Dataset. 2023

Archaeological intervention in La Roca site (Montroig del Camp, Baix Camp) in 2015

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data702
CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Belarte Franco, Maria Carme
  • Canela Gràcia, Joan
  • Gutiérrez Garcia-Moreno, Anna
Data from the archaeological intervention programmed at the site of La Roca in the municipality of Mont-roig del Camp (Tarragona) carried out between June and July 2015. The data are mainly from the protohistoric period (first millennium BC) -with the exception of a coin from 1801- and include the archaeological inventory (pottery fragments and metals), photographs and planimetries. The file formats are CSV, DWG, JPG, PDF, PNG and TXT.<br/>, <br/>Dades de la intervenció arqueològica programada al jaciment de La Roca al municipi de Mont-roig del Camp (Tarragona) duta a terme entre els mesos de juny i juliol de 2015. Les dades són fonamentalment d’època protohistòrica (primer mil·lenni aC) -a excepció d’una moneda de 1801- i inclouen l’inventari arqueològic (fragments de ceràmica i metalls), fotografies i planimetries. Els arxius es troben formats CSV, DWG, JPG, PDF, PNG i TXT.
 
DOI: https://doi.org/10.34810/data702
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data702

HANDLE: https://doi.org/10.34810/data702
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data702
 
Ver en: https://doi.org/10.34810/data702
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data702

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data702
Dataset. 2023

ARCHAEOLOGICAL INTERVENTION IN LA ROCA SITE (MONTROIG DEL CAMP, BAIX CAMP) IN 2015

CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Belarte Franco, Maria Carme
  • Canela Gràcia, Joan
  • Gutiérrez Garcia-Moreno, Anna
Data from the archaeological intervention programmed at the site of La Roca in the municipality of Mont-roig del Camp (Tarragona) carried out between June and July 2015. The data are mainly from the protohistoric period (first millennium BC) -with the exception of a coin from 1801- and include the archaeological inventory (pottery fragments and metals), photographs and planimetries. The file formats are CSV, DWG, JPG, PDF, PNG and TXT.<br/>, <br/>Dades de la intervenció arqueològica programada al jaciment de La Roca al municipi de Mont-roig del Camp (Tarragona) duta a terme entre els mesos de juny i juliol de 2015. Les dades són fonamentalment d’època protohistòrica (primer mil·lenni aC) -a excepció d’una moneda de 1801- i inclouen l’inventari arqueològic (fragments de ceràmica i metalls), fotografies i planimetries. Els arxius es troben formats CSV, DWG, JPG, PDF, PNG i TXT.