. 2019

Consumption patterns in a housing estate, the municipality of Badia del Vallès, Hàbits de consum en un polígon d'habitatges, Hábitos de consumo en un polígono de viviendas

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:226152
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
  • Toboso-Chavero, Susana|||0000-0001-8475-5184
  • Gabarrell Durany, Xavier|||0000-0003-1730-4337
  • Villalba, Gara|||0000-0001-6392-0902
  • Madrid, Cristina|||0000-0002-4969-028X
Knowing the consumption patterns of the residents related to the occupation of the buildings and the family structure to which they belong. This study is part of central research of the Autonomous University of Barcelona with the collaboration of the city council of Badia del Vallès, which studies the urban metabolism of the municipality, being the typical housing estate built in the 70s, and the potential scenarios to use the roofs of buildings to implement agriculture, solar panels or rainwater harvesting in these buildings, to benefit to the municipality environmentally, socially and economically in its urban regeneration. There is the first part of general data: sex, age, employment status, income, type of family unit and number of people in the family unit, and what type of housing they live. The second part is about the consumption patterns, including the expenses in basic needs, water, energy and the shopping basket, and a third part focused on the weekly consumption of different types of vegetables. We want to publish this open-access data so that it can be used by public bodies, the general public or researchers interested in consumption patterns., Conèixer els hàbits de consum dels residents relacionat amb l'ocupació dels edificis i el nucli familiar al qual pertanyen. Aquest estudi forma part d'un estudi central de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Badia del Vallès, que estudia el metabolisme urbà de Badia del Vallès, signet el típic polígon d'hadbitages contruit als anys 70, i els escenaris potencials d'utilitzar les cobertes dels edificis per implementar agricultura, plaques solars o captació d'aigua de pluja en aquests edificis, amb l'objectiu de beneficiar al municipi ambientalment, socialment i econòmicament en la seva regeneració urbana. Hi ha una primera part de dades generals: sexe, edat, estat laboral, ingressos, tipus de nucli familiar i nombre de persones a la unitat familiar, i en quin tipus d'habitatge viuen. Una segona part d'hàbits de consum on es va preguntar les despeses en necessitats bàsiques, aigua, energia i cistella de la compra, i una tercera part centrada en el consum setmanal de diferents tipus de verdures. Es vol publicar aquestes dades en obert perquè puguin ser utilitzades per organismes públics, públic en general o investigadors interessats en hàbits de consum., Conocer los hábitos de consumo de los residentes relacionado con la ocupación de los edificios y el núcleo familiar al que pertenecen. Este estudio forma parte de un estudio central de la Universidad Autónoma de Barcelona con la colaboración del Ayuntamiento de Badia del Vallès, que estudia el metabolismo urbano de Badia del Vallès, siendo el típico polígono de viviendas construido en los años 70,y los escenarios potenciales de utilizar las cubiertas de los edificios para implementar agricultura, placas solares o captación de agua de lluvia en estos edificios, con el objetivo de beneficiar al municipio ambiental, social y económicamente en su regeneración urbana. Hay una primera parte de datos generales: sexo, edad, estado laboral, ingresos, tipo de núcleo familiar y número de personas en la unidad familiar, y en qué tipo de vivienda viven. Una segunda parte de hábitos de consumo donde se preguntó los gastos en necesidades básicas, agua, energía y cesta de la compra, y una tercera parte centrada en el consumo semanal de diferentes tipos de verduras. Se quiere publicar estos datos en abierto para que puedan ser utilizadas por organismos públicos, público en general o investigadores interesados ​​en hábitos de consumo.
 

DOI: https://ddd.uab.cat/record/226152, https://dx.doi.org/10.5565/ddd.uab.cat/226152
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:226152

HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/226152, https://dx.doi.org/10.5565/ddd.uab.cat/226152
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:226152
 
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/226152, https://dx.doi.org/10.5565/ddd.uab.cat/226152
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:226152

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:226152
. 2019

CONSUMPTION PATTERNS IN A HOUSING ESTATE, THE MUNICIPALITY OF BADIA DEL VALLÈS, HÀBITS DE CONSUM EN UN POLÍGON D'HABITATGES, HÁBITOS DE CONSUMO EN UN POLÍGONO DE VIVIENDAS

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
  • Toboso-Chavero, Susana|||0000-0001-8475-5184
  • Gabarrell Durany, Xavier|||0000-0003-1730-4337
  • Villalba, Gara|||0000-0001-6392-0902
  • Madrid, Cristina|||0000-0002-4969-028X
Knowing the consumption patterns of the residents related to the occupation of the buildings and the family structure to which they belong. This study is part of central research of the Autonomous University of Barcelona with the collaboration of the city council of Badia del Vallès, which studies the urban metabolism of the municipality, being the typical housing estate built in the 70s, and the potential scenarios to use the roofs of buildings to implement agriculture, solar panels or rainwater harvesting in these buildings, to benefit to the municipality environmentally, socially and economically in its urban regeneration. There is the first part of general data: sex, age, employment status, income, type of family unit and number of people in the family unit, and what type of housing they live. The second part is about the consumption patterns, including the expenses in basic needs, water, energy and the shopping basket, and a third part focused on the weekly consumption of different types of vegetables. We want to publish this open-access data so that it can be used by public bodies, the general public or researchers interested in consumption patterns., Conèixer els hàbits de consum dels residents relacionat amb l'ocupació dels edificis i el nucli familiar al qual pertanyen. Aquest estudi forma part d'un estudi central de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Badia del Vallès, que estudia el metabolisme urbà de Badia del Vallès, signet el típic polígon d'hadbitages contruit als anys 70, i els escenaris potencials d'utilitzar les cobertes dels edificis per implementar agricultura, plaques solars o captació d'aigua de pluja en aquests edificis, amb l'objectiu de beneficiar al municipi ambientalment, socialment i econòmicament en la seva regeneració urbana. Hi ha una primera part de dades generals: sexe, edat, estat laboral, ingressos, tipus de nucli familiar i nombre de persones a la unitat familiar, i en quin tipus d'habitatge viuen. Una segona part d'hàbits de consum on es va preguntar les despeses en necessitats bàsiques, aigua, energia i cistella de la compra, i una tercera part centrada en el consum setmanal de diferents tipus de verdures. Es vol publicar aquestes dades en obert perquè puguin ser utilitzades per organismes públics, públic en general o investigadors interessats en hàbits de consum., Conocer los hábitos de consumo de los residentes relacionado con la ocupación de los edificios y el núcleo familiar al que pertenecen. Este estudio forma parte de un estudio central de la Universidad Autónoma de Barcelona con la colaboración del Ayuntamiento de Badia del Vallès, que estudia el metabolismo urbano de Badia del Vallès, siendo el típico polígono de viviendas construido en los años 70,y los escenarios potenciales de utilizar las cubiertas de los edificios para implementar agricultura, placas solares o captación de agua de lluvia en estos edificios, con el objetivo de beneficiar al municipio ambiental, social y económicamente en su regeneración urbana. Hay una primera parte de datos generales: sexo, edad, estado laboral, ingresos, tipo de núcleo familiar y número de personas en la unidad familiar, y en qué tipo de vivienda viven. Una segunda parte de hábitos de consumo donde se preguntó los gastos en necesidades básicas, agua, energía y cesta de la compra, y una tercera parte centrada en el consumo semanal de diferentes tipos de verduras. Se quiere publicar estos datos en abierto para que puedan ser utilizadas por organismos públicos, público en general o investigadores interesados ​​en hábitos de consumo.