. 2021

e·Chinese Tools

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:259978
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
 • Rovira-Esteva, Sara|||0000-0001-7647-6417
 • Vargas-Urpi, Mireia|||0000-0001-6302-581X
 • Casas-Tost, Helena|||0000-0002-4023-9070
 • Paoliello, Antonio|||0000-0002-8930-6086
En els darrers anys l'interès per aprendre xinès ha crescut exponencialment arreu. Paral·lelament, a Internet s'han anat acumulant una gran quantitat de recursos per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües en general i del xinès en concret. Això no obstant, el gran volum, varietat i dispersió dels materials, juntament amb les limitacions de temps, en dificulten l'ús per part dels usuaris, en particular dels estudiants, qui no sempre tenen els recursos per avaluar-ne la qualitat. L'objectiu d'aquest projecte, doncs, és crear una base de dades de recursos digitals per oferir una solució en aquest sentit. Per això, en aquest web multilingüe d'accés obert no només s'hi troben un gran nombre de recursos avaluats per especialistes, sinó que també hi ha la possibilitat de seleccionar-los en funció de les necessitats dels usuaris, mitjançant una diversitat de filtres i etiquetes. L'usuari pot fer cerques per la tipologia del recurs, el nivell de llengua, les competències, l'idioma vehicular, les paraules clau, etc., de manera que es poden satisfer les necessitats tant dels aprenents com dels docents, ja sigui per fer-ne ús a l'aula o per a l'aprenentatge autònom. A més a més, els usuaris també poden fer-hi aportacions puntuant els recursos, proposant-ne de nous o enviant la seva opinió a través d'aquest formulari. En definitiva, aquest recull es presenta com un projecte dinàmic, en creixement i revisió constants., En los últimos años el interés por aprender chino ha crecido exponencialmente en todo el mundo. Paralelamente, en Internet se ha ido acumulando una gran cantidad de recursos para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, en general, y del chino, en particular. Sin embargo, el gran volumen, variedad y dispersión de los materiales, junto con las limitaciones de tiempo, dificultan su utilización por parte de los usuarios, en particular de los estudiantes, quienes además no siempre tienen los recursos suficientes para avaluar su calidad. El objetivo de este proyecto es crear una base de datos de recursos digitales para ofrecer una solución a este problema. Por ello, en esta web multilingüe de acceso abierto no solo se pueden encontrar un gran número de recursos evaluados por especialistas, sino que también se pueden seleccionar en función de las necesidades de los distintos usuarios, mediante una diversidad de filtros y etiquetas. El usuario puede hacer búsquedas según la tipología del recurso, el nivel de lengua, las competencias, el idioma vehicular, las palabras clave, etc., de modo que se pueden satisfacer las necesidades tanto de aprendices como de docentes, bien sea para su uso en el aula o para el aprendizaje autónomo. Además, los usuarios también pueden hacer aportaciones puntuando o sugiriendo nuevos recursos y enviando su opinión a través de este formulario. En definitiva, esta web es un proyecto dinámico en construcción y revisión constante., In recent years, the interest in learning Chinese has surged globally. Concurrently, the Internet has been accumulating an abundance of resources for the teaching and learning of foreign languages, including Chinese. However, the great number and disparity of such materials, together with time constraints, make it difficult for users to fully benefit from them. In the case of students, moreover, they don't always possess the necessary tools to evaluate the quality of the resources. This project aims at creating a database of digital resources so as to offer a possible solution to the above-mentioned problem. This open access multilingual website not only includes a great number of resources, which have been thoroughly assessed by experts, but it also offers the possibility to apply different filters and select among a variety of tags, thus accommodating the needs of different users. Hence, users can search by resource type, resource language, language level, skills, keywords, and so on. In this way, the database can meet the needs of both learners and teachers and can be used in the classroom as well as for self-study. Additionally, users can also contribute to the project by rating the resources, by suggesting new ones or by submitting their opinion through this form. To sum it up, this website is a dynamic, on-going project, which is continuously and timely updated.
 
DOI: https://ddd.uab.cat/record/259978, https://dx.doi.org/10.5565/ddd.uab.cat/259978
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:259978

HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/259978, https://dx.doi.org/10.5565/ddd.uab.cat/259978
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:259978
 
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/259978, https://dx.doi.org/10.5565/ddd.uab.cat/259978
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:259978

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:259978
. 2021

E·CHINESE TOOLS

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
 • Rovira-Esteva, Sara|||0000-0001-7647-6417
 • Vargas-Urpi, Mireia|||0000-0001-6302-581X
 • Casas-Tost, Helena|||0000-0002-4023-9070
 • Paoliello, Antonio|||0000-0002-8930-6086
En els darrers anys l'interès per aprendre xinès ha crescut exponencialment arreu. Paral·lelament, a Internet s'han anat acumulant una gran quantitat de recursos per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües en general i del xinès en concret. Això no obstant, el gran volum, varietat i dispersió dels materials, juntament amb les limitacions de temps, en dificulten l'ús per part dels usuaris, en particular dels estudiants, qui no sempre tenen els recursos per avaluar-ne la qualitat. L'objectiu d'aquest projecte, doncs, és crear una base de dades de recursos digitals per oferir una solució en aquest sentit. Per això, en aquest web multilingüe d'accés obert no només s'hi troben un gran nombre de recursos avaluats per especialistes, sinó que també hi ha la possibilitat de seleccionar-los en funció de les necessitats dels usuaris, mitjançant una diversitat de filtres i etiquetes. L'usuari pot fer cerques per la tipologia del recurs, el nivell de llengua, les competències, l'idioma vehicular, les paraules clau, etc., de manera que es poden satisfer les necessitats tant dels aprenents com dels docents, ja sigui per fer-ne ús a l'aula o per a l'aprenentatge autònom. A més a més, els usuaris també poden fer-hi aportacions puntuant els recursos, proposant-ne de nous o enviant la seva opinió a través d'aquest formulari. En definitiva, aquest recull es presenta com un projecte dinàmic, en creixement i revisió constants., En los últimos años el interés por aprender chino ha crecido exponencialmente en todo el mundo. Paralelamente, en Internet se ha ido acumulando una gran cantidad de recursos para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, en general, y del chino, en particular. Sin embargo, el gran volumen, variedad y dispersión de los materiales, junto con las limitaciones de tiempo, dificultan su utilización por parte de los usuarios, en particular de los estudiantes, quienes además no siempre tienen los recursos suficientes para avaluar su calidad. El objetivo de este proyecto es crear una base de datos de recursos digitales para ofrecer una solución a este problema. Por ello, en esta web multilingüe de acceso abierto no solo se pueden encontrar un gran número de recursos evaluados por especialistas, sino que también se pueden seleccionar en función de las necesidades de los distintos usuarios, mediante una diversidad de filtros y etiquetas. El usuario puede hacer búsquedas según la tipología del recurso, el nivel de lengua, las competencias, el idioma vehicular, las palabras clave, etc., de modo que se pueden satisfacer las necesidades tanto de aprendices como de docentes, bien sea para su uso en el aula o para el aprendizaje autónomo. Además, los usuarios también pueden hacer aportaciones puntuando o sugiriendo nuevos recursos y enviando su opinión a través de este formulario. En definitiva, esta web es un proyecto dinámico en construcción y revisión constante., In recent years, the interest in learning Chinese has surged globally. Concurrently, the Internet has been accumulating an abundance of resources for the teaching and learning of foreign languages, including Chinese. However, the great number and disparity of such materials, together with time constraints, make it difficult for users to fully benefit from them. In the case of students, moreover, they don't always possess the necessary tools to evaluate the quality of the resources. This project aims at creating a database of digital resources so as to offer a possible solution to the above-mentioned problem. This open access multilingual website not only includes a great number of resources, which have been thoroughly assessed by experts, but it also offers the possibility to apply different filters and select among a variety of tags, thus accommodating the needs of different users. Hence, users can search by resource type, resource language, language level, skills, keywords, and so on. In this way, the database can meet the needs of both learners and teachers and can be used in the classroom as well as for self-study. Additionally, users can also contribute to the project by rating the resources, by suggesting new ones or by submitting their opinion through this form. To sum it up, this website is a dynamic, on-going project, which is continuously and timely updated.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:268171
Artículo científico (article). 2022

E·CHINESE TOOLS, EL PAN GU DE LOS RECURSOS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DEL CHINO COMO LENGUA EXTRANJERA, E·CHINESE TOOLS, E·CHINESE TOOLS

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
 • Rovira-Esteva, Sara|||0000-0001-7647-6417
 • Vargas-Urpi, Mireia|||0000-0001-6302-581X
 • Casas-Tost, Helena|||0000-0002-4023-9070
 • Paoliello, Antonio|||0000-0002-8930-6086
El uso de las tecnologías está cada vez más presente en todos los ámbitos de la vida y, por lo tanto, también lo está en el estudio de la lengua china. El empleo de herramientas digitales no solo facilita la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua, sino que incluso en ciertos contextos está sustituyendo los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, este nuevo contexto socioeducativo no está exento de dificultades, ya que a menudo resulta difícil identificar los recursos más útiles y adecuados para cada perfil de estudiante y estadio del aprendizaje, así como saber evaluar su idoneidad y calidad. Ante esta situación, consideramos necesario disponer de una herramienta para ofrecer los recursos existentes de una forma ordenada. La identificación de esta necesidad dio lugar a e·Chinese, una base de datos cuatrilingüe cuyo objetivo principal es ofrecer en acceso abierto una recopilación de recursos digitales de tipologías diferentes para la enseñanza y aprendizaje del chino. La base de datos, que está en constante actualización, ofrece una descripción sistemática de cada recurso fruto de un riguroso análisis de expertos. Así pues, en este artículo nos proponemos los siguientes objetivos: presentar el contexto que motivó la puesta en marcha de este proyecto, explicar la metodología seguida en la elaboración de la base de datos y, especialmente, en la selección, descripción y validación de los recursos incluidos, describir las principales características de e·Chinese desde el punto de vista del usuario, así como ofrecer una visión panorámica de la tipología de recursos que ofrece actualmente. A partir de los datos obtenidos, en las conclusiones reflexionaremos sobre la oferta existente, las lagunas detectadas y las nuevas tendencias, así como las posibles vías de desarrollo de materiales didácticos en la enseñanza-aprendizaje del chino., Nowadays the use of technologies is deeply embedded in the teaching and learning of foreign languages. Therefore, students and teachers are compelled to continuously update their digital skills. Moreover, the need for online teaching has been spurred by the COVID pandemics, which has posed new challenges in this regard. When searching for online tools, one of the main difficulties is the vast amount and disparity of resources available to both teachers and students, who often feel overwhelmed due to the lack of time or assessment criteria. In such cases, the potential of existing resources remains largely unexplored. In this context, we developed an online open access database of digital resources for Teaching and Learning Chinese as a Foreign Language. This ongoing digital project includes a collection of metadata to satisfy users with different profiles and needs. The database structure and resources' tagging were designed through a dialogical process among all team members. Additionally, all resources are thoroughly analysed and described by a minimum of two researchers to guarantee overall consistency and quality. In sum, we set up an open access multilingual (Catalan, Spanish, English and Chinese) and dynamic website, which can be useful for both teachers and learners who, in turn, will be able to enrich it through different types of feedback. Through this paper, we present the rationale behind the database as well as the making of this project. Additionally, the paper aims to explain the database's main features and to offer a quantitative overview of the existing resources. Lastly, through a close reading of the collected data, we will reflect on the existing offer, the gaps, the new trends as well as on how to fruitfully use ICTs to develop new educational resources in the field of TCFL.