Buscador

Resultados totales (Incluyendo duplicados): 29483
Encontrada(s) 2949 página(s)
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22016
Imagen (Image). 2022

INFANTS, JOVES I COMUNITATS RESILIENTS: IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE PRÀCTIQUES SOCIALS I EDUCATIVES DES D’UNA PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL I INTERSECCIONAL PER A FER FRONT A LA PANDÈMIA

 • Universitat de Girona. Liberi, Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat
 • Universitat de Girona. Grup de recerca en Diversitat
 • Universitat de Girona. Grup de Recerca en Cultura, Educació i Desenvolupament Humà
 • Universitat de Girona. Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades (CISA)
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació
 • Universitat de Girona. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP)
Convocatòria "Pandèmies 2020". Projecte finançat per l'AGAUR, Informative leaflet on the project "Children, young people and resilient communities: identification and analysis of social and educational practices from a multidimensional and intersectional perspective to deal with the pandemic". This project is one of the winners of the AGAUR's 'PANDEMIES 2020' call, Folleto informativo sobre el proyecto “Niños, jóvenes y comunidades resilientes: identificación y análisis de prácticas sociales y educativas desde una perspectiva multidimensional e interseccional para hacer frente a la pandemia”. Uno de los proyectos ganadores de la convocatoria 'PANDEMIES 2020' de la AGAUR, Fullet informatiu sobre el projecte “Infants, joves i comunitats resilients: identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia”. Un dels projectes guanyadors de la convocatòria ‘PANDEMIES 2020’ de l’AGAUR

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22016
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22016
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22016
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22016
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22016
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22016
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22016
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22016

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22018
Imagen (Image). 2022

NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y COMUNIDADES RESILIENTES: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PRÁCTICAS SOCIALES Y EDUCATIVAS DESDE UNA PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL E INTERSECCIONAL PARA AFRONTAR LA PANDEMIA

 • Universitat de Girona. Liberi, Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat
 • Universitat de Girona. Grup de recerca en Diversitat
 • Universitat de Girona. Grup de Recerca en Cultura, Educació i Desenvolupament Humà
 • Universitat de Girona. Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades (CISA)
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació
 • Universitat de Girona. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP)
Convocatòria "Pandèmies 2020". Projecte finançat per l'AGAUR, Informative leaflet on the project "Children, young people and resilient communities: identification and analysis of social and educational practices from a multidimensional and intersectional perspective to deal with the pandemic". This project is one of the winners of the AGAUR's 'PANDEMIES 2020' call, Folleto informativo sobre el proyecto “Niños, jóvenes y comunidades resilientes: identificación y análisis de prácticas sociales y educativas desde una perspectiva multidimensional e interseccional para hacer frente a la pandemia”. Uno de los proyectos ganadores de la convocatoria 'PANDEMIES 2020' de la AGAUR, Fullet informatiu sobre el projecte “Infants, joves i comunitats resilients: identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia”. Un dels projectes guanyadors de la convocatòria ‘PANDEMIES 2020’ de l’AGAUR

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22018
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22018
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22018
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22018
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22018
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22018
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22018
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22018

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22020
Imagen (Image). 2022

CHILDREN, YOUTH AND RESILIENT COMMUNITIES: IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF SOCIAL AND EDUCATIONAL PRACTICES TO DEAL WITH THE PANDEMIC FROM A MULTIDIMENSIONAL AND INTERSECTIONAL PERSPECTIVE

 • Universitat de Girona. Liberi, Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat
 • Universitat de Girona. Grup de recerca en Diversitat
 • Universitat de Girona. Grup de Recerca en Cultura, Educació i Desenvolupament Humà
 • Universitat de Girona. Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades (CISA)
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació
 • Universitat de Girona. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP)
Informative leaflet on the project "Children, young people and resilient communities: identification and analysis of social and educational practices from a multidimensional and intersectional perspective to deal with the pandemic". This project is one of the winners of the AGAUR's 'PANDEMIES 2020' call, Folleto informativo sobre el proyecto “Niños, jóvenes y comunidades resilientes: identificación y análisis de prácticas sociales y educativas desde una perspectiva multidimensional e interseccional para hacer frente a la pandemia”. Uno de los proyectos ganadores de la convocatoria 'PANDEMIES 2020' de la AGAUR, Fullet informatiu sobre el projecte “Infants, joves i comunitats resilients: identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia”. Un dels projectes guanyadors de la convocatòria ‘PANDEMIES 2020’ de l’AGAUR

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22020
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22020
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22020
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22020
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22020
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22020
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22020
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22020

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22428
Imagen (Image). 2022

WEAREHERE! DETECCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS: RESPUESTAS DEL ALUMNADO AL CUESTIONARIO

 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Planas Lladó, Anna
 • Iglesias Vidal, Edgar
 • Garcia-Molsosa, Marta
 • Boned, Paula
Recerca duta a terme pel Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat Liberi, de la Universitat de Girona, Recerca finançada per Fundació "La Caixa", Children's questionnaire answers on sexist violence, Respuestas del alumnado de educación primária i secundária al cuestionario sobre violencia machista, Respostes de l'alumnat d'educació primària i secundària al qüestionari sobre violència masclista

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22428
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22428
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22428
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22428
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22428
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22428
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22428
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22428

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22429
Imagen (Image). 2022

WEAREHERE! DETECTING GENDER-BASED VIOLENCE FROM CHILDREN'S PERSPECTIVE: CHILDREN'S QUESTIONNAIRE ANSWERS

 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Planas Lladó, Anna
 • Iglesias Vidal, Edgar
 • Garcia-Molsosa, Marta
 • Boned, Paula
Recerca duta a terme pel Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat Liberi, de la Universitat de Girona, Recerca finançada per Fundació "La Caixa", Children's questionnaire answers on sexist violence, Respuestas del alumnado de educación primária i secundária al cuestionario sobre violencia machista, Respostes de l'alumnat d'educació primària i secundària al qüestionari sobre violència masclista

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22429
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22429
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22429
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22429
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22429
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22429
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22429
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22429

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22430
Imagen (Image). 2022

SOMAQUÍ! DETECCIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DES DE LA PERSPECTIVA DELS NENS I LES NENES: RESPOSTES DELS INFANTS AL QÜESTIONARI

 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Planas Lladó, Anna
 • Iglesias Vidal, Edgar
 • Garcia-Molsosa, Marta
 • Boned, Paula
Recerca duta a terme pel Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat Liberi, de la Universitat de Girona, Recerca finançada per Fundació "La Caixa", Children's questionnaire answers on sexist violence, Respuestas del alumnado de educación primária i secundária al cuestionario sobre violencia machista, Respostes de l'alumnat d'educació primària i secundària al qüestionari sobre violència masclista

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22430
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22430
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22430
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22430
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22430
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22430
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22430
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22430

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22431
Imagen (Image). 2022

SOMAQUÍ! DETECCIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DES DE LA PERSPECTIVA DELS NENS I LES NENES: RESPOSTES DELS EQUIPS DIRECTIUS I DOCENTS AL QÜESTIONARI

 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Planas Lladó, Anna
 • Iglesias Vidal, Edgar
 • Garcia-Molsosa, Marta
 • Boned, Paula
Recerca duta a terme pel Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat Liberi, de la Universitat de Girona, Recerca finançada per Fundació "La Caixa", Answers from management and teaching teams to the questionnaire on sexist violence, Respuestas de los equipos directivos y docentes al cuestionario sobre violencia machista, Respostes dels equips directius i docents al qüestionari sobre violència masclista

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22431
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22431
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22431
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22431
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22431
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22431
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22431
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22431

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22432
Imagen (Image). 2022

WEAREHERE! DETECCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS: RESPUESTAS DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS Y DOCENTES AL CUESTIONARIO

 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Planas Lladó, Anna
 • Iglesias Vidal, Edgar
 • Garcia-Molsosa, Marta
 • Boned, Paula
Recerca duta a terme pel Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat Liberi, de la Universitat de Girona, Recerca finançada per Fundació "La Caixa", Answers from management and teaching teams to the questionnaire on sexist violence, Respuestas de los equipos directivos y docentes al cuestionario sobre violencia machista, Respostes dels equips directius i docents al qüestionari sobre violència masclista

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22432
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22432
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22432
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22432
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22432
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22432
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22432
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22432

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433
Imagen (Image). 2022

WEAREHERE! DETECTING GENDER-BASED VIOLENCE FROM CHILDREN'S PERSPECTIVE: ANSWERS FROM MANAGEMENT AND TEACHING TEAMS TO THE QUESTIONNAIRE

 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Planas Lladó, Anna
 • Iglesias Vidal, Edgar
 • Garcia-Molsosa, Marta
 • Boned, Paula
Recerca duta a terme pel Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat Liberi, de la Universitat de Girona, Recerca finançada per Fundació "La Caixa", Answers from management and teaching teams to the questionnaire on sexist violence, Respuestas de los equipos directivos y docentes al cuestionario sobre violencia machista, Respostes dels equips directius i docents al qüestionari sobre violència masclista

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22433
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22433
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22433
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22433
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8454
Imagen (Image). 2013

XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MUJERES EN TOKIO

 • Instituto Cervantes de Tokio;
XXIV Festival Internacional de Cine de Mujeres de Tokio. De izquierda a derecha, plano general de la escritora española Elvira Lindo; la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; y la gestora cultural del Instituto Cervantes de Tokio, Teresa Iniesta.

Proyecto: //
DOI: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8454
HANDLE: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8454
PMID: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8454
Ver en: http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:coleccionesdigitales.cervantes.es:prensa1/8454

Buscador avanzado