Dataset. 2023

Catalog of roman epigraphy from the ager Tarraconensis (Catalonia)

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data840
CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Gorostidi Pi, Diana
[ENG] This dataset contains a database with the catalog of more than a hundred epigraphic samples of the ager Tarraconensis between the I AD and VII AD. The catalog is divided into two parts. A first part on the inscriptions that refer to documented characters such as: slaves, freedmen, magistrates, legionnaires... And a second part with a catalog of inscriptions on ceramic material classified according to the support.<br><br> The dataset contains files in JPG and TIF format, CSV; as well as a README file.<br> <br>[CAT] Aquest dataset conté una base de dades amb el catàleg de més d’un centenar de mostres epigràfiques com fotografies, dibuixos i gravats de l’ager Tarraconensis datades entre els segles I dC i VII dC. El catàleg està dividit en dues parts. Una primera part sobre les inscripcions romanes que fan referència a personatges documentats com alts funcionaris o lliberts, entre d’altres. I una segona, amb un catàleg d’inscripcions sobre material ceràmic classificades segons el suport.<br><br> El dataset conté fitxers en format JPG i TIF, CSV; així com un fitxer README.
 
DOI: https://doi.org/10.34810/data840
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data840

HANDLE: https://doi.org/10.34810/data840
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data840
 
Ver en: https://doi.org/10.34810/data840
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data840

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data840
Dataset. 2023

CATALOG OF ROMAN EPIGRAPHY FROM THE AGER TARRACONENSIS (CATALONIA)

CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Gorostidi Pi, Diana
[ENG] This dataset contains a database with the catalog of more than a hundred epigraphic samples of the ager Tarraconensis between the I AD and VII AD. The catalog is divided into two parts. A first part on the inscriptions that refer to documented characters such as: slaves, freedmen, magistrates, legionnaires... And a second part with a catalog of inscriptions on ceramic material classified according to the support.<br><br> The dataset contains files in JPG and TIF format, CSV; as well as a README file.<br> <br>[CAT] Aquest dataset conté una base de dades amb el catàleg de més d’un centenar de mostres epigràfiques com fotografies, dibuixos i gravats de l’ager Tarraconensis datades entre els segles I dC i VII dC. El catàleg està dividit en dues parts. Una primera part sobre les inscripcions romanes que fan referència a personatges documentats com alts funcionaris o lliberts, entre d’altres. I una segona, amb un catàleg d’inscripcions sobre material ceràmic classificades segons el suport.<br><br> El dataset conté fitxers en format JPG i TIF, CSV; així com un fitxer README.