Buscador

Found 19 result(s)
Found 2 page(s)

Building Narkofim house in Moscow : lessons from the Weimar Republic

 • Movilla, Daniel
 • Sotoca García, Adolfo
 • Gyurkovich, Mateusz
In the scenario of instability and change that characterised the USSR during the 1920s, the group of constructivist architects led by Moisey Ginzburg were tackling the problem of the lack of housing for workers in large Soviet cities. The solutions provided by Ginzburg’s team were developed under the aegis of the Soviet platforms OSA and Stroykom. They were conducted in three successive stages culminating in the building of the Narkomfin House. However, the architectural modernity achieved in Narkomfin was associated to the advancements in the housing building sector made by their European contemporaries. This article analyses the actual connections between the building of this Moscow prototype and Western models that were beginning to be developed in Europe, especially in Germany. This conception repositions the research conducted by Ginzburg’s team within a process of complex and critical assimilation that integrated the new modern Western techniques., Peer Reviewed
Project:


Greenery as an element of shaping urban public spaces dedicated to culture

 • Sotoca García, Adolfo
 • Gyurkovich, Mateusz
Architectural and urban structures and complexes associated with cultural functions in European cities currently constitute elements of their spatial structure that are significant to their status and image. They co-create essential sequences of urban and landscape interiors, both within historical spatial layouts, as well as newly-designed ones, most commonly including those fragments of urban tissue that are subjected to urban regeneration processes. Many of these spaces are accompanied by green compositions, most commonly in the form of small flower-beds or rows of trees that highlight the monumentalism of urban and architectural complexes and which are meant to symbolise the rank and position of individual cultural institu­tions. Apart from historical park and residence complexes that are currently being adapted to functions associated with cul­ture, it is very rare for arranged greenery to dominate in these types of layouts, instead of primarily serving as a background for architecture—an equally significant if not a non-dominant element that shapes urban public space. The publication refers to a number of examples of contemporary built projects of such spaces in European metropolises., Peer Reviewed
Project:


Towards de Cracow metropolis: a dream or a reality. Selected issues.

 • Gyurkovich, Mateusz
 • Sotoca García, Adolfo
Cracow, the former capital of Poland and currently the second-largest Polish city, dreams of becoming the most important metropolis – not only of the Lesser Poland region, but also of the entire southern and south-eastern part of Poland. This paper, based on long-term research and field studies, also refers, in part, to the “Model of the Spatial Structure of Cracow” research programme, which was conducted at the Institute of Urban Design of the CUT under the guidance of M. Gyurkovich with collaboration with A. Sotoca, between October 2016 and July 2017. This is the background against which the selected issues of spatial transformations that took place within the city limits and that influence the urban morphology of Cracow, will be presented against. The type of spatial structure that can currently be observed in Cracow, does not bring to mind an association with the urban form of a European Metropolis. Can the contemporary attempts to create a polycentric urban organism- that can compete with other, well-organised ones, internationally, ever be successful? Will the dream of the Cracow Metropolis ever come true?, Peer Reviewed
Project:


Kształcenie Zawodowe W Andaluzji, Vocational Training in Educational System in Andalusia

 • Gallardo Vázquez, Pedro
This article addresses the issue of vocational training in the territory of the Autonomous Community of Andalucia. It is making a reference to vocational training in the education system and introduces various aspects of training courses, e-lerning and modular learning. Also and describes various aspects of new titles, National System of Professional Qualification, lifelong learning
Project:


Şah I. Abbas’ın Bir Akdeniz Politikası Var mıydı?

 • Cutillas Ferrer, José Francisco
Geçtiğimiz 20 yıl, Safevi tarihi üzerine yapılan araştırmalarda muazzam bir gelişmeye tanıklık etti. Yakın zamanlarda Safevi uluslararası münasebetlerine ilişkin meydana gelen gelişmeler, 16. ve 17. yüzyıllar boyunca İran’ın ilişkilerinin ve Akdeniz’in kuzey kıyıları boyunca yer alan ülkeler de dâhil olmak üzere Avrupa ile bağlantılarının benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı sonucuna yol açtı. Bununla birlikte, Akdeniz’e yönelik bu bilinçli Safevi politikası hakkında hemen hemen hiç tartışma yok. Bu makale, Şah I. Abbas’ın, zihnindeki belirgin bir Akdeniz politikası ile hareket etmiş olabileceğini göstermek için İspanyol vesikalarının yeniden gözden geçirilmesini öneriyor.
Project:


Kültür için Gündem 21

 • Institut de Cultura de Barcelona
 • Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
Podeu consultar la versió en ucraïnès a: http://hdl.handle.net/11703/111577Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/90414, Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/111352, Podeu consultar la versió en francès a: http://hdl.handle.net/11703/111513, Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/111517, Podeu consultar la versió en àrab a: http://hdl.handle.net/11703/111519, Podeu consultar la versió en búlgar a: http://hdl.handle.net/11703/111521, Podeu consultar la versió en alemany a: http://hdl.handle.net/11703/111566, Podeu consultar la versió en gallec a: http://hdl.handle.net/11703/111567, Podeu consultar la versió en italià a: http://hdl.handle.net/11703/111568, Podeu consultar la versió en japonès a: http://hdl.handle.net/11703/111569, Podeu consultar la versió en persa a: http://hdl.handle.net/11703/111570, Podeu consultar la versió en portuguès a: http://hdl.handle.net/11703/111571, Podeu consultar la versió en serbi a: http://hdl.handle.net/11703/111572, Podeu consultar la versió en suec a: http://hdl.handle.net/11703/111574
Project:


Akredytacja kompetencji zawodowych: doświadczenia hiszpańskie, Accreditation of professional skills: Spanish experiences

 • Gallardo Vázquez, Pedro
 • Gallardo López, José Alberto
 • Nowakowski, Michal
The article refers to the Spanish experience in the field of accreditation of skills acquired through informal education. It also shows the role of counselor in this process and describes the procedure of evaluation for certification of professional competence
Project:


Overview of Andalusia Sustainable Construction Situation., Analiza sytuacji budownictwa zrównowazonego w andaluzji

 • Montes Delgado, María Victoria de
 • Jiménez Díaz, Manuel
 • Lucas Ruiz, Rafael
 • Marrero Meléndez, Madelyn
 • Mercader-Moyano, Pilar
 • Ramírez de Arellano Agudo, Antonio
 • Solís-Guzmán, Jaime
The International Conference on Sustainable Construction took place in Sevilla last November. The meeting was organized by the Andalusian Institute of Technology (IAT) in collaboration with the Professional Association of Quantity Surveyors and Technical Architects of Seville (COAATSE) and the School of Technical Architects (EUAT). The conference was part of SUSPURPOL Project (Sustainable Planning and Purchasing Policies) which promoted the ideas and experience exchange among experts on sustainable construction from the participant regions: South East England (United Kingdom), Malopolska (Poland) and Andalusia (Spain). The conference analyzed the actual situation in three main aspects: ongoing political initiatives, legal regulation and specific solutions from research work done at the University of Seville.
Project:


Wirtualny trójwymiarowy model kręgosłupa lędźwiowego, Virtual 3D Model of the Lumbar Spine and its Contents

 • Prats Galino, Alberto
 • Reina, Miguel Angel
 • Mavar Haramija, Marija
 • Puigdellívol Sánchez, Anna
 • San Molina, Joan
 • Andrés, José Antonio de
Niniejszy interaktywny model został zbudowany z trójwymiarowych rekonstrukcji obrazów rezonansu magnetycznego człowieka.
Project:


Retoryka kryzysu jemeńskiego w ofi cjalnych komunikatach obu stron konfl iktu w latach 2016-2019, Rhetoric of the Yemen crisis in offi cial communications from both parties in 2016-2019

 • Styszynski, Marcin
Niniejszy artykuł dotyczy analizy i porównania środków retorycznych zawartych w ofi cjalnych oświadczeniach publikowanych w latach 2016-2019 przez strony zaangażowane w konfl ikt jemeński, który stanowi arenę rywalizacji politycznej, militarnej i gospodarczej między dwoma mocarstwami regionalnymi: Królestwem Arabii Saudyjskiej i Islamską Republiką Iranu. Zaprezentowane badania wskazują, że zarówno koalicja zbrojna pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, jak i rebelianci jemeńscy wykorzystują rozgrywające się wydarzenia do budowy swojego pozytywnego wizerunku i potępienia przeciwnika. Zasadniczą rolę w tym kontekście odgrywają odpowiednie środki retoryczne kształtujące emocjonalny charakter przekazu wpływający na opinię publiczną i jej poparcie dla danej strony konfl iktu, This paper offers a comparative analysis of statements made by the parties involved in the Yemen crisis – a forum for political, military, and economic rivalry between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran. This research shows that both the Saudi-led coalition and Yemeni insurgents exploit events to create a positive image and denounce the opponent. Rhetorical forms play an essential role in the situation, shaping the emotional appeal of the statements and affecting the support of public opinion
Project:


Advanced search