Resultados totales (Incluyendo duplicados): 45318
Encontrada(s) 4532 página(s)
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433
Imagen (Image). 2022

WEAREHERE! DETECTING GENDER-BASED VIOLENCE FROM CHILDREN'S PERSPECTIVE: ANSWERS FROM MANAGEMENT AND TEACHING TEAMS TO THE QUESTIONNAIRE

 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Planas Lladó, Anna
 • Iglesias Vidal, Edgar
 • Garcia-Molsosa, Marta
 • Boned, Paula
Recerca duta a terme pel Grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat Liberi, de la Universitat de Girona, Recerca finançada per Fundació "La Caixa", Answers from management and teaching teams to the questionnaire on sexist violence, Respuestas de los equipos directivos y docentes al cuestionario sobre violencia machista, Respostes dels equips directius i docents al qüestionari sobre violència masclista

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/22433
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/22433
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433
PMID: http://hdl.handle.net/10256/22433
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/22433
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/22433

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23371
Imagen (Image). 2023

AMB QUÈ ESTAN D’ACORD ELS I LES PROFESSIONALS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A L’HORA DE PROPOSAR UN ACOLLIMENT EN FAMÍLIA ALIENA?

 • Sitjes-Figueras, Rosa
 • Montserrat Boada, Carme
 • Llosada Gistau, Joan
La presa de decisions entorn els acolliments familiars per tal que un infant en situació de desemparament sigui acollit per una família alinea és un procés molt complex, en el qual poden incidir molts factors. L'estudi se centra precisament en analitzar els factors que intervenen en la presa de decisions dels i les professionals pel que fa als acolliments en família aliena a Catalunya, Estudi encarregat per l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) i finançat per l’Obra Social "la Caixa"

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/23371
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23371
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/23371
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23371
PMID: http://hdl.handle.net/10256/23371
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23371
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/23371
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23371

DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23910
Imagen (Image). 2023

PROCESSOS DE PRESA DE DECISIONS EN ELS ACOLLIMENTS D’URGÈNCIA I DIAGNÒSTIC: COM MILLORAR-LOS [FULLET]

 • Sitjes-Figueras, Rosa
 • Montserrat Boada, Carme
 • Soler Masó, Pere
 • Llosada Gistau, Joan
Infografia sobre com millorar els processos de presa de decisions en els acolliments familiars d'urgència i diagnòstic, on es resumeixen els principals punts de l'estudi relatius a objectius, metodologia, anàlisi de resultats i conclusions. L'objectiu general d'aquest estudi és aprofundir en el coneixement dels acolliments d'urgència i diagnòstic per tal de fer propostes de millora i facilitar la presa de decisions dels responsables tècnics i polítics, fent servir una metodologia qualitativa basada en la realització de grups de discussió i entrevistes semiestructurades. Finalment s'exposen els resultats més rellevants a partir de les valoracions realitzades per les persones, famílies, i els/les professionals participants en l'estudi i es presenten les conclusions i unes recomanacions pràctiques sorgides de l'estudi, La recerca ha rebut el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, concretament del programa d'ajuts predoctorals FI_SDUR, 3

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/10256/23910
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23910
HANDLE: http://hdl.handle.net/10256/23910
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23910
PMID: http://hdl.handle.net/10256/23910
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23910
Ver en: http://hdl.handle.net/10256/23910
DUGiDocs – Universitat de Girona
oai:dugi-doc.udg.edu:10256/23910

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8454
Imagen (Image). 2013

XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MUJERES EN TOKIO

 • Instituto Cervantes de Tokio;
XXIV Festival Internacional de Cine de Mujeres de Tokio. De izquierda a derecha, plano general de la escritora española Elvira Lindo; la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; y la gestora cultural del Instituto Cervantes de Tokio, Teresa Iniesta.

Proyecto: //
DOI: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8454
HANDLE: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8454
PMID: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8454
Ver en: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8454
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8454

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8592
Imagen (Image). 2013

MESA REDONDA «LA CIENCIA FICCIÓN QUE YA HEMOS LEÍDO» EN EL INSTITUTO CERVANTES

 • Instituto Cervantes
De izquierda a derecha, Elia Barceló, escritora española; Fernando Ángel Moreno, profesor español; José María Merino, escritor español; y Luis Alberto de Cuenca, poeta español, durante la mesa redonda «La ciencia ficción que ya hemos leído».

Proyecto: //
DOI: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8592
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8592
HANDLE: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8592
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8592
PMID: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8592
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8592
Ver en: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8592
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8592

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8593
Imagen (Image). 2013

MESA REDONDA «LA CIENCIA FICCIÓN QUE YA HEMOS LEÍDO» EN EL INSTITUTO CERVANTES

 • Instituto Cervantes
La escritora Elia Barceló tras la mesa redonda "La ciencia ficción que ya hemos leído".

Proyecto: //
DOI: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8593
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8593
HANDLE: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8593
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8593
PMID: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8593
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8593
Ver en: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8593
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8593

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8594
Imagen (Image). 2013

MESA REDONDA «LA CIENCIA FICCIÓN QUE YA HEMOS LEÍDO» EN EL INSTITUTO CERVANTES

 • Instituto Cervantes
De izquierda a derecha, Elia Barceló, escritora española; Fernando Ángel Moreno, profesor español; José María Merino, escritor español; y Luis Alberto de Cuenca, poeta español, durante la mesa redonda «La ciencia ficción que ya hemos leído».

Proyecto: //
DOI: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8594
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8594
HANDLE: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8594
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8594
PMID: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8594
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8594
Ver en: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8594
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8594

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8595
Imagen (Image). 2013

MESA REDONDA «LA CIENCIA FICCIÓN QUE YA HEMOS LEÍDO» EN EL INSTITUTO CERVANTES

 • Instituto Cervantes
El escritor José María Merino durante la mesa redonda "La ciencia ficción que ya hemos leído".

Proyecto: //
DOI: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8595
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8595
HANDLE: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8595
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8595
PMID: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8595
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8595
Ver en: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8595
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8595

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8596
Imagen (Image). 2013

MESA REDONDA «LA CIENCIA FICCIÓN QUE YA HEMOS LEÍDO» EN EL INSTITUTO CERVANTES

 • Instituto Cervantes
El profesor Fernando Ángel Moreno tras la mesa redonda «La ciencia ficción que ya hemos leído».

Proyecto: //
DOI: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8596
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8596
HANDLE: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8596
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8596
PMID: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8596
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8596
Ver en: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8596
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8596

Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8597
Imagen (Image). 2013

MESA REDONDA «LA CIENCIA FICCIÓN QUE YA HEMOS LEÍDO» EN EL INSTITUTO CERVANTES

 • Instituto Cervantes
De izquierda a derecha, Fernando Ángel Moreno, profesor; José María Merino, escritor español; y el poeta Luis Alberto de Cuenca, durante la mesa redonda "La ciencia ficción que ya hemos leído".

Proyecto: //
DOI: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8597
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8597
HANDLE: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8597
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8597
PMID: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8597
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8597
Ver en: http://cdm21068.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/prensa1/id/8597
Colecciones Digitales del Instituto Cervantes
oai:cdm21068.contentdm.oclc.org:prensa1/8597

Buscador avanzado