reviewed

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10508/313, http://hdl.handle.net/10261/320032
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/320032
HANDLE: http://hdl.handle.net/10508/313, http://hdl.handle.net/10261/320032
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/320032
PMID: http://hdl.handle.net/10508/313, http://hdl.handle.net/10261/320032
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/320032
Ver en: http://hdl.handle.net/10508/313, http://hdl.handle.net/10261/320032
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/320032

Buscador avanzado