Buscador

Found 60 result(s)
Found 6 page(s)

Kültür için Gündem 21

 • Institut de Cultura de Barcelona
 • Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
Podeu consultar la versió en ucraïnès a: http://hdl.handle.net/11703/111577Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/90414, Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/111352, Podeu consultar la versió en francès a: http://hdl.handle.net/11703/111513, Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/111517, Podeu consultar la versió en àrab a: http://hdl.handle.net/11703/111519, Podeu consultar la versió en búlgar a: http://hdl.handle.net/11703/111521, Podeu consultar la versió en alemany a: http://hdl.handle.net/11703/111566, Podeu consultar la versió en gallec a: http://hdl.handle.net/11703/111567, Podeu consultar la versió en italià a: http://hdl.handle.net/11703/111568, Podeu consultar la versió en japonès a: http://hdl.handle.net/11703/111569, Podeu consultar la versió en persa a: http://hdl.handle.net/11703/111570, Podeu consultar la versió en portuguès a: http://hdl.handle.net/11703/111571, Podeu consultar la versió en serbi a: http://hdl.handle.net/11703/111572, Podeu consultar la versió en suec a: http://hdl.handle.net/11703/111574
Project:


La internacionalització dels problemes de contaminació minera : el Canadà durant la primera part del segle XX

 • Pérez Cebada, Juan Diego|||0000-0003-4892-6438
L’article analitza els efectes socials i econòmics dels episodis de contaminació minera més greus ocorreguts al Canadà en la primera meitat del segle XX i s’aborden els diferents aspectes del problema de la contaminació minera (legal, científic, tècnic, polític i econòmic), la resolució del qual va sorgir d’una complexa barreja d’experiències pròpies i alienes. La tardana incorporació de les conques mineres canadenques a les xarxes de comerç mundial i el pes del sector miner en l’economia nacional i internacional a partir de final del segle XIX confereixen un especial interès a aquest cas., The article studies the social and economic effects of the worst episodes of mining pollution in Canada during the first half of the twentieth century and looks at the various aspects of the problem of mining pollution (legal, scientific, technical, political, and economic), the solution of which was the outcome of a complex mixture of experiences, both domestic and alien. The late incorporation of the Canadian mining basins to world trade networks and the weight of the mining sector in the national and international economy from the late nineteenth century onward confer special interest to this particular case.
Project:


Pla Tècnic de Gestió de l' arbrat ornamental en el T.M. de Benissa (Alacant)

 • Cabrera Sirerol, Vicente Sebastián
En aquest projecte pretenem estudiar l’estat forestal i ambiental en que és troben les zones verdes més antropitzades del Terme municipal de Benissa. Les zones verdes són àrees destinades a l’esbargiment humà vinculat amb l’ús i el gaudi dels espais oberts. En aquestes zones intentarem aconseguir espais amb una caracterització de paisatge i diversificació dins d’una organització urbanística predominant. Els principals objectius d’aquest estudi són l’avaluació de les zones verdes i la realització d’un pla de gestió per a mantindre-les en un estat natural i paisatgístic òptim per al seu ús. És realitzarà un inventari de cada zona verda (vegetació, construccions, etc.), incloent les valoracions i les possibles actuacions a realitzar per a millorar les zones verdes. No sols tindrem en conter les zones verdes com unitats ambientals, també considerem totes les àrees que les envolten, per la influència que aporten a les zones d’estudi. És realitzaran una sèrie de conclusions i valoracions que ens indicaran l’estat de les zones verdes actuals, i de com haurien d’actuar en elles per a millorar-les i mantindre-les en el millor estat possible, integrant-les dins d’un àrea consolidada per les urbanitzacions.
Project:


Preproducció d’un documental sobre un mode de vida en desaparició: la ramaderia en La Safor

 • Reig Polop, Pau Josep
La noció de cinema documental pot ser tan boirosa com pot ser-ho la de ficció. Es tracta del naixement de l’anomenat “cinema directe”, terme que sorgeix als anys 50, unit a l’aparició de noves càmeres més lleugeres. Així i tot, és difícil definir el gènere, dins del documental hi ha moltes tendències, escoles i estils, quasi tants com cineastes. En allò que solen estar d’acord els diferents crítics és en que el documental es caracteritza per la cerca de la veritat. Actualment, la tecnologia digital aporta al cinema documental avantatges indiscutibles. El documental Vides Pecuàries tracta de ser una aproximació a la situació d’un sector productiu històricament important i que actualment està en decadència: la ramaderia. Un ofici, el de ramader o pastor, especialment poc conegut a la província de València. Des d’un principi el projecte estava plantejat com un curtmetratge documental, finalment ens hem acostat al format migmetratge amb una duració propera als 30 minuts.
Project:


Rehabilitació d’una pedrera abandonada al T.M. de Castelló de Rugat (València)

 • Gil Faus, Maria
En aquest projecte es pretén tindre un grau de productivitat aceptable de la zona degradada amb la rehabilització mitjançant les accions oportunes. S’hauràn de realitzar els treballs oportuns perquè els terrenys siguen útils o habitables, amb una productivitat o utilitat en concordança amb els objectius fixats com a finalitat. Tindrem com a referència els següents objectius: - Reducció i control de l’erosió. - Integració dels terrenys afectats en el paisatge - Estabilització de terrenys. - Eliminació de residus. - Protecció de riscs per a la salud. - Restauració de la riquesa biològica i de la productivitat del sòl. - Implantació d’un àrea de diversió.
Project:


Detecció de zones cremades utilitzant imatges de satel·lit IRS a Simat de La Valldigna

 • Lloret Boronat, Valentín
És objecte d'aquest projecte desenvolupar una metodologia en la detecció d'un incendi forestal que siga senzilla i útil. Es pretén que aquesta metodologia puga ser utilitzada ràpidament i de manera fiable en la valoració d'una àrea cremada en el moment immediatament posterior a l'incendi o inclús durant aquest. Però no només en eixe moment: El mètode deu ser vàlid per a la valoració temps després també, i ha de ser capaç de comparar-se amb altres dades cartogràfiques. Amb aquest objectiu, es valoren diferents mètodes de control de canvis en la coberta, però sempre respectant la premissa que el mètode utilitzat ha de ser àgil. Es testarà la qualitat del resultat obtingut i es compararà amb altres mesures. L'esquema del projecte es vàlid per a altres deteccions de canvis en l'ús del sol
Project:


Propostes de turisme actiu per a Pego, l’Atzúvia-Forna, La Vall de Gallinera i La Vall d’Ebo

 • Giner Gay, María
Estudi de les possibilitats de realització de turisme d’aventura, tenint en compte els aspectes naturals i culturals de la zona, i la seua repercussió en la població.
Project:


La producció del programa “Telegrafies, una mirada al Campus de Gandia

 • Redondo Oltra, María del Carmen
Aquest treball pretén donar una visió general i raonada del que ha significat a nivell personal aquestos dos anys de treball al capdavant del programa de televisió “Telegrafies, una mirada al Campus de Gandia” Aquest projecte d'investigació captivava l'interés des del primer esbós. Els objectius fonamentals d'aquest treball escrit són diversos: en primer lloc deixar constància del treball realitzat durant aquestos dos anys per tot l'equip humà que ha fet possible aquest treball en grup. En aquest treball queden recollides totes les fases de producció del programa, però no només la teoria per a transportar a la pràctica, sinó també els inicis, les experiències viscudes, els contratemps i els aspectes a considerar perquè el programa funcione correctament. I per últim, l'objectiu principal que em va motivar des dels inicis fou la producció i realització d'un programa de televisió d'emisió setmanal, que mostre la vida al Campus de Gandia per a donar a conèixer la Universitat a la comarca de la Safor.
Project:


Ecoauditoria de l’Agenda 21 d’Algemesí: Descripció del medi físic, diagnòstic i plans d’acció

 • Teruel Naval, Eva
Aquest treball pretén ser una anàlisi exhaustiva d’Algemesí i unes propostes per a la seua millora des del punt de vista mediambiental, a la recerca d’un desenvolupament sostenible.
Project:


Disseny d’un Centre de Producció de Programes de Ràdio i Televisió per a Emissió per Webcasting

 • Soriano Martínez, David
 • Ribes Blanquer, Borja
L’objectiu d’aquest Projecte Fi de Carrera conjunt és dissenyar un Centre de Producció de Programes de Radio y TV xicotet per a la creació de continguts audiovisuals els quals seran emesos a través del web en directe o gravats.
Project:


Advanced search