Buscador

Found 14 result(s)
Found 2 page(s)

Aran : Ua identitat incomòda. Discorsi sus era identitat aranesa en Internet. Reaccions ath projècte de Lei de Vegueries.

 • Vila Parcerisa, Mònica
Analisi des discorsi sus era identitat aranesa en Internet pendent era polemica pera aprobacion deth Projècte de Lei de Vegueries, en hereuèr de 2010. A trauès der estudi d'aguesti discorsi s'identifiquen quini son es principaus trèits identitaris damb es quaus se definissen es aranesi., Anàlisi dels discursos sobre la identitat aranesa a Internet durant la polèmica per l'aprovació del Projecte de Llei de Vegueries, el mes de febrer de 2010. A través de l'estudi d'aquests discursos s'identifiquen quins són els principals trets identitaris amb els quals es defineixen els aranesos., Análisis de los discursos sobre la identidad aranesa en Internet durante la polémica por la aprobación del Proyecto de Ley de Veguerías, el mes de febrero de 2010. A través del estudio de estos discursos se identifican cuáles son los principales rasgos identitarios con los que se definen los araneses., This paper analyses the discourses on Aranese identity on the Internet throughout the controversy over the adoption of the Vegueries Law, on February 2010. Through the study of these discourses are identified the main identitary traits with which Aranese define themselves.
Project:


Módszertani megújulás a szakképzésben. Fordított osztályterem a gyakorlatban

 • Hartyányi, Maria
 • Balassa, Sediviné
 • Babócsy, Chogyelkáné
 • Téringer, Anita
 • Ekert, Sára
 • Coakley, Darragh
 • Cronin, Shane
 • Villalba de Benito, María Teresa
 • Castilla Cebrian, Guillermo
 • Martínez Requejo, Sonia
 • Jiménez García, Eva
 • Manénová, Martina
 • Tauchmanova, Vera
Proyecto financiado por la Comisión Europea, No data (2018), UEM
Project:


Képzési igények a megújuló energiák vidékfejlesztési hasznosításában. Tanulmány a jövőbeli és képzési igényekről a megújuló energia piac helyi fejlesztésekben betöltött szerepére vonatkozóan Magyarországon, A jövőbeli és képzési igények összehasonlítása a megújuló energia piac helyi fejlesztésekben betöltött szerepére vonatkozóan Spanyolországban, Romániában és Magyarországon

 • Hernandez, Leonor
 • Burriel Calvet, Joan Raül
 • Bujdosó, Zoltán
 • Topliceanu, Liliana
The general goal of the research is to advance in the study of the training needs in the field of RES for rural development, in order to reduce the existing scarcities and to contribute to the development of relevant training actions that improve the effectiveness of the teaching-learning processes. All of these in the framework of the European project IN2RURAL, which aims to promote innovative practices in the RES sector improving the employability of university students in the rural areas of Bacău (Romania), Castellón (Spain) and Heves (Hungary).
Project:


Per la igualtat de drets. Oficina per la no discriminació

 • Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat
 • Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Project:


Preguntes freqüents sobre el Reial decret llei 11/2020, sobre la covid-19, en matèria d’habitatge (FAQ) [versió en bengalí], হাউজিংয ়ের উপর আরডিএল 11/2020 COVID-19 সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবল ী (FAQS)

 • Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (Barcelona)
 • Gerència d'Habitatge
Document elaborat en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19., Document prepared in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19., Documento elaborado en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.
Project:


Guia d'acollida de butxaca de Barcelona : Ciutat Vella [versió en català i bengalí]

 • Direcció d'Immigració
Editat anteriorment amb el títol: Guia de recursos per a persones nouvingudes a Barcelona
Project:


Preguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d'estat d'alarma per la covid 19* [verisó en bengalí], COVID-19 * অ্যালার্মের দ্বারা প্রভাবিত স্পেনে আবাস এবং থাকার অন ুমোদনের মেয়াদ ও প্রসার সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন, COVID-19 জনিত কারনে বিপদাশঙ্কা সময়কালে আন্তর্জাতিক স ুরক্ ষার জন্য আবেদন সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবল ী, COVID-19 জনিত কারনে বিপদাশঙ্কা সময়কালে বিদেশ ী মন্ত্ রক বরাবরে আবেদন সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবল ী যা প্রশাসনিক সময়স ীমা স্থগিতকরণ সংক্ রান্ত তৃ ত ীয় অতিরিক্ত বিধানের সাথে সম্পর্কিত।, COVID-19 জনিত কারনে বিপদাশঙ্কা সময়কালে জেনারালি ট্যাট দে কাতাল ুনিয়া দ্বারা ইস্য ু করা ইমিগ্রেশন তথ্যের আবেদন সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবল ী

 • Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI)
 • Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
 • Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi
Document elaborat en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19., El Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) edita un document que recull els dubtes que puguin sorgir sobre les mesures que s’han aplicat en matèria d’estrangeria davant la covid-19., Document prepared in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19., Documento elaborado en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.
Project:


Guia de recursos per a persones nouvingudes a Barcelona : Ciutat Vella [versió en català i bengalí] [2a ed.]

 • Districte 1. Ciutat Vella
Editat posteriorment amb el títol: Guia d'acollida de butxaca de Barcelona
Project:


Una fue importán ta o conocimiento de l'aragonés d'a segunda metá d'o siglo XIII: os Documentos de la colegiata de Santa María de Alquézar. Siglos XI al XIII

 • Nagore Lain, Francho Chabier
Salito d’a imprenta o día 4 de chunio de 2010 –seguntes se siñala en a zaguera plana– e presentato ixe mesmo día en o Instituto de Estudios Altoaragoneses como auto prebio á ra inaugurazión d’a 27ena Feria d’o Libro de Uesca, que se ferba ixa mesma tardada, o libro replega, en transcrizión feita por Mª. Dolores Barrios Martínez, decumentos d’a colechiata de Santa María d’Alquezra de os sieglos XI, XII e XIII...
Project:


Advanced search