. 2019

Child relativised minimality dataset

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:215041
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
  • Gavarró Algueró, Anna
Dades recollides el maig del 2019 per a l'experiment d'adquisició de la sintaxi
 
DOI: https://ddd.uab.cat/record/215041
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:215041

HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/215041
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:215041
 
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/215041
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:215041

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:215041
. 2019

CHILD RELATIVISED MINIMALITY DATASET

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
  • Gavarró Algueró, Anna
Dades recollides el maig del 2019 per a l'experiment d'adquisició de la sintaxi