Dataset.

Supplementary Material for Whole-genome resequencing of worldwide wild and domestic sheep elucidates genetic diversity, introgression and agronomically important loci

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/311656
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
 • Lv, Feng-Hua
 • Cao, Yin-Hong
 • Liu, Guang-Jian
 • Luo, Ling-Yun
 • Lu, Ran
 • Liu, Ming-Jun
 • Li, Wen-Rong
 • Zhou, Ping
 • Wang, Xin-Hua
 • Shen, Min
 • Gao, Lei
 • Yang, Jing-Quan
 • Yang, Hua
 • Yang, Yong-Lin
 • Liu, Chang-Bin
 • Wan, Peng-Cheng
 • Zhang, Yun-Sheng
 • Pi, Wen-Hui
 • Ren, Yan-Ling
 • Shen, Zhi-Qiang
 • Wang, Feng
 • Wang, Yu-Tao
 • Li, Jin-Quan
 • Salehian-Dehkordi, Hosein
 • Hehua, Eer
 • Liu, Yong-Gang
 • Chen, Jian-Fei
 • Wang, Jian-Kui
 • Deng, Xue-Mei
 • Esmailizadeh, Ali
 • Dehghani-Qanatqestani, Mostafa
 • Charati, Hadi
 • Nosrati, Maryam
 • Štěpánek, Ondřej
 • Rushdi, Hossam E.
 • Olsaker, Ingrid
 • Curik, Ino
 • Gorkhali, Neena A.
 • Paiva, S. R.
 • Caetano, Alexander R.
 • Ciani, Elena
 • Amills, Marcel
 • Weimann, Christina
 • Erhardt, Georg
 • Amane, Agraw
 • Mwacharo, Joram M.
 • Han, Jian-Lin
 • Hanotte, Olivier
 • Periasamy, Kathiravan
 • Johansson, Anna M.
 • Hallsson, Jón H.
 • Kantanen, Juha
 • Coltman, David W.
 • Bruford, Michael W.
 • Lenstra, Johannes A.
 • Li, Meng-Hua
The PDF file includes: Supplementary Figs. S1 to S31. -- Tables S1 to S50 in the Excel files., Peer reviewed
 
DOI: http://hdl.handle.net/10261/311656
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/311656

HANDLE: http://hdl.handle.net/10261/311656
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/311656
 
Ver en: http://hdl.handle.net/10261/311656
Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/311656

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
oai:digital.csic.es:10261/311656
Dataset. 2022

SUPPLEMENTARY MATERIAL FOR WHOLE-GENOME RESEQUENCING OF WORLDWIDE WILD AND DOMESTIC SHEEP ELUCIDATES GENETIC DIVERSITY, INTROGRESSION AND AGRONOMICALLY IMPORTANT LOCI

Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
 • Lv, Feng-Hua
 • Cao, Yin-Hong
 • Liu, Guang-Jian
 • Luo, Ling-Yun
 • Lu, Ran
 • Liu, Ming-Jun
 • Li, Wen-Rong
 • Zhou, Ping
 • Wang, Xin-Hua
 • Shen, Min
 • Gao, Lei
 • Yang, Jing-Quan
 • Yang, Hua
 • Yang, Yong-Lin
 • Liu, Chang-Bin
 • Wan, Peng-Cheng
 • Zhang, Yun-Sheng
 • Pi, Wen-Hui
 • Ren, Yan-Ling
 • Shen, Zhi-Qiang
 • Wang, Feng
 • Wang, Yu-Tao
 • Li, Jin-Quan
 • Salehian-Dehkordi, Hosein
 • Hehua, Eer
 • Liu, Yong-Gang
 • Chen, Jian-Fei
 • Wang, Jian-Kui
 • Deng, Xue-Mei
 • Esmailizadeh, Ali
 • Dehghani-Qanatqestani, Mostafa
 • Charati, Hadi
 • Nosrati, Maryam
 • Štěpánek, Ondřej
 • Rushdi, Hossam E.
 • Olsaker, Ingrid
 • Curik, Ino
 • Gorkhali, Neena A.
 • Paiva, S. R.
 • Caetano, Alexander R.
 • Ciani, Elena
 • Amills, Marcel
 • Weimann, Christina
 • Erhardt, Georg
 • Amane, Agraw
 • Mwacharo, Joram M.
 • Han, Jian-Lin
 • Hanotte, Olivier
 • Periasamy, Kathiravan
 • Johansson, Anna M.
 • Hallsson, Jón H.
 • Kantanen, Juha
 • Coltman, David W.
 • Bruford, Michael W.
 • Lenstra, Johannes A.
 • Li, Meng-Hua
The PDF file includes: Supplementary Figs. S1 to S31. -- Tables S1 to S50 in the Excel files., Peer reviewed
1106