Resultados totales (Incluyendo duplicados): 45302
Encontrada(s) 4531 página(s)
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190590
Imagen (Image). 2018

PIRITA FRACTURADA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/190590
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190590
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/190590
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190590
PMID: https://ddd.uab.cat/record/190590
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190590
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/190590
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190590

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190591
Imagen (Image). 2018

PIRITA FRACTURADA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/190591
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190591
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/190591
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190591
PMID: https://ddd.uab.cat/record/190591
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190591
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/190591
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190591

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190592
Imagen (Image). 2018

PIRROTINA ROSADA AMB PLEOCROISME I FLAMES : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/190592
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190592
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/190592
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190592
PMID: https://ddd.uab.cat/record/190592
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190592
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/190592
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190592

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190593
Imagen (Image). 2018

PIRROTINA ROSADA AMB PLEOCROISME I FLAMES : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/190593
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190593
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/190593
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190593
PMID: https://ddd.uab.cat/record/190593
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190593
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/190593
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190593

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190594
Imagen (Image). 2018

TETRAEDRITA-TENNANTITA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/190594
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190594
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/190594
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190594
PMID: https://ddd.uab.cat/record/190594
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190594
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/190594
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190594

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190595
Imagen (Image). 2018

TETRAEDRITA-TENNANTITA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/190595
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190595
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/190595
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190595
PMID: https://ddd.uab.cat/record/190595
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190595
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/190595
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190595

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190596
Imagen (Image). 2018

CLORITA PSEUDOMORFA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/190596
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190596
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/190596
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190596
PMID: https://ddd.uab.cat/record/190596
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190596
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/190596
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190596

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190597
Imagen (Image). 2018

CLORITA PSEUDOMORFA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/190597
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190597
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/190597
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190597
PMID: https://ddd.uab.cat/record/190597
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190597
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/190597
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190597

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190598
Imagen (Image). 2018

MICROCLINA AMB PERTITES : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/190598
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190598
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/190598
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190598
PMID: https://ddd.uab.cat/record/190598
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190598
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/190598
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190598

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190599
Imagen (Image). 2018

MICROCLINA AMB PERTITES : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/190599
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190599
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/190599
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190599
PMID: https://ddd.uab.cat/record/190599
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190599
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/190599
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:190599

Buscador avanzado