Resultados totales (Incluyendo duplicados): 45318
Encontrada(s) 4532 página(s)
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:200341
Imagen (Image). 2018

XII JORNADA COMPARTINT CONEIXEMENTS A LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB

  • Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
La Jornada es va fer el 26 de novembre de 2018, Benvinguda, a càrrec de Joan Gómez Escofet, Director del Servei de Biblioteques. Presentació del resum d'assoliments del Pla estratègic vigent i nou Pla Estratègic, a càrrec de Núria Balagué, Subdirectora del Servei de Biblioteques. Treball participatiu per alimentar el Pla 2019-2022. Coordinat per Carme Ledesma, consultora. Dinamitzat per Cristina Azorín, Marta Jordan, Tomàs Fabregat i Beatriu Piera.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/200341
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:200341
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/200341
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:200341
PMID: https://ddd.uab.cat/record/200341
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:200341
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/200341
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:200341

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201020
Imagen (Image). [Bar

VILLANUEVA Y GELTRÚ : BIBLIOTECA-MUSEO BALAGUER. ANEXO CASA STA. TERESA


Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/201020
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201020
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/201020
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201020
PMID: https://ddd.uab.cat/record/201020
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201020
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/201020
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201020

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201021
Imagen (Image). Vila

BIBLIOTECA TORRAS I BAGES : LLIBRES, MÚSICA, REVISTES, PEL·LÍCULES, INTERNET, WIFI


Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/201021
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201021
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/201021
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201021
PMID: https://ddd.uab.cat/record/201021
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201021
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/201021
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201021

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201022
Imagen (Image). [Bar

VENDRELL : BIBLIOTECA POPULAR

  • Gassó, R.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/201022
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201022
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/201022
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201022
PMID: https://ddd.uab.cat/record/201022
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201022
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/201022
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201022

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201023
Imagen (Image). Espa

SEMINARIO CONCILIAR = BARCELONA : BIBLIOTECA


Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/201023
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201023
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/201023
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201023
PMID: https://ddd.uab.cat/record/201023
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201023
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/201023
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201023

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201024
Imagen (Image). [200

NO AL PRÉSTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS


Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/201024
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201024
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/201024
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201024
PMID: https://ddd.uab.cat/record/201024
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201024
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/201024
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201024

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201033
Imagen (Image). 2019

EXPOSICIÓ "LA PRIMERA ETAPA D'ESPANYA AL CERN EN ELS DOCUMENTS DEL DDD"

  • Monge, Montserrat
  • Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia
A mitjans dels anys 50 l'Espanya franquista viu un moment d'obertura a nivell internacional que culmina el gener de 1961 amb l'entrada del país al CERN. Aquesta exposició documenta els interessos de la política científica espanyola en l'àmbit de la física als anys 60 i la confrontació entre dues matèries -energia nuclear vs física teòrica- a partir de la documentació dels físics Antoni Lloret, Pedro Pascual i Miquel Tomàs accessible a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB. La mostra te com a fil conductor l'article "Espanya en el CERN (1961-1969), o el fracaso de la física autárquica" del professor Xavier Roqué (Departament de Filosofia de la UAB, Àrea d'Història de la Ciència), complementat amb les fonts bibliogràfiques presents a l'exposició.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/201033
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201033
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/201033
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201033
PMID: https://ddd.uab.cat/record/201033
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201033
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/201033
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201033

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201171
Imagen (Image). 2018

LA MEMORIA ORAL : PEIXA, EL ÚLTIMO TRAMPERO DEL MONTNEGRE

  • Fàbregas i Comadran, Xavier
39 fotografies, De las monterías de venados en las manchas de Sierra Morena, al cazador solitario de chochas, en un oscuro sot de los húmedos bosques de las Guilleries, diversos autores han estudiado la caza desde un punto de vista antropológico, sociológico e histórico. Es una actividad humana, inicialmente alimentaria, más tarde deportiva y actualmente de ocio y de gestión ambiental de la fauna salvaje. Pero el trampero es otro tipo de venador. Se presenta la entrevista realizada a Peixa, Lluís Ibern Iglesias, un hombre nacido en 1924, de profesión chófer y maquinista. También apicultor y trampero, el último trampero del Montnegre…, De les monterías de cèrvols a les manchas de Sierra Morena, al caçador solitari de becades, en un fosc sot dels humits boscos de les Guilleries, diversos autors han estudiat la caça des d'un punt de vista antropològic, sociològic i històric. És una activitat humana, inicialment alimentària, més tard esportiva i actualment d'oci i de gestió ambiental de la fauna salvatge. Però el paranyer és un altre tipus de caçador. Es presenta l'entrevista realitzada a en Peixa, Lluís Ibern Iglesias, un home nascut al 1924, de professió xófer i maquinista. També ha estat apicultor i paranyer, l'últim paranyer del Montnegre…

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/201171
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201171
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/201171
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201171
PMID: https://ddd.uab.cat/record/201171
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201171
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/201171
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201171

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201436
Imagen (Image). 2018

MATERIAL PARA GANADERÍA EXTENSIVA : CASA TRILLA

  • Fàbregas i Comadran, Xavier
Casa Trilla se ubica en Llessui, en la Vall d'Àssua, un valle tradicionalmente muy ganadero del Pallars Sobirà (Catalunya), en el Pirineo. En el siglo pasado tenían un rebaño de 300 ovejas y 15 vacas, inicialmente de carne (Parda Suiza), después de leche (Frisona) y más tarde de carne (Bruna de los Pirineos). A diferencia de las grandes "ramadas" de montaña, como la del Tor d'Alós, los rebaños pequeños no realizaban la trashumancia en otoño hacia las tierras bajas del Segrià, la Litera o el bajo Cinca. Las ovejas, y también las vacas, permanecían en el corral o en la cuadra de la casa en la montaña, durante el invierno, comiendo el heno segado en verano y almacenado en los heniles. Actualmente tienen 9 yeguas de carne y un semental, de la raza Cavall Pirinenc Català, que es el tipo caballar hipermétrico de carne, común a todos los Pirineos. Se presenta material ganadero, histórico y actual, para equino, vacuno, ovino y caprino, explotados en sistema extensivo de montaña, perteneciente a Casa Trilla (2018)., Casa Trilla es troba a Llessui, a la Vall d'Àssua, una vall tradicionalment molt ramadera del Pallars Sobirà (Catalunya), al Pirineu. Al segle XX tenien un ramat de 300 ovelles i 15 vaques, inicialment de carn (Parda Suïssa), després de llet (Frisona) i més tard de carn (Bruna dels Pirineus). A diferència de les grans ramades de muntanya, com la del Tor d'Alós, els ramats petits no feien la transhumància a la tardor cap a les terres baixes del Segrià, la Llitera o el baix Cinca. Les ovelles, i també les vaques, romanien al corral o a la cuadra de la casa de muntanya, durant tot l'hivern, menjant el fenc segat a l'estiu i enmagatzemat a la pallissa. Actualmente tenen 9 egües i un semental, de la raça Cavall Pirinenc Català, que és el tipus cavallar hipermètric, comú a tots els Pirineus. Es presenta material ramader, històric i actual, per a equí, vacum, oví i cabrum, menats en sistema extensiu de muntanya, pertanyent a Casa Trilla (2018).

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/201436
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201436
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/201436
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201436
PMID: https://ddd.uab.cat/record/201436
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201436
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/201436
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201436

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201439
Imagen (Image). 1990

ARQUITECTURA GANADERA TRADICIONAL : LA CABAÑA PASIEGA Y LOS INVERNALES (CANTABRIA, ASTURIAS)

  • Fàbregas i Comadran, Xavier
Els camperols i ramaders de la serralada Cantàbrica (España) han construït diferents tipus d'habitacions rurals: pallazas gallegues i asturianes, caserías asturianes, invernals montanyesos, cabanes pasiegues i caserius bascs, edificacions que poden ser permanents o temporals, asociades aleshores a les pastures de la zona i a una trasterminancia anyal. Les principals cultures ramaderes (vaqueiros de alzada i pasiegos), viuen en brañas al sud d'Asturies i en cabanes pasiegues de la vall de Pas, que són habitacions temporals. Els invernals de la Montaña tenen una estructura similar a les cabanes pasiegues, que alhora s'assemblen molt a les bordes del Pirineu. Són construccions senzilles, de pedra, fusta i lloses de pedra o teules, de 2 plantes, amb una distribució clàssica: el bestiar a baix i el fenc i la habitació a dalt. Fuentes: GARCÍA LOMAS G. A. 1986. Los pasiegos. Ed. de Librería Estudio. Santander. ATIENZA J. G. 1985. Guía de los pueblos malditos españoles. Ariel. Barcelona. PERICOT GARCÍA L. et al. 1945. Las razas humanas. Vol. II. Instituto Gallach. Barcelona. Es presenten les construccions ramaderes anomenades cabañas pasiegas i invernales. $a Los campesinos y ganaderos de la cordillera Cantábrica (España) han construido distintos tipos de habitaciones rurales: pallazas gallegas y asturianas, caserías asturianas, invernales montañeses, cabañas pasiegas y caseríos vascos, edificaciones que pueden ser permanentes o temporales, asociadas entonces a los pastos circundantes y una trasterminancia anual. Las principales culturas ganaderas (vaqueiros de alzada y pasiegos), viven en brañas en el sur de Asturias y en cabañas pasiegas del valle de Pas, que son habitaciones temporales. Los invernales de la Montaña tienen una estructura similar a las cabañas pasiegas, que se asemejan mucho a las bordas del Pirineo. Son construcciones sencillas, de piedra, madera y lajas de lastra o tejas, de 2 plantas, con una distribución clásica: el ganado abajo y arriba el heno y la habitación. Fuentes: GARCÍA LOMAS G. A. 1986. Los pasiegos. Ed. de Librería Estudio. Santander. ATIENZA J. G. 1985. Guía de los pueblos malditos españoles. Ariel. Barcelona. PERICOT GARCÍA L. et al. 1945. Las razas humanas. Vol. II. Instituto Gallach. Barcelona. Se presentan las construcciones ganaderas denominadas cabañas pasiegas e invernales. 520 3_

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/201439
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201439
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/201439
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201439
PMID: https://ddd.uab.cat/record/201439
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201439
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/201439
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:201439

Buscador avanzado