Dataset. 2013

Archaeological intervention at the Mas dels Frares site in 2013

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data206
CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Moret Pujol, Lourdes
Data from the preventive archaeological intervention at the Mas dels Frares site (highway AP-7 / link to Fornells de la Selva) carried out from July 2012 and April 2014. The data are mostly from V-IV bC to II-I aC and include excavating memory, archaeological inventory, photographs, plans and drawings., <br>Dades de la intervenció arqueològica preventiva al jaciment de Mas dels Frares (autopista AP-7 / enllaç de Vilademuls) realitzada entre els mesos de juliol de 2013 i abril de 2014. Les dades se situen majoritàriament entre el segle V-IV aC fins al II-I aC i inclouen la memòria arqueològica, inventari arqueològic, fotografies, plànols i dibuixos. . </br>
 
DOI: https://doi.org/10.34810/data206
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data206

HANDLE: https://doi.org/10.34810/data206
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data206
 
Ver en: https://doi.org/10.34810/data206
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data206

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data206
Dataset. 2013

ARCHAEOLOGICAL INTERVENTION AT THE MAS DELS FRARES SITE IN 2013

CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Moret Pujol, Lourdes
Data from the preventive archaeological intervention at the Mas dels Frares site (highway AP-7 / link to Fornells de la Selva) carried out from July 2012 and April 2014. The data are mostly from V-IV bC to II-I aC and include excavating memory, archaeological inventory, photographs, plans and drawings., <br>Dades de la intervenció arqueològica preventiva al jaciment de Mas dels Frares (autopista AP-7 / enllaç de Vilademuls) realitzada entre els mesos de juliol de 2013 i abril de 2014. Les dades se situen majoritàriament entre el segle V-IV aC fins al II-I aC i inclouen la memòria arqueològica, inventari arqueològic, fotografies, plànols i dibuixos. . </br>