Engineering Large Anisotropic Magnetoresistance in La0.7Sr0.3MnO3 Films at Room Temperature, Advanced Functional Materials

  • Perna P., Maccariello D., Ajejas F., Guerrero R., Méchin L., Flament S., Santamaria J., Miranda R., Camarero J.