Dataset.

Example 5. Generalized Hadamard full propelinear codes

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:204295
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
  • Armario, José Andrés
  • Bailera, Ivan
  • Egan, Ronan
We present an example of a generalized Hadamard matrix and a list of permutations which correspond to a generalized Hadamard full propelinear code.
 
DOI: https://ddd.uab.cat/record/204295
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:204295

HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/204295
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:204295
 
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/204295
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:204295