Buscador

Found 3 result(s)
Found 1 page(s)

The History of the European Union (Chinese version)

  • Morata, Francesc
Descriu i analitza el procés d'integració europea des dels seus inicis, els anys cinquanta, fins als nostres dies. L'objectiu consisteix a oferir una visió de conjunt d'un procés que va començar modestament amb la integració dels mercats del carbó i de l'acer dels sis membres fundadors i que ha derivat en una Unió Europea de 27 estats membres i més de 500 milions d'habitants, amb polítiques comunes, una cooperació estreta en els àmbits més sensibles de la sobirania estatal i una moneda única en setze estats, Describe y analiza el proceso de integración europea desde sus inicios, en los años cincuenta, hasta nuestros días. El objetivo consiste en ofrecer una visión de conjunto de un proceso que comenzó modestamente con la integración de los mercados del carbón y del acero de los seis miembros fundadores y que ha derivado en una Unión Europea de 27 Estados miembros y más de 500 millones de habitantes, con políticas comunes, una cooperación estrecha en los ámbitos más sensibles de la soberanía estatal y una moneda única en dieciséis estados
Project:


Kültür için Gündem 21

  • Institut de Cultura de Barcelona
  • Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
Podeu consultar la versió en ucraïnès a: http://hdl.handle.net/11703/111577Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/90414, Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/111352, Podeu consultar la versió en francès a: http://hdl.handle.net/11703/111513, Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/111517, Podeu consultar la versió en àrab a: http://hdl.handle.net/11703/111519, Podeu consultar la versió en búlgar a: http://hdl.handle.net/11703/111521, Podeu consultar la versió en alemany a: http://hdl.handle.net/11703/111566, Podeu consultar la versió en gallec a: http://hdl.handle.net/11703/111567, Podeu consultar la versió en italià a: http://hdl.handle.net/11703/111568, Podeu consultar la versió en japonès a: http://hdl.handle.net/11703/111569, Podeu consultar la versió en persa a: http://hdl.handle.net/11703/111570, Podeu consultar la versió en portuguès a: http://hdl.handle.net/11703/111571, Podeu consultar la versió en serbi a: http://hdl.handle.net/11703/111572, Podeu consultar la versió en suec a: http://hdl.handle.net/11703/111574
Project:


Advanced search