Buscador

Found 5 result(s)
Found 1 page(s)

Universal Declaration of Human Rights

  • Oficina per la No Discriminació
  • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Forma part de la col·lecció: Textos de Lectura Fàcil, Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/114598, Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/114575, Podeu consultar la versió en francès a: http://hdl.handle.net/11703/114602
Project:


Help service for victims of police brutality on 1 October : final report

  • Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
  • Oficina per la No Discriminació
  • Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat
  • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/114516, Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/106466, Podeu consultar la versió en francès a: http://hdl.handle.net/11703/114542
Project:


Office for Non-Discrimination

  • Oficina per la No Discriminació
Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/114525, Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/114577
Project:


Annual Report 2012

  • Oficina per la No Discriminació
Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/87791
Project:


Advanced search