Guia d'acollida de butxaca de Barcelona : Sants-Montjuïc [versió en català i àrab]

  • Direcció d'Immigració
Editat anteriorment amb el títol: Guia de recursos