Buscador

Found 8 result(s)
Found 1 page(s)

Bezdrátové síte

 • Salazar Soler, Jorge
Tento modul poskytuje aktuální prehled bezdrátových sítí s primárním zamerením na bezdrátové síte typu LAN. Popisuje a vysvetluje základy ruzných typu bezdrátových technologií užívaných u moderních komunikacních systému se zamerením na jejich hlavní charakteristiky, problematiku bezpecnosti, výhody a nevýhody a jejich možné uplatnení v konkrétních sítových aplikacích.
Project:


Bezdrôtové siete

 • Salazar Soler, Jorge
Tento modul predstavuje všeobecný úvod do problematiky bezdrôtových sietí a podrobnejšie lokálnych prístupových sietí LAN. Sú v nom opísané a vysvetlené rôzne existujúce bezdrôtové technológie, ich základné vlastnosti, otázky bezpecnosti, výhody, nevýhody a použitie alebo aplikácie.
Project:


Internet vecí

 • Salazar Soler, Jorge
 • Silvestre Bergés, Santiago
Tento kurz je úvodem do problematiky internetu vecí (IoT – Internet of Things). V prvních kapitolách najdete základní informace týkající se IoT. Následuje prehled nejduležitejších vlastností protokolu, který se v oblasti IoT nejcasteji používá, dále pak hlavních aplikací, soucasného stavu na trhu a technologií, které samotnou existenci IoT umožnují. Záver je venován nejduležitejším problémum, které bude treba rešit v blízké budoucnosti., Peer Reviewed
Project:


Optoelektronika, fotonika a senzory

 • Silvestre Bergés, Santiago
Tento kurz uvádí studenta do problematiky optoelektroniky. V úvodních kapitolách jsou predstaveny základní pojmy týkající se prenosu optického zárení. Fyzikální mechanismy vztahující se k problematice optoelektronických soucástek jsou popsány ve ctvrté kapitole. Hlavní optoelektronické prvky jsou uvedeny v páté kapitole. Kapitoly 6. a 7. popisují principy optických komunikací a hlavní aplikace optoelektroniky., Peer Reviewed
Project:


Internet vecí

 • Salazar Soler, Jorge
 • Silvestre Bergés, Santiago
V súcasnosti architektúra založená na Internete dovoluje výmenu služieb a tovarov medzi prvkami, zariadeniami a objektami pripojenými do siete. IoT sa odvoláva na sietové pripojenie každodenných objektov, ktoré sú casto vybavené urcitým druhom inteligencie. V tomto kontexte môže byt Internet taktiež platforma pre zariadenia na elektronickú komunikáciu, zdielanie informácií a špecifických dát so svetom okolo nich. Takže IoT môže byt vnímaný ako reálna evolúcia toho, co rozumieme pod slovom Internet. Internet bol z väcšej casti využívaný na spojovo orientované aplikacné protokoly ako HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Napriek tomu v dnešnej dobe velké množstvo inteligentných zariadení komunikuje medzi sebou a dalšími riadiacimi systémami. Tento koncept je známy ako M2M (Machine-to-Machine communications)., Peer Reviewed
Project:


Velenje sports park

 • Mendoza Ramírez, Héctor
 • Partida Muñoz, Mara Gabriela
 • Bezan, Boris
 • Juvera, Norma Mónica
 • Bezan, Marjan
Project:


Advanced search