Imagen (Image). 2016

[Icono] Sta. Bárbara : copia del Siglo XVI : Musei Roskow

Memoria Digital Vasca = Euskal Memoria Digitala
oai:www.memoriadigitalvasca.eus:10357/42570
Memoria Digital Vasca = Euskal Memoria Digitala
  • Pradera, María Cristina
Exposición, Técnica: Repujado, Materia-soporte: Estaño, Imagen de la Santa Coronada, icono de actual manufactura.
 
DOI: http://hdl.handle.net/10357/42570
Memoria Digital Vasca = Euskal Memoria Digitala
oai:www.memoriadigitalvasca.eus:10357/42570

HANDLE: http://hdl.handle.net/10357/42570
Memoria Digital Vasca = Euskal Memoria Digitala
oai:www.memoriadigitalvasca.eus:10357/42570
 
Ver en: http://hdl.handle.net/10357/42570
Memoria Digital Vasca = Euskal Memoria Digitala
oai:www.memoriadigitalvasca.eus:10357/42570