Otros (other), Dataset.

Experimental data on porcine leptin receptor genotype classes [Research data]

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:10459.1/69584
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
  • Solé Mòdol, Emma
  • Ros Freixedes, Roger
  • Tor i Naudí, Marc
  • Reixach, Josep
  • Pena i Subirà, Ramona Natacha
  • Estany Illa, Joan
 
DOI: http://hdl.handle.net/10459.1/69584
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:10459.1/69584

HANDLE: http://hdl.handle.net/10459.1/69584
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:10459.1/69584
 
Ver en: http://hdl.handle.net/10459.1/69584
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:10459.1/69584