BITECA. Bibliografia de textos antics catalans, valencians i balears. Arxius i Biblioteques valencianes

  • Avenoza, Gemma
  • Soriano, Lourdes
Els darrers cinquanta anys han vist l'ascensió i la consolidació de les noves tecnologies de la informació, que han dominat la quotidianitat, tant que a hores d'ara una de les diferències més notòries entre la població als països desenvolupats no se situa en l'àmbit d'alfabetitzats vs. àgrafs (ja que molts dels alfabetitzats són en realitat àgrafs) sinó en la distinció entre natius digitals i immigrants digitals (Prensky 2001). I aquesta distinció afecta tots els camps de la vida i la cultura. Tots els àmbits del saber estan immersos per bé o per mal en la cultura digital.