Buscador

Found 85 result(s)
Found 9 page(s)

Euskaldun zintzoaren etxerako eskuliburua

 • Eizagirre Sagardia, Ana
360 p., Egutegien garrantzia alfabetatzearen azterketan. Euskaraz irakurri eta idaztearen gizarte praktikak: ekoizpen idatzia. Euskarazko egutegiak Gipuzkoan. Egutegien eragileak eta argitaratzaileak. "Euskel-Egutegiya" (1909-1934). "Euskel-Egutegi txikiya" (1910-1920). "Euzkel-Egutegiya"-k eta "Euzkel-Egutegi txikiya"-k herritarren artean izan zuten harrera eta hedapena. Irakurleriaz inferentzia batzuk.
Project:


Oro bare

 • Iztueta Azurmendi, Ibai
109 p., Berrogeiren bat poema inguru biltzen dira liburu honetan, neurri handi batean eguneroko bizitzaren erraietan eta gogoeta pertsonalean oinarrituta landutakoak. Poesia egiteko modu berri bat eskaintzen da, sentimentalismo melengatik eta hitz-joko hutsaletik aldendu eta, hausnarketarako bideea irekitzen duen horietakoa. Bere xumean, trinkoa.
Project:


Jerusalem: Xalimen hiria

 • Rodriguez Bornaetxea, Fito
109 p., Komunikabideetan ia egunero agertzen den gaiaz, Israelen eta Palestinaren arteko arazo larriaz, da jarduna antzerki-modura antolatutako liburutxo honetan. Hango gatazkaren giltzarriak erraz ulertzeko moduan azaltzen ditu, testuinguru egoki baten barruan, idazkera arin eta atsegin batean.
Project:


Jende ederrak lanean: (who's who?)

 • Peillen Karrikaburu, Txomin
109 p., Hogeiren bat ipuin biltzen dituen liburua da hau, umorezkoak eta egiatiak. Deskribatzen diren pertsonaiak ez dira euskaldunak, ezta beti euskal herritarrak ere, egileak bere biziaren erdia baino gehiago, halabeharrez, herritik kanpo egina baitu. Badira, halere, ipuin batzuk Euskal Herrian kokatuta daudenak eta bertako kultur egoera deskribatzen dutenak.
Project:


Eredu narratiboen manipulazioa Harry Potter-en saileko liburuetan, The Manipulation of Narrative Models in Harry Potter's Series Books

 • López Gaseni, José Manuel
[Es] Una vez dada por finalizada la serie de siete entregas de Harry Potter, de J. K. Rowling, este artículo analiza la hábil integración de diferentes modelos narrativos previos para obtener un producto más complejo que la literatura popular, que es capaz de apelar a públicos lectores diversos, desde los lectores jóvenes hasta lectores adultos altamente competentes. Para este trabajo se ha partido de los estudios polisistémicos de Itamar Even-Zohar y Zohar Shavit., [En] After J. K. Rowling’s Harry Potter seven issues series has been finished, this paper studies the clever integration of several previous narrative models put into practice by the author in order to obtain a product more complex than popular literature, which is able to appeal to such different readers as young people and highly skilled adult readers. This paper is based on the Polysystem studies by Itamar Even-Zohar and Zohar Shavit.
Project:


Berriz Aizkibelen Euskera eskuizkribuaz : Edizio eta iturriak

 • Gómez López, Ricardo
[EN] In this paper I offer a new edition of the Euskera manuscript, written by the bascologist J.F. Aizkibel in 1856. The preliminary study focuses on a survey of the sources extensively used by Aizkibel, which are mainly two: Schleicher's Die Sprachen Europas (1850 [1852]) and Champollion-Figeac's Égypte ancienne (1840). Moreover, the comparison with the sources reveals us that Aizkibel intended to adapt Schleicher’s and Champollion-Figeac's analyses to attest that Basque was originally a very ancient monosyllabic language, and that it was spoken by cultured people. Some other linguistic ideas of Aizkibel are also discussed., Joseba A. Lakarrak zuzendutako eta Espainiako Zientzia eta Berrikuntza Ministerioak finantzatutako «Monumenta Linguae Vasconum (III): crítica textual, lexicografía histórica e historia de la lengua vasca» (FFI2008-04516) ikerketa proiektua, eta Eusko Jaurlaritzak finantzatutako «Historia de la lengua vasca y lingüística histórico-comparada» (GIC07/89-IT-473-07) ikerketa-talde kontsolidatua
Project:


Euskal enpresen egoitza eta erabaki zentroen lekualdatzeak

 • Errasti Amozarrain, Anjel Mari
 • Etxezarreta Etxarri, Enekoitz
 • Olaskoaga Sarasola, Jon
Artikulu honetan euskal enpresen ikuspegitik erabaki zentroen lekualdatzeei buruzko analisi bat aurkezten dugu. Lanaren lehenengo zatian, globalizazioaren eremuan aztertuko ditugu enpresa gertakari hauek, aparteko erreferentzia bat eginez enpresa multinazionalen egiturazko ezaugarriei. Enpresa hauek estatuekin dauzkaten harremanak aztertzen ditugu bi alderdi oinarritzat hartuz: batetik enpresa multinazionalen aberriaren inguruko eztabaidan murgilduko gara, eta, bestetik, enpresa hauen egoitzak lekualdatzeak lurralde batean eragiten dituen arrazoi eta ondorioei erreparatuko diegu. Bigarren zatia, euskal ehun industrialean ari diren enpresa multinazional atzerritar eta bertakoei arreta desberdindua eskeiniz hasten da. Segidan, euskal enpresen egoitza aldaketak hartuko ditugu aztergai, zenbait euskal enpresa ez-kooperatiboen hedapen estrategiak Arrasateko kooperatiben hedapen eta multinazionalizazio ereduekin kontrajarriz. Azkenik,lana gogoeta batzuekin amaitzen da, hauen helburua, azken ondorio batzuk ematea baino haratago, garatutako gaiei buruzko eztabaida sustatzea delarik., KUTXA;Vicerrectorado de Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU
Project:


Euskal Herriko etxegintza: analisi alderatua

 • Etxezarreta Etxarri, Aitziber
 • Susperregi Emparanza, Irati
Ikerlan honetan Euskal Herri osorako et xegint zaren panoramika landu nahi izan da. Horretarako, etxebizitza berriaren eraikuntza za eta bere prezioa hartu dira kontuan. Euskal Herria osat zen duten hiru eremu administratiboen analisi bereizia egin da, bakoit zak bereak dituen ezaugarriak hautemanez. Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitza babestuen eta libreen arteko azterketa egin da, Nafarroan egin den modura. Hori Hego Euskal Herriari dagokionean. Ipar Euskal Herriari dagokionez, analisia etxebizitza librearen eta alokairu sozialaren artekoa izan da, hala azalt zen baitute estatistikek, Frantziako (Europa kontinentalean ant zera)etxebizitza-politikak Espainiakoarenarekin duen aldea agerian ut ziz. Hain zuzen ere, Ipar Euskal Herriko et xebizit za libreetan kolektiboak (apartamentuak) eta indibidualak (txaletak) bereizten dira, Iparraldeko lurralde-antolamenduaren ezaugarriei erantzunet. Azken atalean eremuen arteko antzekotasunak eta desberdintasunak ikertu dira, analisi orokorra aurkezte aldera: batetik etxebizitza libreak eta horren prezioak izandako bilakaerak alderatu dira, eta bestetik eskuhartze publikoaren dimentsio orokor zein alderatua irudikatu da., KUTXA;Vicerrectorado de Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU
Project:


Euskal gramatikagintza zaharraren historia laburra: XVII-XVIII. mendeak

 • Gómez López, Ricardo
Julio Urkixo Euskal Filologi Mintegiaren Urtekariaren Gehigarriak, LI., [EN] A brief history of the Basque grammatical works written in the 17th and 18th centuries., Joseba A. Lakarrak zuzendutako Espainiako MECeko “Fundamentos para unos Monumenta linguae vasconum: historia, crítica y edición de textos vascos (II)” (HUM2005-08047) ikerketa proiektua
Project:


ZIOren zioak (eta hiru hitzaldi)

 • Garzia, Juan
 • Laka Mugarza, Itziar
Project:


Advanced search