Dataset. 2021

Replication Data for: AO_PW_INTEGROIL - Produced water treatment by advanced oxidation processes

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data133
CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Contreras Iglesias, Sandra
Resultats de l'aplicació dels processos Fenton, fotoFenton, fotocatàlisis, ozò i ozò/H2O2 a aigües d'extracció de petroli.
 
DOI: https://doi.org/10.34810/data133
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data133

HANDLE: https://doi.org/10.34810/data133
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data133
 
Ver en: https://doi.org/10.34810/data133
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data133

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data133
Dataset. 2021

REPLICATION DATA FOR: AO_PW_INTEGROIL - PRODUCED WATER TREATMENT BY ADVANCED OXIDATION PROCESSES

CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Contreras Iglesias, Sandra
Resultats de l'aplicació dels processos Fenton, fotoFenton, fotocatàlisis, ozò i ozò/H2O2 a aigües d'extracció de petroli.