Religiositat i religió: de tornada de l'alienació

  • Nello Figa, Antoni
Al llarg d'aquest article, l'autor realitza una anàlisi antropològica de la dimensió religiosa de la persona humana, distingint els conceptes de religiositat i religió.