Hemeroskopeion=Thynnoskopeion. El final d'un problema històric mal enfocat.

  • Fernández Nieto, Francisco Javier
Fernandez Nieto, Fco Javier - E-mail @uv.es: privado (a solicitud del interesado), El nom d'hemeroskopeion no designa cap colònia o emporion, sinó que va correspondre a una talaia situada sobre el castell de Dénia i utilitzada pels grecs de l'àmbit de Massàlia per a practicar la pesca de la tonyina per mitjà de sentinella (thynnoskopeion) i almadraves. S'estudien també els aspectes tècnics d'aquesta manera de pesca, els econòmics (factoria de saladura a Dénia, sal) i religiosos (consagració de la talaia a Artemis com a divinitat que propicia la pesca).