CAT-CAT : memòria a curt termini visual i verbal, comprensió de frases

  • Salmons Llussa, Io
  • Muntané-Sánchez, Helena
  • Gavarró Algueró, Anna
Resultats de l'estandardització de la Prova Integral d'Afàsia (Salmons, Rofes i Gavarró, 2021) per a diagnosticar afàsia en catalanoparlants. Inclou les dades de 84 subjectes control i 12 subjectes amb diferents tipus d'afàsia en les tasques de (i) memòria a curt termini visual, (ii) memòria a curt termini verbal (amplitud de números i de frases), i (iii) comprensió de frases. També hi ha els resultats de tasques relacionades com les de les tasques de memòria semàntica, repetició de paraules i comprensió de paraules.
 
Proyecto: //