Resultados totales (Incluyendo duplicados): 45603
Encontrada(s) 4561 página(s)
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189329
Imagen (Image). 2018

GUIX CRISTALLS PETITS : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/189329
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189329
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/189329
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189329
PMID: https://ddd.uab.cat/record/189329
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189329
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/189329
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189329

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189330
Imagen (Image). 2018

GUIX CRISTALLS PETITS : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/189330
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189330
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/189330
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189330
PMID: https://ddd.uab.cat/record/189330
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189330
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/189330
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189330

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189331
Imagen (Image). 2018

GRANAT IDIOMORF : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/189331
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189331
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/189331
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189331
PMID: https://ddd.uab.cat/record/189331
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189331
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/189331
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189331

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189332
Imagen (Image). 2018

GRANAT IDIOMORF : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/189332
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189332
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/189332
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189332
PMID: https://ddd.uab.cat/record/189332
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189332
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/189332
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189332

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189333
Imagen (Image). 2018

FLUORITA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/189333
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189333
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/189333
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189333
PMID: https://ddd.uab.cat/record/189333
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189333
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/189333
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189333

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189334
Imagen (Image). 2018

FLUORITA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/189334
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189334
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/189334
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189334
PMID: https://ddd.uab.cat/record/189334
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189334
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/189334
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189334

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189335
Imagen (Image). 2018

ESTAUROLITA POIQUILOBLASTICA MACLADA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/189335
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189335
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/189335
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189335
PMID: https://ddd.uab.cat/record/189335
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189335
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/189335
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189335

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189336
Imagen (Image). 2018

ESTAUROLITA POIQUILOBLASTICA MACLADA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/189336
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189336
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/189336
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189336
PMID: https://ddd.uab.cat/record/189336
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189336
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/189336
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189336

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189337
Imagen (Image). 2018

ESTAUROLITA IDIOMORFA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/189337
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189337
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/189337
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189337
PMID: https://ddd.uab.cat/record/189337
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189337
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/189337
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189337

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189338
Imagen (Image). 2018

ESTAUROLITA IDIOMORFA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/189338
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189338
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/189338
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189338
PMID: https://ddd.uab.cat/record/189338
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189338
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/189338
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:189338

Buscador avanzado