Found 354 result(s)
Found 36 page(s)

El nou Jardí Botànic de Barcelona

 • Institut de Cultura de Barcelona
 • Associació d'Amics del Jardí Botànic
 • Fundació Catalana de Gas
 • Produccions Paralel·les
Intervencions de l'Excel·lentíssim Senyor Pasqual Maragall, alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i Pere Duran Farell, president de Gas Natural SDG i de la Fundació Catalana de Gas acompanyades d'imatges de les grans transformacions urbanístiques de la ciutat de Barcelona. Es presenta el nou Jardí Botànic de Barcelona, que esdevindrà l'equipament ecològic més important de la ciutat, representant la diversitat natural amb diverses espècies del clima mediterrani i amb l'oferta d'itineraris que permetin veure, escoltar, olorar, palpar i tastar l'espectacle de la natura, Digitalitzat per Artyplan per encàrrec del SEDAC
Project:


Grec : Festival de Barcelona. 2009

 • Institut de Cultura de Barcelona
Project:


Premi Borni 2013 : convocatòria

 • Institut de Cultura de Barcelona
De conformitat amb el decret de Presidència de l'Institut de Cultura de Barcelona de data 18 de novembre de 2013, i en compliment d'allò que disposen els articles 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i 48.1 de la Llei 30/92, s'exposen al públic les Bases que han de regir la convocatòria del "Primer premi Borni"
Project:


Subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic, destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural llibreries i sales de cinemes 2017: convocatòria i bases

 • Institut de Cultura de Barcelona
Bases aprovades per decret de la Presidència de l'Institut de Cultura de Barcelona de 29-05-2017, Convocatòria aprovada per decret de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona de 01-09-2017, Bases requerides per les Subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic, destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural llibreries i sales de cinemes 2018 : convocatòria [http://hdl.handle.net/11703/109810]
Project:


Inversions en tecnologies de la informació i la comunicació per a la realització de projectes d'experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona 2018 : convocatòria

 • Institut de Cultura de Barcelona
Aprovada per resolució de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona de 30-07-2018, Requereix les Bases de les subvencions per les Inversions en tecnologies de la informació i comunicacions aprovades per la Presidència de l'Institut de Cultura de Barcelona de 01-08-2016 [http://hdl.handle.net/11703/98344]
Project:


Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Institut de Cultura de Barcelona [2019]

 • Institut de Cultura de Barcelona
Resolució de 31-02-2019, Podeu consultar l'Adhesió de l'Institut Municipal de Cultura de Barcelona a l'acord per a l'elaboració i negociació de la corresponent Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents [2018] a http://hdl.handle.net/11703/109224
Project:


Compota de cobla: Segon cicle d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària

 • Institut de Cultura de Barcelona
Forma part de la col·lecció: Fes teva la cultura popular: programa d'activitats educatives a les Cases de la Festa
Project:


Pla de xoc cultural als barris de Barcelona : mesura de govern

 • Institut de Cultura de Barcelona
 • Àrea d'Empresa, Cultura i Innovació
Presentada pel tinent d'Alcaldia d'Empresa, Cultura i Innovació i la regidora del districte de Sant Andreu el 26-09-2016, Primera mesura: Circuit estable d'arts escèniques, musicals i audiovisuals a partir d'una xarxa de centres culturals als diferents districtes de la ciutat, Segona mesura: Creació de comunitats i xarxes d'espectadors, Tercera mesura: Impulsar un programa d'aprenentatges artístics
Project:


Advanced search