Book of Abstracts of The Sixth International Conference on Tethers in Space

 • Malerba, Franco
 • Bekey, Ivan
 • González del Amo, José
 • Lu, Hongshi
 • Li, Ai-jun
 • Changqing, Wang
 • Ledkov, Alexander
 • Ohkawa, Yasushi
 • Zhu, Zheng H. (George)
 • Vasiliev, V.V.
 • Alpatov, A.P.
 • Burkhardt, Zachary
 • Gilchrist, Brian
 • Wei, Yuanyuan
 • Wang, Changqing
 • Iakubivskyi, Iaroslav
 • Santangelo, Andrew
 • Sun, Xin
 • Yang, Keying
 • Sánchez Arriaga, Gonzalo
 • Kojima, Hirohisa
 • García-Pelayo, Ricardo
 • Bombardelli, Claudio
 • Tajmar, Martin
 • Yu, Bensong
 • Chen, Xin
 • Montague, Courtney
 • Montalvo, Carlos
 • Miars, Grant
 • Yuan, Haoxiang
 • Shi, Gefei
 • Yamagiwa, Yoshiki
 • Li, Gangqiang
 • Yokota, Shun
 • Burkhardt, Zachary
 • Li, Ai-jun
 • Carroll, Joseph A.
 • Wei, Wang
 • Luo, Caoqun
 • Santangelo, Andrew
 • Ferreira, Alessandra F. S.
 • Sanmartín, Juan Ramón
 • Delzanno, Gian Luca
 • Caruso, Andrea
 • Bassetto, Marco
 • Niccolai, Lorenzo
 • Liu, Fei
 • Johnson, L.
 • Envall, Jouni
 • Chiabò, Luca
 • Sidorenko, Vladislav
 • Sanjurjo Rivo, Manuel
 • Rodríguez Lucas, F.
 • Quadrelli, Marco B.
 • Hoyt, Rob
 • Bettanini, Carlo
 • Carrasco, José A.
 • Bilén, Sven G.
 • Leon, Omar
 • Cooke, David L.
 • Sato, Tsuyoshi
 • Naghdi, S.
 • Plaza, J. F.
Abstracts of The Sixth International Conference on Tethers in Space. June, 12-14, 2019. Madrid