Dataset. 2017

Dades globals de la recerca a la Catalunya Central

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
oai:upcommons.upc.edu:2117/106182
UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
  • Universitat Politècnica de Catalunya. Campus de Manresa. Biblioteca
Aportació de dades globals de la recerca a la Catalunya Central, facilitades per la majoria d’institucions membres de l’observatori.
 
DOI: http://hdl.handle.net/2117/106182
UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
oai:upcommons.upc.edu:2117/106182

HANDLE: http://hdl.handle.net/2117/106182
UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
oai:upcommons.upc.edu:2117/106182
 
Ver en: http://hdl.handle.net/2117/106182
UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
oai:upcommons.upc.edu:2117/106182

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:2072/371561
Otros (other).

DADES GLOBALS DE LA RECERCA A LA CATALUNYA CENTRAL

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
  • Universitat Politècnica de Catalunya. Campus de Manresa. Biblioteca
Aportació de dades globals de la recerca a la Catalunya Central, facilitades per la majoria d’institucions membres de l’observatori.
3484